Část XI — Otázky a odpovědi: University Of North Carolina

Mluvíte o Bohu, ale my nemáme vůbec žádnou představu, kdo Bůh je. Kdo je Bůh?

Sri Chinmoy: Bůh je veškerou Láskou. Bůh je veškerým Světlem. Bůh je veškerou Krásou. Bůh je vším: Pravdou, Mírem, Světlem, Blažeností v nekonečné míře. Má podobu; je bez podoby. Zažijete-li Boha jako Mír, potom řeknete, že Bůh je Mír. Zažijete-li Boha jako Světlo, potom řeknete, že Bůh je Světlo. Zažijete-li Boha jako Lásku, potom řeknete, že Bůh je Láska. Protože jsme lidské bytosti, podle svého omezeného chápání říkáme, že Bůh je toto nebo Bůh je tamto. Ale Bůh je skutečně vším. Chceme-li Jej zažít jako nekonečné rozpětí bez jakékoliv podoby, můžeme. Na druhou stranu, chceme-li Jej zažít důvěrně jako nanejvýš osvícenou bytost přímo před námi, potom se jí Bůh stane. A tak Bůh je toto, Bůh je tamto. Na druhou stranu překonává všechno. Podle naší lidské mysli může být buď to anebo tamto. Ale když máme svou nejvyšší Realizaci, vidíme, že Bůh stále překonává všechny naše vnitřní i vnější představy.

From:Sri Chinmoy,Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ffb_2