{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Rychlý, rychlejší, nejrychlejší pokrok

Rychlý, rychlejší, nejrychlejší pokrok

1.

Dělám rychlý pokrok,

když jsem

profesorem míru.


Dělám rychlejší pokrok,

když jsem

učitelem míru.


Dělám nejrychlejší pokrok,

když jsem

studentem míru.


2.

Dělám rychlý pokrok,

když vidím květinu.


Dělám rychlejší pokrok,

když cítím krásu květiny.


Dělám nejrychlejší pokrok,

když vdechuji vůni

květiny.


3.

Dělám rychlý pokrok,

když moje mysl

radostně miluje Boha.


Dělám rychlejší pokrok,

když mé srdce

oduševněle slouží Bohu.


Dělám nejrychlejší pokrok,

když můj život

nepodmíněně poslouchá Boha.


4.

Abych dělal rychlý pokrok,

vykořením rostlinu ega svého srdce.


Abych dělal rychlejší pokrok,

porazím strom ega své mysli.


Abych udělal nejrychlejší pokrok,

zničím semínko ega svého života.


5.

Ó mé srdce nejistoty,

nech mě o samotě!

Chci učinit rychlý pokrok.


Ó má mysli nečistoty,

nech mě o samotě!

Chci učinit rychlejší pokrok.


Ó můj živote komplikovanosti,

nech mě o samotě!

Chci učinit nejrychlejší pokrok.


6.

Dělám rychlý pokrok,

když neočekávám

Soucit od Boha.


Dělám rychlejší pokrok,

když neočekávám

Lásku od Boha.


Dělám nejrychlejší pokrok,

když neočekávám

Zájem od Boha.


7.

S plameny víry své mysli

dělám rychlý pokrok.


S lampou lásky svého srdce

dělám rychlejší pokrok.


Se sluncem odevzdání svého života

dělám nejrychlejší pokrok.


8.

Ego nikdy více!

Proto, dělám rychlý pokrok.


Neochotu nikdy více!

Proto dělám rychlejší pokrok.


Očekávání nikdy více!

Proto dělám nejrychlejší pokrok.


9.

Bůh mi dal

mysl novosti,

abych dělal rychlý pokrok.


Bůh mi dal

srdce oduševnělosti,

abych dělal rychlejší pokrok.


Bůh mi dal

život jednoty,

abych dělal nejrychlejší pokrok.


10.

Bůh mi dal

mysl jistoty,

abych dělal rychlý pokrok.


Bůh mi dal

srdce vděčnosti,

abych dělal rychlejší pokrok.


Bůh mi dal

život blaženosti,

abych dělal nejrychlejší pokrok.


11.

Dal jsem Bohu

své nektarové sny,

abych dělal rychlý pokrok.


Dal jsem Bohu

svou trpkou skutečnost,

abych dělal rychlejší pokrok.


Dal jsem Bohu

své úsměvy odevzdání,

abych dělal nejrychlejší pokrok.


12.

Sbohem mé sebe-využívání!

Chci udělat rychlý pokrok.


Sbohem mé sebe-klamání!

Chci udělat rychlejší pokrok.


Sbohem mé sebe-oslavování!

Chci udělat nejrychlejší pokrok.


13.

Když neomezuji Boha,

dělám rychlý pokrok.


Když nedefinuji Boha,

dělám rychlejší pokrok.


Když nezaplétám Boha,

dělám nejrychlejší pokrok.


14.

Abych udělal rychlý pokrok,

prožívám den bez pochybnosti.


Abych udělal rychlejší pokrok,

prožívám den bez stížnosti.


Abych udělal nejrychlejší pokrok,

prožívám den bez pokušení.


15.

Dělám rychlý pokrok,

když neshlížím na ty,

kteří neaspirují.


Dělám rychlejší pokrok,

když se modlím k Bohu,

aby jim odpustil.


Dělám nejrychlejší pokrok,

když je soucitně,

oduševněle a s láskou

inspiruji, aby aspirovali.


16.

Nevstupuji

do pokoje váhavosti své mysli.

Proto dělám rychlý pokrok.


Nevstupuji

do pokoje očekávání svého srdce.

Proto dělám rychlejší pokrok.


Ale vstupuji

do pokoje uspokojení své duše.

Proto dělám nejrychlejší pokrok.


17.

Když se k Bohu modlím,

abych zvětšil svou lásku k Němu,

dělám rychlý pokrok.


