Ty1

/Chceš Boha.

Potřebuješ Boha.

Máš Boha.

Jsi Bůh./

```

Chceš Boha a potřebuješ Boha.

Když jsi ve svém vitálnu, chceš Boha.

Když jsi ve svém srdci, potřebuješ Boha.

Tvé vitálno vyžaduje Boží vybranou Hodinu.

Tvé srdce oddaně čeká na Boží vybranou Hodinu.

```

```

Když tvé vitálno klepe na Boží Dveře, nikdo neodpovídá.

Zklamán, násilím otevíráš Boží dveře.

Běda, běda, Bůh ve svém pokoji není.

Je někde jinde.

```

```

Bůh klepe na dveře tvého srdce.

Okamžitě odpovídáš.

Bůh žehná tvou oddanou hlavu.

Bůh objímá tvé odevzdané srdce.

```

```

Chceš Boha, abys ovládal Jeho rozsáhlé stvoření.

Potřebuješ Boha, abys osvobodil svůj malý svět.

```

```

Máš Boha a jsi Bůh.

Máš Boha, proto se můžeš podívat nahoru.

Jsi Bůh, proto se můžeš ponořit dovnitř.

Máš Boha, proto tě svět miluje.

Jsi Bůh, proto jsi to ty sám, kdo může rozšířit své univerzální vědomí, jsi to ty sám, kdo může neustále překonávat svou stále se překonávající výšku.

Máš Boha.

Tvé, jak moře hluboké oči, to mohou dokázat.

Jsi Bůh.

Tvé, jak slunce rozsáhlé srdce, je důkazem.

Máš Boha.

Tvé znějící tělo to může dokázat.

Jsi Bůh.

Tvá tichá duše je důkazem.

Máš Boha; proto se ti smrt klaní.

Jsi Bůh; proto tě Nesmrtelnost uznává.

Máš Boha; proto jsi nepochybně velký.

Jsi Bůh; proto jsi neustále dobrý.

```

```

Boha chceš?

Pak je tvůj první přítel pokušení,

tvůj druhý přítel je zklamání,

tvůj třetí přítel je zničení.

Boha potřebuješ?

Pak je tvůj první přítel láska,

tvůj druhý přítel je oddanost,

tvůj třetí přítel je odevzdanost.

Boha máš.

Tvůj první přítel je aspirace,

tvůj druhý přítel je osvobození,

tvůj třetí přítel je realizace.

Bůh jsi.

Tvůj první přítel je odhalení,

tvůj druhý přítel je projevení,

tvůj třetí přítel je dokonalost.

```

```

Chceš Boha?

Buď opatrný.

Potřebuješ Boha?

Udržuj si naději.

Máš Boha.

Koho ještě potřebuješ?

Nikoho!

Jsi Bůh.

Kdo tě potřebuje?

Každý!

```

```

Každý tě potřebuje, protože máš Boha a jsi Bohem.

Jsi tělem,

jsi vitálnem,

jsi myslí,

jsi srdcem,

jsi duší toho,

co máš a čím jsi.

Co máš, je rozsáhlé srdce.

Čím jsi, je zářící duše.

```

```

Boha chceš.

Boha potřebuješ.

Boha máš.

Bůh jsi.

```

FFB 4. Meyer Hall, New York University; New York. January 12, 1974.

From:Sri Chinmoy,Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 1, Agni Press, 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ffb_1