Plamenné vlny, část 11

Jste součástí nějakého organizovaného náboženství nebo sekty či kultu, nebo jste jen ten, kdo jste?

Sri Chinmoy: Nepatřím do žádné sekty ani žádného náboženství. Mé učení ale zároveň ztělesňuje podstatu všech náboženství. Uznávám a obdivuji všechna náboženství, k žádnému konkrétnímu však nepatřím. Narodil jsem se jako hinduista, proto znám všechny detaily hinduistického náboženství. Hinduismus ale nepraktikuji. Nenásleduji žádné konkrétní náboženství. Mým náboženstvím je milovat Boha a stát se Jeho pokorným nástrojem. Hinduismus je jako dům, křesťanství je jako jiný dům, judaismus je další dům. Každý z nás může žít v jiném domě a potom chodíme studovat do jedné školy. Duchovnost, Jóga, to je to, co nakonec musíme studovat.

Proč se lidé bojí duchovnosti?

Sri Chinmoy: Máte pravdu, lidé se bojí duchovnosti. Naneštěstí neví, co to duchovnost je. Kdyby věděli, jaký je její skutečný význam, tak by okamžitě duchovnost objali. Duchovnost hledá, jak povzbudit lidstvo. Bez duchovnosti by lidstvo zůstalo navždy v temnotě. Ale s duchovností, s vnitřním životem, si dozajista musí každá lidská bytost na zemi uvědomit své nejvyšší, své nejhlubší. Chci vám říct, že duchovnost není něco cizího; není to něco nejasného. Duchovnost nám ukazuje náš skutečný život a náš jediný cíl, a tento cíl je uvědomění si nekonečného uvnitř a vně nás.

Když přijmeme od duše radost, jak si ji můžeme udržet?

Sri Chinmoy: Někdy získáte obrovskou radost, ale nevíte odkud. Neexistuje žádný vnější důvod, abyste tuto radost cítili. Je spontánní. Nedostali jste žádnou dobrou zprávu od svého manžela, od dětí nebo od kohokoliv jiného, ale cítíte obrovskou radost. V tomto případě vyšla do popředí vaše duše, a to je důvodem, proč máte takovou radost.

Pokud zjistíte, že ztrácíte radost, když s někým mluvíte, okamžitě se snažte zkrátit rozhovor s tímto člověkem. Děláte-li něco, co vám bere radost, okamžitě to přestaňte dělat. Když získáte zevnitř radost a tato radost je dosud ještě čerstvá, nedělejte nic, co by ji zmenšilo, dokud se uvnitř vás neupevní. Nehledě na to, jak dlouho bude trvat, než tuto radost vstřebáte – ať už to bude půl hodiny nebo hodinu nebo dokonce dvě hodiny – dopřejte tomu potřebný čas.

Buďte tedy vždy nesmírně, nesmírně opatrní, když vaše duše vyjde do popředí a dá vám spontánní radost. Nehledě na to, jak dlouho bude trvat, než tuto radost vstřebáte — ať už to bude půl hodiny nebo hodinu nebo dokonce dvě hodiny — dopřejte tomu potřebný čas. Pak budete v bezpečí. Cítíte-li, že se vaše radost zmenšuje, vždycky se ji snažte vstřebat. Jakmile ji vstřebáte do svého systému, je v bezpečí. Před tím ale v bezpečí není. Než si svou radost upevníte, dokonce i jen jediné něčí slovo vám tuto radost může úplně vzít. Tehdy byste měli jít hned hluboko dovnitř.

Mohu dosáhnout Pravdu svým intelektem?

Sri Chinmoy: Rozum je velmi omezený, ale duše je neomezená. Z tohoto důvodu se hledající noří hluboko do nejvnitřnějších zákoutí svého srdce, protože právě tam přebývá duše. Pravdu lze poznat jen pomocí aspirace. Pravými atributy Boha jsou Mír, Světlo, Blaženost a Síla. Všechny tyto atributy existují v nezměrné míře v srdci Věčnosti. Pouze hledající Pravdy, který usiluje překročit sféru intelektu, může vstoupit do Světla, Míru, Blaženosti a Síly nejvyššího Absolutna. Potřebujeme duševní aspiraci, a ne intelekt, abychom poznali a realizovali atributy Boha.

Na čem nejvíc záleží, abychom si udrželi vnitřní pláč?

Sri Chinmoy: Když toužíte po vnitřním pláči, měli byste vědět, že samotný pláč přichází z Božího Zájmu a Soucitu. A tak nejdůležitější je nabízet svou vděčnost. Nabízíte-li svou vděčnost, okamžitě se zvětšuje váš vnitřní pláč. Stává se nepřetržitým a stálým. Když nabízíte vděčnost, váš vnitřní pláč stoupá na nejvyšší úroveň.

Jak mohu získat větší sílu vůle a jasnost?

Sri Chinmoy: Naneštěstí když myslíme na sílu vůle, velice často na ni myslíme jako na něco, co se nachází v naší hlavě, v našem mozku. Nikdy nemyslíme na sílu vůle v srdci. Cítíme, že srdce je ženské a mysl je mužská. V mysli je tygr, lev nebo býk, připraven k boji. To je naše lidské pojetí. Není ale pravda, že síla vůle je v hlavě. Síla vůle je v našem třetím oku, a to není uvnitř naší fyzické hlavy. Žádné psychické centrum není uvnitř fyzického. Kdyby tam bylo, lékařská věda by ho již dávno objevila. Skutečná síla vůle je také uvnitř srdce. Světlo duše je síla vůle, opravdová síla vůle. Nejsnazší a nejúčinnější způsob, jak si vypěstovat sílu vůle, je soustředit se na srdce. Před dvěma lety jsem předal dvě nebo tři cvičení na fyzické úrovni, jak si vyvinout sílu vůle. Jsem si jistý, že byly vydány v některých mých knihách. Tak si je přečtěte a můžete si sílu vůle vyvinout. Svojí silou vůle si můžete vyvinout jasné myšlení. Chcete také jasnost. Nyní jste v temnotě, ale máte-li trochu světla, můžete se procházet a dívat se, co je kolem vás. A tak když získáte dokonce jen trochu světla duše, říkám vám, že budete schopni vidět všechno a moci chodit tou nejtemnější cestou, budete-li chtít. Můžete-li vidět nebo cítit světlo duše, bude všechno osvícené. A tak jestliže chcete jasnost ve své mysli, koncentrujte se na své srdce a tam kopejte. Představte si, že máte nářadí na kopání, a každý den kopejte. Nespokojte se ale se svým kopáním. Dnes jste se prokopali do určitého místa. Zítra se musíte prokopat dál. Čím hlouběji půjdete, tím dříve ucítíte a uvidíte světlo. Nejprve cítíte, potom vidíte, pak se stáváte. Nejprve ucítíte, že uvnitř vás něco je, jako malý hmyz: to je světlo. Potom to svým vnitřním zrakem nebo lidským zrakem uvidíte. Nakonec do toho vrostete.

Je láska a uvědomování si stejná věc?

Sri Chinmoy: Ne, není. Láska je jednota; uvědomování si není jednota. Můžete si uvědomovat nějakou událost nebo příhodu; můžete si uvědomovat nějakou osobu, nehodu nebo pohyb; to ale neznamená, že jste neoddělitelně sjednoceni s touto osobou nebo událostí.

From:Sri Chinmoy,Plamenné vlny, část 11, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fw_11