Deset tisíc milovaných květů, část 78

7701 První božské pravidlo

```

Zná první božské pravidlo:

miluj Boha, jen Boha.

Zná poslední nejvyšší pravidlo:

miluj Boha bezesně

a navíc bezpodmínečně.

```

7704 Příliš mnoho nebeského jídla

```

Když jíš příliš mnoho pozemského jídla,

svět ti řekne, že jsi nenasytný.

Když jíš příliš mnoho nebeského jídla,

Bůh i celý svět ti řekne,

že jsi absolutně vybraný

nástroj Boha. ```

7705 Tvůj vznášející se povzdech selhání

```

Zklameš-li ve svém životě aspirace,

v podvečer tvého života

budeš nucen spatřit

svůj vlastní povzdech selhání

vznášející se mezi zemí a nebem.

```

7707 Můj sebeobětující Přítel

```

Mohu-li mít

dětskou důvěru,

tak se můj Pán Nejvyšší

bezpochyby stane mým bezesným,

sebeobětujícím Přítelem.

```

7712 Proč musím věřit?

```

Proč musím věřit tomu,

kdo mi říká,

že mé srdce není Boha

a že můj život není pro Boha? ```

7713 Každá božská myšlenka

```

Tak jako každá zlá myšlenka

je tvůrcem problémů,

stejně tak je každá božská myšlenka

okamžitým odstřelovačem problémů. ```

7715 Nášlapný kámen

```

Klopýtal jsem, jen abych si uvědomil,

že samotné mé klopýtání

bylo nášlapným kamenem

k mé rychlé realizaci Boha. ```

7718 Jeho denní schůzky s Bohem

```

Lidský život se nesetká

se zklamáním,

jestliže si udržuje

své denní schůzky s Bohem. ```

7720 Obrovská vnitřní prohra

```

Jeden malý centimetr

jakýmkoliv špatným směrem

může být příčinou

obrovské vnitřní prohry. ```

7721 Co od tebe očekávám?

```

Co od tebe očekávám?

Oduševnělou lásku

a mocný slib.

```

7722 Ten nejobtížnější úkol

```

Ten nejobtížnější úkol

je vynést do popředí

to nejlepší, co máš v sobě.

Tento nejobtížnější úkol

ale není nemožný,

protože Bůh je vždy připraven

ti pomáhat se Svým otevřeným Srdcem.

```

7726 Telefonní číslo mé mysli

```

Jen s jednou věcí

Bůh váhá, aby si ode mě vzal,

a tou je

telefonní číslo mé mysli. ```

7732 Proč se tak zlobíš?

```

Můj Pane,

proč se na mě tak zlobíš?

„Já se na tebe nezlobím.

Zlobím se na Sebe.“

Proč?

Proč?

„Protože jsem dosud nebyl schopen

tě zdokonalit.“ ```

7735 Konečně mé srdce vyzvalo

```

Konečně mé srdce vyzvalo mou mysl,

ne proto, aby ji porazilo,

ale aby ji přeměnilo.

```

7736 Nikdo nic neslyší

```

Nikdo nic neslyší.

Nikdo nechce nic slyšet.

Nikdo nepotřebuje nic slyšet.

Kdo se ale může vyhnout tomu,

aby neslyšel rychle se přibližující

kroky smrti? ```

7796 Bůh tě nezklame

```

Nemusíš vědět nic o zítřku.

Nemusíš vědět nic dokonce ani o dnešku.

Musíš vědět jen jednu věc:

Bůh tě nezklame. ```

7797 Nejlepší zkratka

```

Nejlepší zkratka ve vnitřním světě

je oduševněle dávat

a bezpodmínečně se stát.

```

7798 Moře lásky

```

Tvé srdce se musí stát mořem lásky.

Tvá mysl se musí stát řekou odpoutání. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 78, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_78