Deset tisíc milovaných květů, část 86

8502 Nesnaž se spoutat lásku

```

Nesnaž se spoutat lásku,

protože jedině láska

dokáže změnit tvář

této nešťastné Země. ```

8504 Dvě otázka

```

Tvá první otázka je:

Je realizace Boha

rodné právo každého?

Tvá druhá a poslední otázka je:

Jak může být lidský pláč

přeměněn na božský úsměv?

```

8507 Zůstaň, kde jsi

```

Má touho,

zůstaň, kde jsi.

Běžím k tobě.

Proč?

Abych utišil klepání

tvého života. ```

8508 Bezesná dokonalost

```

Bezesná dokonalosti,

budeš někdy má?

Bezesné uspokojení,

můžu být tvým, jen tvým? ```

8510 Krásná je věrnost jeho srdce

```

Krásná je věrnost jeho srdce.

Oduševnělé je nadšení jeho mysli.

Plodná je poslušnost jeho života.

```

8511 Bariéra mysli

```

Dokud nepřekročím bariéru mysli,

jak mohu uvidět tvář krásy,

srdce čistoty

a duši božskosti? ```

8512 Co mohou mé malé ruce dělat?

```

Co mohou mé malé ruce dělat?

Mohou malovat Tvář

Krásy Boha.

Co může mé oduševnělé srdce dělat?

Může osvobodit člověka,

sluhu spoutání. ```

8513 Čistota srdce má schopnost

```

Čistota srdce

má schopnost

a je schopností

žít v srdci

Světla Lásky Nekonečnosti.

```

8514 Sny nevědomosti mé mysli

```

Mohu-li udržet svůj život v bezpečí

před sny nevědomosti své mysli,

tak nevidím důvod, proč a jak

se nemohu stát dokonalým nástrojem

svého Milovaného Nejvyššího.

```

8515 Vděčnost je všemohoucí

```

Je-li pokora mocná,

pak čistota je všemocná.

Je-li odevzdání silné,

pak vděčnost je všemohoucí. ```

8516 Opovržení mnoha jazyků

```

Nezáleží na tom, jak božská

a jak dokonalá lidská bytost je,

je předmětem opovržení

mnoha jazyků. ```

8517 Je-li Boží Mysl bystrá

```

Je-li Boží Mysl bystrá,

Jeho Srdce je prosté.

Je-li Boží Soucitné Oko mocné,

Jeho Život Uspokojení je požehnaný. ```

8518 Každá lidská touha

```

Každá lidská touha

je šíp,

který docela často

mine cíl. ```

8519 Každá lidská bytost je požehnána

```

Jako je květina požehnána

vůní a krásou,

stejně tak je každá lidská bytost požehnána

vnitřní čistotou a božskostí. ```

8520 Nesrovnatelné dědictví

```

Protože má božské myšlenky

jako své nesrovnatelné dědictví,

jeho život je stálým vyjádřením

intenzivní vděčnosti svého srdce. ```

8523 Odmítni zpívat se svou myslí

```

Jen odmítni zpívat se svou myslí.

Hle!

Tvé srdce je zcela připraveno

učit tě své oduševnělé písně. ```

8524 Bůh ti dopřeje

```

Můžeš-li uchovávat to,

co jsi již přijal od Boha,

Bůh ti bezpochyby

dopřeje Svůj cenný Úsměv Věčnosti. ```

8525 Co tě zraní víc

```

Buď si jistý poznáním,

co tě zraní víc:

učit svět

nebo se učit od světa. ```

8527 Není nic takového, jako dokonalá touha

```

Jako není nic takového,

jako dokonalá touha,

stejně tak není nic takového,

jako nedokonalá odevzdanost aspirace. ```

8528 Důvody náhlé smrti

```

Pochybující mysl,

ustrašené srdce

a život nenávisti

jsou neklamné a mocné důvody

náhlé smrti v duchovním životě.

```

8529 Potřebujeme od Boha mnoho, mnoho věcí

```

Potřebujeme od Boha mnoho, mnoho věcí,

abychom se stali Jeho božskými nástroji.

Ale co potřebujeme ze všeho nejvíc,

je nechat Mu dveře svého srdce

bezesně otevřené.

```

8530 Neumíš-li se usmívat

```

Neumíš-li se usmívat,

když klesáš,

nemusí se ti Bůh

ve Svém Nekonečném Soucitu ukázat,

aby ti pomohl znovu vystoupat.

```

8534 Záměrně jako Bůh

```

Když záměrně používám

své srdce jako Boha,

jen tehdy mohu říct,

že žiji jen pro Boží Lásku. ```

8546 Mé zasvěcení světu

```

Mé zasvěcení světu

by mělo být překrásným darem,

a ne vyžadujícím očekáváním.

```

8547 Jeho mysl má nesrovnatelný klid

```

Jeho mysl má nesrovnatelný klid.

Víš proč?

Protože jeho srdce je ve stálém kontaktu

s Úsměvem Ticha Věčnosti. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 86, (knižně nevydáno), 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_86