Když medituji na Boha,

abych zvětšil svou oddanost k Němu,

dělám rychlejší pokrok.


Když kontempluji na Boha,

abych zvětšil své odevzdání Jemu,

dělám nejrychlejší pokrok.


18.

Když se má mysl

dívá na Boží Oko,

dělám rychlý pokrok.


Když se mé srdce

dívá na Boží Srdce,

dělám rychlejší pokrok.


Když se má duše

dívá na Boží Nohy,

dělám nejrychlejší pokrok.


19.

Pochybnost již více není mým pánem.

Proto dělám rychlý pokrok.


Žárlivost již více není mým pánem.

Proto dělám rychlejší pokrok.


Nejistota již více není mým pánem.

Proto dělám nejrychlejší pokrok.


20.

Když na mě Bůh soucitně myslí,

dělám rychlý pokrok.


Když medituji na Boha oduševněle,

dělám rychlejší pokrok.


Když sloužím Bohu bezesně

a říkám mu,

že ačkoliv Mu sloužím bezesně,

nebude mi vadit,

jestliže bude chtít myslet na ostatní,

meditovat na ostatní,

milovat ostatní

a naplnit ostatní Jeho vlastním Způsobem,

dělám nejrychlejší pokrok.


21.

Pouze když jsem

ve velmi vysokém vědomí,

dozvídám se, proč

můj Pán Nejvyšší neposlouchá

vyžadující modlitby mé mysli

a proč si cení odevzdaných meditací mého srdce.


22.

Běda, nastane den,

kdy můj Nejvyšší Pán

nalezne mou linku-mysli volnou,

tak aby mohl soucitně a se zájmem

poučit mou mysl

o oduševnělé aspiraci

a plodném zasvěcení?


23.

Můj drahý Nejvyšší,

můj sladký Nejvyšší,

můj Pán Nejvyšší,

můj Milovaný Nejvyšší a já

nanejvýš dychtivě očekáváme

návrat

mé dávno ztracené aspirace.


24.

Toto ráno mě můj sladký Nejvyšší

nejen požehnal

Jeho Hodinami-Srdce,

ale také silně udeřil

na hodinu aspirace mého srdce.


25.

Ó moje neposlušná mysli,

buď opatrná!

Říkám ti jednou provždy,

že brzy budeš muset stát

před Božím Absolutním

Světlem Spravedlnosti.


26.

Úsměv Srdce Jednoty

mého Pána

a slepá nejistota

mého srdce

nikdy nemohou uzavřít

ani letmé přátelství.


27.

Můj Pane nekonečného Soucitu,

prosím dej mi schopnost

udělat každé ráno

zkratku vděčnosti

k Tvé Dálnici Uspokojení.


28.

Každé ráno

probíhá vážná bitva

mezi nadšením mého srdce

a neochotou mé mysli.

K mé naprosté radosti,

každý jednotlivý den

nadšení mého srdce zvítězí.


29.

Bůh nás nežádá,

abychom pro Něj udělali mnoho věcí.

Žádá nás, abychom udělali jen jednu věc:

abychom zcela zničili

pevnost nevědomosti vytvořenou naší myslí.


30.

Můj Pán mě žádá, abych se nebál

nocí svých tužeb.

Pouze mě žádá, abych zvýšil

plameny aspirace svého srdce.

Říká mi,

že mé stoupající plameny

aspirace mého srdce

budou moci brzo pohltit

všechny mé noci tužeb.


31.

Jsem tak šťastný,

že i má pochybující mysl

těžce zápasí, aby dosáhla

oázy víry mého srdce.


32.

Každý den potřebuji

novou vlnu světla nadšení,

abych urychlil cestu aspirace

svého srdce čistoty k nebi.


33.

Každý den musím posílit

své srdce aspirace

s novou dávkou radostného odhodlání,

tak aby mé srdce netrpělo

nedostatkem bezpečí.


34.

Toto ráno

boxer aspirace mého srdce

knokautoval

lehce a nastálo

mou mysl zmatku.


35.

Ne od žádné lidské bytosti,

ale od Boha Samotného

jsem se naučil, jak vhodit

hmyz neochoty své mysli

do ohně dychtivosti svého srdce.


36.

Můj Pán mi říká,

že je to pouze

mé úplné srdce uspokojení,

které má božské právo zažehnout

plameny sebepřekonání mého života.


37.

