50. Křídla mé modlitby mne nesou

```

Křídla mé modlitby

mne nesou nahoru do Nebes,

abych spatřil Boží Krásu.

Křídla mé meditace

nesou Boha dolů na zem,

aby spatřil čistotu mého srdce.

```

From:Sri Chinmoy,207 milovaných květů, Sri Chinmoy Centrum
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ffp