Deset tisíc milovaných květů, část 85

8402 Neprojevuješ-li Nejvyššího

```

Neprojevuješ-li Nejvyššího,

spálí tě

tvé vlastní skryté schopnosti.

```

8403 Je těžké uniknout

```

Je těžké uniknout

pochybnosti,

protože má

milion převleků. ```

8404 Její nejistota

```

Její nejistota spustila

její neupřímnost.

Její neupřímnost spustila

její vnitřní i vnější

zničující selhání.

```

8405 Pevnost pochybnosti tvé mysli

```

Líbí se ti žít

v pevnosti pochybnosti své mysli.

Nediv se, že jsi náchylný k nehodám

ve svém vnitřním životě. ```

8406 Kosmické božstvo v tobě

```

Protože stále rozpoutáváš

svou zvířecí zlost vůči světu,

kosmické božstvo v tobě

docela často umírá hlady. ```

8407 Rozladěn

```

každá lidská bytost

může být rozladěna

z Božího Světla Spravedlnosti,

ale ne

z Boží Výšky Soucitu.

```

8408 Láska může rozšířit

```

Tak jako odpuštění může osvítit

lidský život,

stejně tak láska může rozšířit

lidskou mysl. ```

8409 Soupeř jen o stálé Světlo Soucitu

```

Ó má mysli,

nesoupeř s mým srdcem

o nadvládu.

Chceš-li s něčím nebo s někým soupeřit,

tak soupeř jen

o Boží stálé Světlo Soucitu. ```

8411 Pokud sis ještě nevšiml

```

Pokud sis ještě nevšiml,

mezi lidským životem touhy

a nekončící nocí zklamání

je nevyhnutelné spojení. ```

8412 Podřadné události

```

Nemiluješ Boha.

Nemodlíš se k Bohu.

Nemedituješ na Boha.

Myslíš si,

že v Boží Kosmické Hře

to jsou jen

podřadné události?

```

8414 Tvůj nedostatek víry v Boha

```

Tvůj nedostatek víry v Boha

není nic jiného,

než nezačínající a nekončící

temný tunel. ```

8415 Loď Božích Snů

```

Když Bůh vládne tvému

vnitřnímu životu,

tvůj vnější život

se stává

stále bdělou lodí Božích Snů.

```

8416 Jsi-li tajným milovníkem Boha

```

Jsi-li tajným

milovníkem Boha,

a jsi-li zasvěceným

nástrojem Boha,

nevědomost nemá právo

na existenci ve tvém životě. ```

8420 Boží Buben Vítězství

```

Chceš-li se stát

Božím Bubnem Vítězství,

požádej své srdce,

aby se modlilo k Bohu,

aby poznalo Jeho vnější

i vnitřní Program. ```

8428 Vidět tvář

```

Mé vděčné srdce dýchá,

jen aby vidělo tvář

dokonalosti mého života.

```

8462 Vyzvat neviditelné

```

Je-li tvůj život připraven

vyzvat neviditelné,

pak tvé srdce určitě

obejme nepoznatelné. ```

8470 Boží „Proč?“ a „Jak?“

```

Přišel jsem od Boha,

abych se naučil

významu Jeho „Proč?“

Vrátím se k Bohu potom,

co jsem se naučil

významu Jeho „Jak?“

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 85, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_85