{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 90

Deset tisíc milovaných květů, část 90

8903 Mé srdce je určeno pro pláč

Mé srdce je určeno pro pláč,

pláč po jednotě, stálé a neoddělitelné,

s mým Pánem Nejvyšším.


Má duše je určena pro úsměv,

úsměv v jednotě, stálé a neoddělitelné,

s mým Pánem Nejvyšším.


8904 Když se má duše sjednotí

Když se má duše sjednotí

s mým tělem, vitálnem a myslí,

obejme utrpení.

Když se má duše sjednotí

se svou vlastní nejvyšší Skutečností,

snadno může zůstat

daleko za říší utrpení.


8909 Život nezodpovězených otázek

Tvůj život zůstane

životem nezodpovězených otázek,

protože tvé srdce neudržuje naživu

Poselství Boží Lásky.


8910 Budeš schopen uniknout

Dříve nebo později

budeš schopen uniknout

moři hlouposti tvé mysli,

ale tvůj život

nebude nikdy schopen uniknout

Božímu Slunci Soucitu.


8912 Tvůj život prosí o štěstí

Tvá mysl si myslí,

že nic nestojí za to,

abychom tomu věřili.


Tvé srdce cítí,

že nikdo nestojí za to,

abychom ho milovali.


Není divu,

že tvůj život neustále prosí o štěstí,

hned tady, hned tam, všude


8914 Falešní přátelé

Je dobré mít přátele,

ale buď opatrný na ty,

kteří se o tebe silně opírají

a odebírají každou kapku tvé duchovní energie.

Jsou to přátelé?

Nejsou, jen vedou tvou duši

k životu úpadku.


8920 Nyní jsi zcela připraven

Nyní jsi zcela připraven

přijmout Boží Vizi pro svůj život,

protože cítíš, že tě již dostatečně potrápily

muka tvého dlouhotrvajícího života potěšení.


8923 Jestliže miluji Boha

Jestliže miluji Boha,

co je špatného na očekávání,

že mi Bůh pomůže?


Jestliže miluji svou nevědomost,

jak ji mohu obviňovat,

že mě objímá?


8927 Nová budoucnost

Každý, kdo bude poslouchat svou duši,

uvidí, jak nová budoucnost

rozkvétá v srdci

jeho zítřejšího štěstí.


8929 Úplně ztracen

Svět je úplně ztracen

mezi tvou projevenou hloupostí

a tvou neprojevenou božskostí.


8930 Tajemství úspěchu

Tajemství úspěchu

je vnější odevzdání

a vnitřní osvícení.


8935 Špatné vidění

Špatné vidění

trýzní svět.

Špatné myšlení

vládne světu.


8939 Tvé toulající myšlenky

Sedíš u nohou

svého Mistra,

ale tvé toulající myšlenky

tě od něho odvádějí

dále než nejdále!


8940 Pozvat vlastní duchovní smrt

Jak pozvat vlastní duchovní smrt?

Staň se přítelem

sebeuspokojené pohodlnosti.


Jak dokázat, že Jsi skutečným hledajícím Boha?

Stoupej výš a ponoř se hlouběji,

abys překonal své nesčetné slabosti.


8962 Řeka lásky mé čistoty

Nemusí se mi to podařit,

ale oduševněle zkouším

vykoupat všechny lidské bytosti

v řece lásky mé čistoty.


8963 Ó světe

Ó světe, ačkoliv jsem v tobě,

přesto nejsem tvůj

a nejsem pro tebe.


Protože jsem Boha,

jsem nejen s Bohem,

ale také pro Boha.


8964 Každá božská myšlenka

Každá božská myšlenka

je novým oknem,

které milovník Boha může otevřít

do království Boží Blaženosti

Sebepřekonání.


8981 Jen jedna odpověď

Je nesčetně otázek o Bohu,

ale jen jedna odpověď:

Bůh je svým vlastním rozdáváním

Uspokojení Věčnosti.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 90, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_90