Jak může člověk na zemi jednat bez používání mysli?

Sri Chinmoy: Nesmíte si myslet, že když ve vaší mysli nebude nic, stanete se hlupákem nebo se budete chovat jako hlupák. To není pravda. Dokážete-li udržet mysl tichou a klidnou po deset nebo patnáct minut, uvnitř vás vysvitne nový svět. Toto je kořenem celého duchovního pokroku. V této chvíli možná ztišíte a zklidníte mysl jen na pár vteřin nebo na minutu, ale pokud dokážete udržet svou tichost, vyrovnanost a klid půl hodiny anebo pouhých patnáct minut, ujišťuji vás, že uvnitř vašeho klidu vyroste nový svět s nesmírným božským světlem a silou. Nemáte-li ve své mysli žádnou myšlenku, nemějte prosím pocit, že jste ztraceni. Naopak, ciťte, že se ve vaší čisté a aspirující přirozenosti připravuje něco božského. Nemůžete očekávat okamžité výsledky. Hospodář zaseje semínko a potom čeká. Nikdy neočekává, že se úroda objeví za okamžik. Trvá to několik týdnů či měsíců, než vyklíčí. Vaše mysl může být jako úrodné pole. Zasejete-li semínko ticha a vyrovnanosti a trpělivě o něj pečujete, dříve nebo později dozajista sklidíte bohatou úrodu osvícení.

From:Sri Chinmoy,Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ffb_2