{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 83

Deset tisíc milovaných květů, část 83

8201 Nauč mě, jak vytvořit

Můj Pane,

nauč mě, jak vytvořit

vlny nadšení v mé mysli.


Můj Pane,

nauč mě, jak vytvořit

moře lásky v mém srdci.


8202 Jeho tři tajemství smůly

Toto jsou jeho tři tajemství smůly:

Nemiluje Boha.

Nepotřebuje Boha.

Chce, aby jeho život

zůstal nezměněný.


8204 Máš-li jeden dar od Boha

Žádná cesta pro tebe nemůže být příliš těžká,

máš-li jeden dar od Boha:

víru v sebe.


8206 Neplýtvej příležitostmi

Neplýtvej dalšími příležitostmi.

Všechny tvé příležitosti

mohou náhle a neočekávaně skončit.


8207 Není-li srdce připraveno

Srdce nemůže vidět Nejvyššího,

není-li připraveno.

Duše nemůže projevit Nejvyššího,

není-li připravena.

Ale Bůh může milovat člověka,

dokonce i když člověk není připraven.


8208 Nepodváděj své srdce

Nezkoušej podvést své srdce.

Podvedeš-li své srdce,

tvůj život bude nekončící tragédií.


8209 Mysl chce jít sama

Srdce je vždy připraveno zpomalit,

a tak mysl jej může dohnat,

ale mysl chce jít sama

svou nepředstavitelně pomalou rychlostí.


8210 První a poslední šance

Můj život odevzdanosti

je má první šance

uspokojit Boha.


Mé srdce vděčnosti

je má poslední šance

uspokojit Boha.


8211 Trvalý portrét

Lidský život není

prchavým obrazem.

Je trvalým portrétem

vytvořený Božíma vlastníma Rukama.


8212 Pochybující mysl

Pochybující mysl

znamená nenaplněný život.

Nenaplněný život

je obrovská nevýhoda duše.


8213 Protože máš mysl věřícího

Protože máš mysl věřícího,

protože máš srdce milovníka,

protože máš život služebníka,

Bůh tě vybral

jako Svůj božský nástroj.


8214 Každá zvířecí myšlenka

Každá zvířecí myšlenka

je hořkou záhubou.

Každá lidská myšlenka

je smutným zklamáním.

Každá božská myšlenka

je nejvyšším vítězstvím.


8215 Snílek uspokojení

Každá lidská bytost

je snílkem uspokojení,

ale ne milovníkem dokonalosti.


8217 Neposkvrněný život naděje

Každý hledající musí žít

neposkvrněný život naděje.

Jen tak si bude schopen užívat

věčné cesty své duše.


8218 Kdo nemá víru

Kdo nemá víru ve své mysli,

nakonec zmizí

ve vnější temnotě.


Kdo nemá slib ve svém srdci,

nakonec zmizí

ve vnitřní temnotě.


8219 Nesmírně obtížné úsilí

Uspokojit naději srdce

nebo slib duše

není triviální úkol.

Je to nesmírně obtížné úsilí.


8222 Nemyslitelná zásoba

Žádná lidská bytost není připravena čelit

nemyslitelné zásobě

svých vlastních divokých emocí.


8223 Cesty osamělosti

Neobviňuj Nebe

a neobviňuj zem

za svou osamělost.

Cestuješ cestami osamělosti,

protože tvá mysl si nezkoušela podrobit

temnotu mračení zklamání.


8224 Semínka víry předchází

Semínka víry

předchází poupěti moudrosti.

Poupě moudrosti

předchází květu míru.

Květ míru

předchází ovoci uspokojení.


8227 Co potřebuješ

Co potřebuješ

je život nevinnosti.

Co potřebuješ

je srdce čistoty.

Co potřebuješ

je mysl upřímnosti.

Potřebuješ něco dalšího

k realizaci Boha?

Ne!

Toto je dost,

víc než dost.


8232 Tvůj budoucí život

Nemysli na svůj současný život

jako na promarněnou příležitost.

Mysli na svůj současný život

jako na potřebnou zkušenost,

a mysli na svůj budoucí život

jako na počátek Božího nového stvoření

v tobě.


8247 Bůh odpustil mému životu

Bůh odpustil mému životu.

Mé srdce se proto cítí zavázáno

odpustit světu kolem mě.


8294 Bůh se nesměje

Bůh se nesměje naším modlitbám

nehledě na to, jak neupřímné jsou.

Bůh se ale směje, když si myslíme a cítíme,

že naše modlitby nikdy nebudou vyslyšeny.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 83, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_83