Jak může někdo poznat rozdíl mezi Boží Vůlí a svým zbožným přáním?

Sri Chinmoy: Aby člověk znal Boží Vůli, nemusí být velkým duchovním Mistrem nebo vysoce pokročilou duší. Těch je na zemi velmi málo. Člověk však musí být alespoň hledajícím, aby znal Vůli Boha. Jak může být člověk skutečným hledajícím? Člověk může být skutečným hledajícím, když bude cítit, že je bez Boha nejenom zcela bezmocný, ale také zcela beznadějný, bezvýznamný a zbytečný. Bez Boha je ničím, ale s Bohem je vším. Bůh je aspirace. Bůh je realizace. Bůh je odhalení. Bůh je projevení. Pokud má člověk takovýto vnitřní pocit, může se stát pravým hledajícím přes noc.

Jak může hledající rozlišit Boží Vůli od svého zbožného přání? Upřímný hledající se snaží meditovat oddaně každý den. Ten, kdo oddaně medituje každý den, bude mít brzy volný přístup do vnitřního Království Boha a bude schopen slyšet Jeho Poselství.

Samozřejmě je snadné říci, že musíte meditovat oddaně, ale ve skuteč­nosti meditovat oddaně se může zdát tak obtížné jako vyšplhat na Mount Everest. Když začnete meditovat, musíte cítit, že samotný váš život, samotná vaše existence, samotný váš dech se nabízí Vnitřnímu Kormidelníkovi ve vás. Jen tímto způsobem můžete meditovat oddaně a mít pocit oddanosti k Bohu.

A teď, jak cítit Boží Vůli. Během vaší meditace nastane doba, kdy vaše mysl bude naprosto klidná a tichá. Ve vaší mysli bude jen čistota, jasnost a hloubka. Čistota, upřímnost a hloubka mají jednu společnou tvář, které se říká klid. Mají-li v sobě klid, jsou dokonalé. Až se mysl stane klidnou, tichou, průzračnou a prázdnou, ucítíte ve svém srdci chvění anebo budete moci vnímat něco velice drobného, něco jako jemnou bublinu. Je to drobná věc, ale je na ní zlatými písmeny napsáno poselství. Dokonce i když máte oči zavřené, nevadí. Někdy je poselství přeneseno ze srdce do hlavy a svou myslí můžete vnímat, že toto poselství přišlo. Ale pokud jste schopni jít hluboko dovnitř, uvidíte, že poselství již bylo napsáno ve vašem srdci. Jen proto, že ho tam nedokážete vidět, přišlo do fyzické mysli, aby vás přesvědčilo.

V nejvnitřnějších zákoutích srdce, kde je vše zaplaveno čistotou, nemůže poselství napsat nikdo jiný než Bůh. Nemůže do něj vstoupit žádná nebožská síla. To neplatí o mysli. V mysli může být mentální halucinace, výmysl nebo námi vytvořená pravda, kterou jsme si vnutili. Do nejvnitřnějších skrýší našeho srdce si ale žádná rušivá myšlenka, žádná bojovná myšlenka, žádná svírající myšlenka nikdy nedovolí vstoupit. Hloubky našeho srdce jsou dobře chráněny, dobře střeženy Bohem samým, protože se v nich ukrývá Boží vlastní Bohatství a Poklad. On Sám je zde jako vrátný, který hlídá svůj Poklad. Získáte-li poselství z hlavy, to ještě neznamená, že je špatné. Ne! Někdy můžete získat pravé poselství, které vyjde přímo ze srdce a někdy to poselství přijde odjinud. Vstoupí do vaší mysli a vy si myslíte, že přišlo od Boha, ale to nemusí být pravda.

Když meditujete, snažte se prosím cítit, že je nezbytné zcela otevřít své srdce a zcela zavřít svou fyzickou mysl. Fyzická mysl je ta mysl, která myslí na naše blízké a drahé, na naše přátele, na zbytek světa. Když zavřete dveře své fyzické mysli a otevřete dveře svého srdce, mysl se stane klidnou a tichou a srdce se stane veškerou vnímavostí. Je-li vaše koncentrace a meditace zaměřena na srdce a srdce dokáže přijímat, potom přirozeně to, co srdce má, Poselství od Boha, vyjde do popředí a vy ho dokážete číst a využít ve svém každodenním životě.

Jedna věc je slyšet Poselství Boha správně a věc druhá je poslouchat ho a naplnit ho. Je celá řada těch, kteří dokáží slyšet Poselství Boha, ale ve svém vnějším životě ho nedokáží naplnit. Abyste to dokázali, potře­bujete víru v sebe sama, víru, že nejste jen dítětem Boha, ale vybraným dítětem Boha. Každý je dítětem Boha, ale každý nemůže být vybraným dítětem Boha, protože ne každý vědomě aspiruje. Vybraní jsou ti, kteří skutečně chtějí Boha zde a nyní. Ti, kteří cítí, že neexistují a nemohou existovat bez Boha. Jen proto, že upřímně aspirujete, můžete se považovat za vybrané dítě Boha. Zkuste ale prosím cítit, že to není vaše vlastní schopnost, ale že je to schopnost Boha, schopnost Boží Milosti, která vám dovolila stát se Jeho vybraným dítětem. Na zemi jsou miliony lidí, kteří neaspirují. Proč aspirujete? Protože Bůh chce, abyste vy aspirovali. Když říkáme, že Bůh má největší radost z těch, kteří vědomě aspirují, je to pravda. Ale zároveň musíme vědět, že aspirace, kterou mají, přišla a přichází od Boha. Od začátku až do konce musíme cítit potřebu vyjádřit svou nejhlubší vděčnost Bohu, protože On je naší aspirací, On je naší realizací. On je aspirací v nás a On je realizací pro nás.

Vůle duše je Vůlí Boha. Duše, jež je reprezentantem Boha, sídlí uvnitř srdce. Boží zájem je nabídnut srdci a srdce ho nabízí dál celé bytosti. Když jsme si vědomi stálého Božího Zájmu, neděláme žádnou chybu. Když Boží Zájem přijmeme za svůj, cítíme, že Bůh je ten, kdo koná, Bůh je hráč a my jsme nástroje. A Bůh jako nejvyšší Hudebník bude na nás přirozeně hrát co nejdokonaleji a nanejvýš božsky.

From:Sri Chinmoy,Plamenné vlny, část 3, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fw_3