{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 8

Deset tisíc milovaných květů, část 8

716 Vybírám si Boží Světlo

Včera

jsem si rychle vybral Boží Sílu,

aby mne naplnila.


Dnes

si tiše vybírám Boží Světlo,

aby mne osvítilo.


721 Včerejší Bůh

Včerejší Bůh

patřil mé jistotě.


Dnešní Bůh

patří mému slibu.


Zítřejší Bůh

bude patřit mé naději.


730 Křídla mé modlitby mne nesou

Křídla mé modlitby

mne nesou nahoru do Nebes,

abych spatřil Boží Krásu.


Křídla mé meditace

nesou Boha dolů na zem,

aby spatřil čistotu mého srdce.


734 Přišel jsem od boha

Přišel jsem od Boha Věčného Snílka.

Směřuji k Bohu Nesmrtelnému Milujícímu.737 Zvolil jsem si

Zvolit jsem si nerozumět Bohu.

Zvolil jsem si nerozumět ani člověku.

Ale běda,

zvolil jsem si rozumět své chytré mysli.


742 Pokaždé

Pokaždé,

když miluji lidstvo bezvýhradně,

pokaždé,

když miluji Boha nepodmíněně,

znovu získávám část

svého vlastního opravdového života.


744 Objevil jsem se před Bohem

Objevil jsem se před Bohem s tím, co mám:

se špetkou vděčnosti.


Bůh se objevil přede mnou s tím, čím je:

s Úsměvem Spokojenosti Nekonečna.


757 Bůh je mou jedinou lampou

Když cítím,

že patřím Bohu,

jasně vidím,

že Bůh je mou jedinou lampou.


Když cítím,

že jsem pro Boha,

jasně vidím,

že Boží světlo je ve mně.


763 Dva léky

Jsou dva léky,

které ti dají mír mysli:

„Já jsem vším“

a

„Tento svět mi nepatří.


Použij jeden z nich.


770 Vnitřní problém

Všechny naléhavé problémy světa

mohou být vyřešeny jen tehdy,

bude-li vyřešen vnitřní problém.

Co je tímto vnitřním problémem?

Vnitřním problémem je:

Kdo jsem já?


787 Jeskyně zvuku

Když medituji na Boha,

vidím Jej na křídlech ticha.


Když se modlím k Bohu,

vidím Jej uvnitř jeskyně zvuku.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 8, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_8