Deset tisíc milovaných květů, část 81

8001 Včera jsem se modlil k Bohu

```

Včera jsem se modlil k Bohu,

aby mi sdělil, kdo skutečně jsem.

Dnes se modlím k Bohu,

aby mě nechal pocítit,

že moje srdce Jej skutečně miluje,

a že můj život Jej skutečně potřebuje. ```

8002 Proč pláču?

```

Proč pláču?

Pláču, protože

má vychytralá mysl

zradila mé oduševnělé srdce. ```

8003 Máš skrytou schopnost

```

Nehledě na to, kde jsi,

máš skrytou schopnost

stoupat výš a nořit se hlouběji,

i když je to jen o centimetr. ```

8004 Sebezpytování znamená

```

Sebezpytování znamená

sebedokonalost.

Sebedokonalost znamená

uspokojení Boha.

Uspokojení Boha znamená

přeměnu Vesmíru. ```

8005 Umění vnitřní hluchoty

```

Trpíš-li pochybnostmi světa,

tak se nauč umění vnitřní hluchoty.

Budeš šťastný

a tvůj život bude překvapivě progresivní. ```

8007 Úsměv tvého srdce

```

Běž cestou čistoty.

Úsměv tvého srdce

bude schopen snadno a účinně

vymýtit tvůj život nedokonalosti. ```

8008 Staneš-li se zbožným hledajícím

```

Staneš-li se zbožným hledajícím

Božího Světa Lásky,

Bůh ti zaručí,

že si budeš stále cenit

Blaženosti Jeho Vize.

```

8009 V srdci života

```

V srdci života

je jen jediná věc: naděje.

V srdci smrti

je jen jediná věc: mír. ```

8012 Co tě může přinutit, aby ses zlepšil?

```

Co tě může přinutit, aby ses zlepšil?

Ne očekávání ostatních.

Dokonce ne ani tvé vlastní touhy.

Co tedy?

Jedině tvá stálá láska k Bohu.

```

8014 Zapal vonnou tyčinku svého srdce

```

Jestli plave tvůj život

v řece utrpení,

zapal vonnou tyčinku svého srdce

a zaplav celou svou bytost

věčným Světlem a nekonečnou Blažeností.

```

8016 Když se ponořím hluboko dovnitř

```

Když se ponořím hluboko dovnitř,

nevidím žádnou džungli nedokonalostí

dokonce ani kapradí potíží,

ale jen úsměv dokonalosti

a tanec blaženosti uspokojení.

```

8018 Cesta Světla

```

Kdo tě žádá, abys procházel

nekončícím tunelem temnoty?

Nevidíš, že cesta světla

může být snadno nedílnou součástí

pokladu tvého života?

```

8019 Miluješ-li cestu svého srdce

```

Miluješ-li cestu svého srdce,

buď ujištěn, že nektarový cíl

nebude schopen na tebe zapomenout

ani ignorovat tvůj život. ```

8024 Bůh je tokem Svého Soucitu

```

Jestliže je Bůh

tokem Svého Soucitu,

tak já jsem tokem

vděčnosti své aspirace. ```

8025 Pláčeš-li s nadějí

```

Pláčeš-li s nadějí,

tvé osvobozené srdce bude schopno

jednoho dne zažít blaženost ticha

Božích Transcendentálních Výšek. ```

8026 Skončit své přátelství

```

Jak dlouho můžeš pokračovat

se svými sny falešných nadějí?

Neuvědomuješ si, že tvůj život

je zbytečný jako prach?

Není pro tebe nejvyšší čas,

abys skončil své přátelství

s nocí sebepodvádění?

```

8028 Chceš-li odhodit

```

Chceš-li odhodit

něco ze svého života,

tak zahoď

šípy strachu a oštěp pochybnosti. ```

8032 Vidím řeku Tvého Úsměvu

```

Můj Pane, vidím řeku Tvého Úsměvu,

jak proudí mýma očima.

Nemohu Ti oduševněle a bezpodmínečně

ukázat

tanec plamenů blaženosti mého srdce?

```

8035 Spokojený Otec Nebe

```

Můžeš-li na sebe myslet

jako na opravdové dítě země,

Bůh na tebe bude po celou dobu

dozajista myslet

jako spokojený Otec Nebe.

```

8038 Krása jeho duše

```

Krása jeho duše

prostoupila jeho vnější život.

Sebedůvěra jeho vnějšího života

uspokojila jeho vnitřního Kormidelníka. ```

8040 Bezpochyby požehnaný dar

```

Neúspěch je často bezpochyby

požehnaný dar.

Přesto tento dar nikdo

rád nepřijme. ```

8041 Ti, kteří chtějí zničit

```

Ti, kteří chtějí zničit svět,

se již stali kořistí

svého vlastního sebevražedného úmyslu.

```

8043 Spal své mentální vzdělání

```

Spal všechno své mentální vzdělání,

požaduje-li to nezbytnost,

ale nikdy nespal krásu,

čistotu a božskost

svých květů intuice.

```

8048 Oduševnělý úsměv hledajícího

```

Oduševnělý úsměv hledajícího

je trvalou květinou

v zahradě Srdce

jeho Milovaného Nejvyššího. ```

8052 S milující vděčností svého srdce

```

S milující vděčností svého srdce

můžeš snadno získat

Boží transcendentální Nádheru.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 81, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_81