{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 79

Deset tisíc milovaných květů, část 79

7804 Přetížena problémy

Poněvadž je tvá mysl

přetížena problémy,

které nevytvořil nikdo jiný, než ty sám,

jak vůbec může tvůj život

snít o celkovém spasení?


7805 Dělej co můžeš teď

Není nic takového,

jako blízká budoucnost.

Cokoliv tady a teď

je mentální halucinace.

Proto teď dělej, co můžeš,

a právě v tuto chvíli buď tím,

čím máš být.


7808 Ne záležitost zvědavosti

Zkouší se zbavit zvědavosti,

protože cítí,

že realizace Boha

není záležitostí zvědavosti,

ale světla moudrosti.7812 Úsměv světla spravedlnosti

Pouhý úsměv světla spravedlnosti

ti zaručí

požehnání blaženosti míru.


7814 Dvě nemyslitelné věci

Myslíš na dvě nemyslitelné věci:

že noc nevědomosti

může zcela zahalit ostatní,

ale ne tebe,

a že Bůh miluje jen tebe.


7817 Květ osvíceného života

Včera jsi ronil slzy ticha.

Proto se dnes můžeš stát

květem osvíceného života.


7822 Máš schopnost

Máš schopnost rozeznat

svou pošetilost.

To je rozhodně začátek

tvé cesty k Bohu.

Brzy budeš mít schopnost

vidět chyby světa.

Co potom budeš dělat?

Budeš je jenom

jednu po druhé opravovat.


7826 Co je božský život

Co je konec konců lidský život,

jestliže ne zdrcující úzkost?

Co je konec konců božský život,

jestliže ne stále se zvyšující ochrana

v Srdci Nejvyššího?


7828 Tvé srdce vykoná zázrak

Neutíkej od potíží.

Tvé aspirující srdce

nakonec vykoná zázrak:

vyvolá samotný problém,

aby od tebe uteklo,

naprosto zklamané.


7829 Pozvání od Boha

Dostal jsem od Boha

pozvání.

Půjdu a zazpívám Mu písně

svého plačícího srdce

a zatančím Mu

tanec projevení extáze své duše.


7831 Největší obtíž

Největší obtíž

v lidském životě

je hořké mračení

noci neporozumění.


7832 Má poslušnost svému vnitřnímu hlasu

Má poslušnost svému vnitřnímu hlasu

je má nesrovnatelná důvěra

ve svůj zítřejší život.


7837 Přišel jsem ke svému Zdroji

Známému Bohu říkám:

„Přišel jsem s vděčností.Neznámému Bohu říkám:

„Přišel jsem s odevzdaností.Nepoznatelnému Bohu říkám:

„Přišel jsem ke svému Zdroji.7840 Chceš pracovat pro Boha?

Chceš pracovat pro Boha?

Tak Jej miluj více.

Chceš milovat Boha?

Tak Mu služ více.

Chceš sloužit Bohu?

Tak se s ním sjednoť více.


7843 Vždy dostupné

Bůh může být někdy nedostupný,

ale Boží Moře Soucitu

a Obloha Odpuštění

jsou vždy dostupné.


7873 Odpouštějící vteřiny

Věřím

odpouštějícím vteřinám,

a ne neodpouštějícím hodinám.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 79, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_79