Deset tisíc milovaných květů, část 8

716 Vybírám si Boží Světlo

```

Včera

jsem si rychle vybral Boží Sílu,

aby mne naplnila.

Dnes

si tiše vybírám Boží Světlo,

aby mne osvítilo.

```

721 Včerejší Bůh

```

Včerejší Bůh

patřil mé jistotě.

Dnešní Bůh

patří mému slibu.

Zítřejší Bůh

bude patřit mé naději. ```

730 Křídla mé modlitby mne nesou

```

Křídla mé modlitby

mne nesou nahoru do Nebes,

abych spatřil Boží Krásu.

Křídla mé meditace

nesou Boha dolů na zem,

aby spatřil čistotu mého srdce.

```

734 Přišel jsem od boha

```

Přišel jsem od Boha Věčného Snílka.

Směřuji k Bohu Nesmrtelnému Milujícímu. ```

737 Zvolil jsem si

```

Zvolit jsem si nerozumět Bohu.

Zvolil jsem si nerozumět ani člověku.

Ale běda,

zvolil jsem si rozumět své chytré mysli. ```

742 Pokaždé

```

Pokaždé,

když miluji lidstvo bezvýhradně,

pokaždé,

když miluji Boha nepodmíněně,

znovu získávám část

svého vlastního opravdového života. ```

744 Objevil jsem se před Bohem

```

Objevil jsem se před Bohem s tím, co mám:

se špetkou vděčnosti.

Bůh se objevil přede mnou s tím, čím je:

s Úsměvem Spokojenosti Nekonečna. ```

757 Bůh je mou jedinou lampou

```

Když cítím,

že patřím Bohu,

jasně vidím,

že Bůh je mou jedinou lampou.

Když cítím,

že jsem pro Boha,

jasně vidím,

že Boží světlo je ve mně. ```

763 Dva léky

```

Jsou dva léky,

které ti dají mír mysli:

„Já jsem vším“

a

„Tento svět mi nepatří.“

Použij jeden z nich. ```

770 Vnitřní problém

```

Všechny naléhavé problémy světa

mohou být vyřešeny jen tehdy,

bude-li vyřešen vnitřní problém.

Co je tímto vnitřním problémem?

Vnitřním problémem je:

Kdo jsem já? ```

787 Jeskyně zvuku

```

Když medituji na Boha,

vidím Jej na křídlech ticha.

Když se modlím k Bohu,

vidím Jej uvnitř jeskyně zvuku. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 8, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_8