Deset tisíc milovaných květů, část 84

8301 Můj nejbezpečnější přístav

```

Já vím, já vím,

čistý život mého srdce

je můj nejbezpečnější přístav.

```

8303 Potřebuji jen jednu věc

```

Můj Pane Nejvyšší,

potřebuji od Tebe jen jednu věc:

dej mi schopnost

překvapit a probudit mé tělo

z jeho klidného dřímajícího života.

```

8307 Zkouší být sám sebou

```

Oduševněle zkouší

být sám sebou.

Proto ho Bůh pozval,

aby se vyhříval ve zlatých paprscích

Jeho transcendentálního Slunce.

```

8308 Univerzální klíč

```

Máš univerzální klíč

k odemknutí dveří Božího Srdce

a tímto univerzálním klíčem

je tvá bezesná nepodmíněná odevzdanost. ```

8310 Boží blažené Objetí

```

Jeho mysl je ochotná.

Jeho srdce je poslušné.

Proto se před ním zjevil Bůh

se svým blaženým Objetím. ```

8311 Bůh chce slyšet

```

Bůh chce slyšet

všechny tvé problémy,

ale tvá neosvícená mysl nechce,

abys s Ním sdílel své problémy, ```

8313 Vnitřní život zmatku

```

Protože šíp jeho života

minul svůj cíl,

jeho vnitřní život zmatku

je bez počátku a bez konce. ```

8314 Když máš obavy, Bůh se cítí smutně

```

Myslíš, že mít obavy je potřebné.

Říkám ti, že je to absolutně nepotřebné.

Co je horší, když máš obavy,

Bůh se cítí smutně,

že jeho Vize Dokonalosti

v tobě neprojevuje sama sebe. ```

8319 Boží Hlas probouzí

```

Vnější hlas vyžaduje.

Vnitřní hlas přikazuje.

Ale Boží Hlas ani nepřikazuje

ani nevyžaduje.

Pouze nepodmíněně probouzí

hledajícího ve mně. ```

8320 Usiluje-li tvá mysl

```

Usiluje-li tvá mysl, aby myslela božsky,

dozajista tě musí obejmout

Boží transcendentální Krása Blaženosti.

```

8324 Má modlitba se snaží dosáhnout

```

Když se modlím,

má modlitba se snaží dosáhnout

Boha nejvyšší Výšky.

Když medituji,

má meditace se snaží dosáhnout

Boha nejrozsáhlejší Šířky.

```

8325 Nesrovnatelná radost

```

Ticho srdce je nesrovnatelná radost

nedosažitelná pochybující myslí

i škrtícím vitálnem.

```

8326 Srdce je zrozeno, aby se modlilo

```

Srdce je zrozeno, aby se modlilo.

Mysl je zrozena, aby váhala.

Vitálno je zrozeno, aby bojovalo.

Tělo je zrozeno, aby zapomínalo.

Duše je zrozena, aby odpouštěla

a osvěcovala. ```

8327 Milující srdce ví, jak

```

Pochybující mysl ví,

jak zamořit srdce.

Milující srdce ví,

jak osvítit mysl. ```

8328 Pevnost Věčnosti

```

Realizovaná duše

je pevností Věčnosti,

aby chránila lidstvo

před nesvědomitými údery smrti. ```

8394 Synové rána zpívali

```

Synové rána zpívali

a připomínali mi Boha Sílu.

Dcery večera zpívaly

a připomínaly mi Boha Mír. ```

8395 Každá stránka mého života aspirace

```

Ať každá stránka mého života aspirace

obsahuje jen dvě poselství:

píseň vděčnosti a tanec odevzdanosti.

```

8396 Jak mohu obviňovat Boha?

```

Bůh mě nežádal,

abych byl milovníkem osamělosti.

Jak Ho potom mohu obviňovat

za svůj život naprosté zbytečnosti? ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 84, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_84