Část VIII — Otázky a odpovědi: University Of Wisconsin

Má aspirace se zdá být velmi slabá a já se obávám, že nebude o nic silnější ani v budoucnosti.

Sri Chinmoy: Nedělejme si starosti o budoucnost. Mysleme na přítomnost. Jak zasejete, tak sklidíte. V minulosti jste možná nezaseli to správné semínko. Řekněme, že váš vnitřní pláč nebyl v minulosti silný, a proto nyní není silná ani vaše aspirace. V současnosti nevoláte po Bohu neustále, nemáte pocit, že bez Boha byste nemohli existovat. Cítíte, že dokud jsou na světě zajímavé věci, dokud máte přátele, dokud máte pohodlí, můžete takhle pokračovat. Ale až pocítíte, že můžete existovat bez vody, bez vzduchu, bez všeho, jenom ne bez Boha, v tu chvíli si můžete být jistí, že v budoucnosti naleznete naplnění. Pokud nyní zasejete semínko, nakonec vyroste a stane se z něj rostlina. Zasejeme-li správné semínko, to znamená aspiraci, tehdy strom aspirace ponese ovoce, které nazýváme realizace. Avšak pokud uvnitř sebe nezasejeme to správné semínko, jak potom můžeme získat správné ovoce? Proto se nestrachujme o budoucnost. Dělejme jen tu správnou věc dnes, v tomto okamžiku, tady a teď. Snažme se aspirovat dnes a nechme budoucnost, ať se postará sama o sebe.

From:Sri Chinmoy,Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ffb_2