{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Padesát písní jednoty srdce dokonalého Boha a dokonalého dítěte

Padesát písní jednoty srdce dokonalého Boha a dokonalého dítěte

1.

Modlím se k Bohu

každý den.


2.

Moje máma je krásná.


3.

Můj táta je silný.


4.

Krása mojí mámy

rozechvívá radostí mé srdce.


5.

Síla mého táty

dává řád mému životu.


6.

Miluji každého.


7.

Není nikdo,

koho bych nenáviděl.


8.

Myslím si,

že každý je dobrý.


9.

Ráno přináší

radost mým očím.


10.

Večer přináší

mír mému srdci.


11.

Slunce mě k sobě zve.

Bojím se k němu jít,

protože je příliš daleko.


12.

Měsíc mě k sobě zve.

Bojím se, že jakmile budu u něj,

mým rodičům se po mně bude stýskat

a mně se bude stýskat po nich.


13.

Hvězdy a planety mě k sobě zvou.

Bojím se, že jakmile půjdu za nimi,

nechají si mě u sebe,

abych si s nimi hrál,

a nedovolí mi vrátit se

k chudákům rodičům.


14.

Každé ráno

vidím ve svém srdci

tu nejkrásnější růži.


15.

Každý večer

vidím ve svém srdci

nejkrásnější strom plný míru.


16.

Nikdy nebudu chtít vědět,

co je to pochybnost a žárlivost.


17.

Za celý svůj život

nebudu chtít nikdy cítit

nejistotu ve svém srdci

a nečistotu ve své mysli.


18.

Každou noc mě navštěvuje ve snu Bůh.

Říká mi:

„Mé dítě, jsi velmi hodné.

Zůstaň takové po celý život.19.

Bůh mě naučil jednu moc důležitou věc:

Pokud Ho opravdu miluji,

nebudu se Ho bát.


20.

Bůh mě naučil

jednu ještě důležitější věc:

Pokud Ho opravdu potřebuji,

pak udělá všechno pro to,

aby mě potěšil.


21.

Nikdy druhé nepomlouvám.

Pomlouvat je moc špatné.


22.

Rodiče jsou na mě tak hodní.

Řekli mi, abych předtím,

než něco řeknu a než něco udělám,

vždy myslel na Boha.


23.

Rodiče mi řekli,

abych nikdy nelhal.

Poslouchám je.


24.

Rodiče mi řekli,

abych se nikdy nehádal,

abych se nikdy nepral.

Poslouchám je.


25.

Mám tolik rád

něžnost, lásku

a zájem svojí mámy.


26.

Mám tolik rád

jistotu a rozhodnost svého táty.

Ujišťuje mě, že budu mít jistotu

a rozhodnost jako on —

dokonce ještě víc.


27.

Máma mi řekla,

co je to modlitba:

Modlitba znamená plakat,

abych uviděl Boží Oko.


28.

Táta mi řekl,

co je to meditace:

Meditace znamená

cítit Boží Srdce ve svém srdci.


29.

Rodiče mi řekli,

abych odpouštěl druhým.

Potom že budu velmi, velmi šťastný.

Mají úplnou pravdu.

Já sám jsem důkazem.


30.

Vůbec nemám rád

svou hlasitou mysl.


31.

Tolik miluji

své šťastné květinové srdce.


32.

Bůh a já

si navzájem zcela důvěřujeme.

Bůh ani na chvíli

nezapomíná na mé srdce.

Já také dělám to samé.

Nikdy nezapomínám na Boží Srdce.

Nikdy!


33.

Nikdy si na nikoho nestěžuji.

Jsem teď mnohem šťastnější.


34.

Bůh mi říká,

že mé slzy a Jeho Úsměvy

jsou stejně důležité.


35.

Bůh si přeje,

abych žil pořád v srdci.

Je na mě tak hrdý,

že to snadno dokážu.


36.

Když žertem říkám Bohu,

že můj život je tajná kniha,

Bůh s úsměvem a pýchou dodává:


„A také kniha posvátná.37.

Vím, že Boží Láska

mě stvořila dobrého.

Bůh s úsměvem a pýchou dodává:


„Nejen dobrého,

ale velmi, velmi dobrého.38.

Bůh mi říká,

abych neudělal velmi vážnou chybu:

Musím mít rád svou mámu

stejně jako tátu.


Říkám Bohu:

„Mám, mám, mám je stejně rád!39.

Můj táta mi říká,

že moje krása

je uvnitř mých očí.


40.

Moje máma mi říká,

že má vůně

je uvnitř mého srdce.


41.

Bože, když se na mě podíváš,

mám z toho nesmírnou radost.

Ale když se podíváš do mého srdce,

hrozně se polekám.


„Proč, mé dítě, proč?

Neudělal jsi nic špatného.

Buď šťastný a zůstaň šťastný,

kdykoli nahlédnu do tvého srdce.42.

Docela nedávno jsem ve svém srdci

uviděl překrásnou zahradu.

Začal jsem se v ní modlit a meditovat

a cítím se teď plný nadšení a radosti.


43.

Máma mi poradila,

abych se modlil k Bohu

pro velké srdce,

velikánské srdce.

Dělám to

a cítím se tak dobře, tak dobře!


44.

Táta mi poradil,

abych se modlil k Bohu

pro malou hlavu,

docela malou hlavu.

Dělám to

a cítím se tak dobře, tak dobře!


45.

Dnes mám velikou chuť

prozradit tajemství své modlitby

a tajemství své meditace.


46.

Když se modlím k Bohu,

sepnu ruce a dám si je přímo na srdce

a pak se snažím uslyšet jeho tlukot.

Podívám se nahoru

a vyberu si místo nejmíň tři metry nad hlavou.

Když to všechno udělám,

začnu se modlit.

Abych řekl pravdu, mám úžasné výsledky.


47.

Když medituji na Boha,

udělám s rukama to samé,

jen namísto abych se díval nahoru,

podívám se dovnitř.

Podívám se do svého srdce

a pak si uvnitř něj najdu tajné a posvátné tiché místo.

Když jsem s tím hotov, začnu meditovat.

Říkám ti, výsledek si nedovedeš představit.


48.

Bože, udělal jsi ze mě

své dokonalé dítě.

Co Ti můžu dát na oplátku?

Jsem malé dítě —

nemám, co bych Ti dal.


49.

Mé dítě,

potřebuji od tebe jen jedno:

sladký a roztomilý úsměv.


50.

Ještě jednu laskavost od tebe potřebuji:

Povíš svým rodičům,

jak jsem šťastný a vděčný,

že tě přivedli na tento svět.

A přece ještě něco potřebuji,

a to je úplně poslední,

co od tebe budu chtít, mé dítě.

Po celý čas, a nevynechej ani vteřinu,

mysli na to,

že jsem tvůj, tvůj vlastní.


„Bože, už jsem začal.Předmluva editora k prvnímu vydání

Sri Chinmoy začal psát tuto sbírku meditativních aforismů 23. ledna 2005 v Číně, během cesty autobusem z Xianu do Huangshanu, a dokončil ji při příjezdu do Huangshanu.

From:Sri Chinmoy,Padesát písní jednoty srdce dokonalého Boha a dokonalého dítěte, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/foh