Jaký je nejlepší způsob získat mír mysli?

Sri Chinmoy: Nemáme mír mysli, protože cítíme, že jsme nejdůležitější lidé na světě. Cítíme, že když neuděláme toto, když neřekneme toto, celý svět se zhroutí nebo začne jít všechno špatným směrem. Mír mysli získáme, když budeme vědomě cítit, že nejsme důležití, že nejsme nepostradatelní. V okamžiku, kdy budeme upřímně cítit, že nejsme nepostradatelní, nebudeme muset nikam chodit, abychom získali mír, protože mír přijde okamžitě k nám. Cítíme-li, že je naší povinností sloužit světu, je to dobře. Ale cítíme-li, že je naší povinností osvítit svět a že když svět neosvítíme, zůstane plný temnoty, tak je to špatně. Já nejsem nepostradatelný. Vy nejste nepostradatelní. Jen Bůh je nepostradatelný.

Další snadná cesta k dosažení míru mysli je cítit, že nic není absolutně důležité. Jestliže jsme něco ztratili, musíme cítit, že tato věc nebyla v našem životě důležitá, že se náš život nezhroutí, protože jsme to ztratili. Všechno na zemi nás může opustit, dokud my neopustíme Boha a Bůh neopustí nás. Bůh nás nikdy neopustí, protože je veškerým Soucitem, a dokonce i když budeme zkoušet co můžeme, nebudeme schopni opustit Boha, protože On je všudypřítomný. A tak se na zemi nemusíme obávat ničeho. Na zemi se nemusíme rozčilovat, ani se nemusíme nechat vyvést z míry.

Musíme vědět a cítit, že kromě Boha a našeho vnitřního pláče po Pravdě, není na zemi nic nepostradatelné. Máme-li vnitřní pláč, získáme Boha. A když jsme jednou vědomě získali Boha jako svého vlastního, zcela vlastního, získali jsme všechno. Obyčejní lidé se nemodlí, nemeditují. Bůh je pro ně jen vágní představa. Oni vědí, že Bůh existuje, ale kde je, kdo je a co dělá? Na tuto otázku neumí odpovědět. Jen duchovní lidé vědí, že Bůh je uvnitř srdce, že je veškerou Láskou a že hraje svou božskou hru v nás a skrze nás. Pro duchovní lidi je Bůh Skutečností, stálou Skutečností.

From:Sri Chinmoy,Plamenné vlny, část 2, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fw_2