{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 99

Deset tisíc milovaných květů, část 99

9802 Každý den zalévám zahradu mého života

Každý den zalévám zahradu mého života

slzami svého srdce,

a mohu tak oduševněle zpívat

a intenzivně tančit

se svým Pánem Nejvyšším

v Jeho Světle transcendentální Vize.


9803 Světlo sebevěnování

Aby nastálo změnil své staré zvyky,

člověk potřebuje absolutně upřímnou touhu

po světle sebevěnování.


9804 Nové řešení

Vidím nové řešení

svého nového problému.

Můj nový problém je:

nic neznám správně.

Mé nové řešení je toto:

tak dlouho, jak budu milovat

svého pána Nejvyššího

oduševněle a oddaně,

nepotřebuji nic jiného.


9805 Neochvějná víra mého srdce

Neochvějná víra mého srdce

dala meditaci mé mysli

schopnost stát se

šiřitelem ticha a distributorem blaženosti.


9806 Boží moudrost srdce

Kniha znalostí mysli ví,

jak se hádat a škrtit.

Boží moudrost srdce ví,

jak růst a zářit.


9807 Jím vytvořené závazky

Ačkoliv je obrovsky zmaten tím,

kdo je,

těší se opojením

jím vytvořených závazků

všem, kdo jsou kolem něj.


9809 Tajný dotek Boží Lásky

Osamělost každý den útočí

prudce na svět,

přesto svět přežívá.

Jak?

Protože tajný dotek Boží Lásky

je všude.


9810 V prachu

Tvá mysl je v prachu,

ale tvé srdce není z prachu

a tvůj život není pro prach.


9811 Má pochybující minulost

Má pochybující minulost se nemůže dotknout

mé oduševnělé přítomnosti

a mé plodné budoucnosti.


9814 Úspěšný pohyb

Každý pohyb nemusí být

úspěšný pokrok,

ale každý pokrok

je úspěšný pohyb

vpřed, vzhůru a dovnitř.


9815 Zvýhodnění a vlastnictví

Jeho zvýhodnění jej

pomalu a tajně udělalo letargickým.

Jeho vlastnictví jej

rychle a otevřeně udělalo zbytečným.


9816 Hlad nevidí chyby

Tak jako intenzivní vnější hlad

nevidí chyby

na přípravě jídla,

stejně tak upřímný vnitřní hlad

nevidí chyby

na Projevení Boží Vize.


9818 Měnící a překonávající

Zvířecí ve mně měnilo.

Lidské ve mně mění.

Božské ve mně překonávalo.

Nejvyšší ve mně je stále překonávající,

stále osvěcující

a stále zdokonalující.


9821 Jen jediný vnitřní učitel

Mám jen jednoho vnitřního učitele:

plamen vděčnosti.


Mám jen jednoho vnějšího učitele:

kapku odevzdání.


9877 Opravdová láska k Bohu

Opravdová láska k Bohu

roste v duši,

pak září v srdci

a nakonec protéká tělem.


9878 Člověk je tím

Člověk je tím,

co sám sobě říká.

Člověk je tím,

co dělá pro lidstvo.

Člověk je tím,

co si o něm myslí Bůh.


9879 Přivést Boha blíž

Oduševnělý sen tvého srdce

a mocný slib tvého života

mohou přivést Boha blíž k tobě

neobvyklou cestou.


9888 Kde je mé bytí?

Kde je mé bytí?

Stojí mezi plačícími slzami mého srdce

a osvěcujícími úsměvy mé duše.


9890 Naděje

Naděje není pomíjivý záchvěv okamžiku.

Naděje je pomalá, vytrvalá,

osvěcující a naplňující

výška Věčnosti.


9891 Vize síly

Vize síly

je ve vnějším světě

velmi omezená.


Síla vize

je ve vnitřním světě

vždy neomezená.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 99, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_99