Běda, proč jsem tak bezmocný,

že jsem nucen poslouchat

příběh nicoty své mysli

každý den?


38.

Pomalu, postupně,

ale nepochybně

jsem vyložil

přemíru pochyb své mysli.


39.

Sotva včera jsem dal pryč

všechny své staré hračky nevědomosti.

Dnes mi můj Pán Nejvyšší

dal Své vlastní

neustále nové a neustále krásné

Hračky Lásky, Radosti a Míru.


40.

Běda, na tomto světě je tolik

zemí zapálených srdcem naděje,

ale kde

je velvyslanec míru,

kde?41.

Mé srdce slibu

odvahy naplnění Boha

je z mého hrdinského života

bezesně trénovaného vírou.


42.

Jedině oko slibu mé duše

má Bohem schválené právo

zapálit

mou pochodeň manifestace Boha.


43.

Krásný, nanejvýš krásný

byl začátek cesty mé aspirace.

Mocný, nepředstavitelně mocný,

byl Déšť Požehnání Soucitu mého Pána.


44.

Každé ráno bez selhání

žádá můj Milovaný Nejvyšší

mé srdce vděčnosti,

aby přečetlo Jeho vlastní

Transcendentální Vítěznou Řeč.


45.

Jednoduše nevím

a zcela jistě nechci vědět,

kdy a jak

jsem zcela odříznul

všechny své nehezké a silné

řetězy myšlenek spoutání.


46.

Můj je život,

který se nikdy neodevzdá

tyranii nevědomosti.

Moje je mysl,

která se nikdy neodevzdá

rozrušení zmatku.


47.

Každá moje čistá myšlenka

je stříbrnou krásou měsíce

Srdce mého Pána.


48.

Můj vnější život uspěje

a můj vnitřní život pokročí

především proto,

že můj Milovaný Nejvyšší

ponechal mé srdce aspirace

mezi Jeho vlastním Srdcem Soucitu

a Jeho vlastním Okem Odhodlání.


49.

Protože se raduje

ze Své vlastní Blaženosti Ticha,

můj Pán Nejvyšší

získává obrovské uspokojení,

když s Ním mají

mé tělo, vitálno, mysl a srdce

svou vlastní rozmluvu.


50.

Povzneseš se

na transcendentální vrchol Božskosti,

jestliže se staneš bezesným

stoupáním Blaženosti

Existence Vědomí.


51.

Když žiji v nejvnitřnějších hloubkách

Oka Soucitu mého Pána,

tempo pokroku mého života

a tempo pokroku mého srdce

jsou tak rychlé,

že ani kosmičtí bohové

jej nemohou dostatečně změřit.


52.

Oko bojovníka mé koncentrace

je bezesně a bezdechu

odhodláno sesadit

mého krále mysli zmatku.


53.

Ó mé srdce hledajícího,

plameny upřímnosti tě volají.

Povstaň, probuď se!


54.

Toto ráno,

s každým oduševnělým dechem,

mé srdce aspirace přijalo

požehnané Pozvání mého Pána.


55.

Písně o naplnění míru

jsou zpívány pouze

zpívajícími dušemi Boha.


56.

Každé ráno

dělám vážný slib,

že neodpovím

na telefonát tužeb své mysli.

Běda,

každý den zle zklamu.


57.

Neobávej se

svých nočních můr tužeb.

Oheň aspirace tvého srdce

může a pohltí je

v Bohem zvolené Hodině.


58.

Každé srdce aspirace

je předurčeno žít

v ráji pokroku.


59.

Pohroma pokušení

může vyzvat

ochránce meditace,

ale vždy prohraje.


60.

Ranní aspirace mého srdce

nikdy nevidí

den zaváhání.


61.

Můj Bůh kapitán meditace

dává mou duši, mé srdce, mou mysl,

mé vitálno a mé tělo

každý den do souladu

před tím, než získají

transcendentální Požehnání

od mého Milovaného Nejvyššího.


62.

„Mé dítě, mé dítě,

neobávej se

vulkánu zmatku své mysli.

Mé Oko Soucitu

pohltí vulkán zmatku tvé mysli

v Mou zvolenou Hodinu.63.

„Mé dítě, mé dítě,

každé ráno se musíš probudit,

když zazvoním

na Univerzální Zvon Jednoty

Mého Srdce.From:Sri Chinmoy,Rychlý, rychlejší, nejrychlejší pokrok, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fff