Plamenné vlny, část 7

Jak mohou rozličná náboženství společně a efektivně podpořit aspiraci lidstva?

Sri Chinmoy: Jsou to přívrženci náboženství, kteří musí vyjít do popředí a nabídnout kvality svého náboženství ostatním náboženstvím. Jsou to přívrženci náboženství, kteří mohou a musí efektivně pracovat, aby vytvořili upřímnou aspiraci lidstva. Náboženství jako takové nemůže dělat nic, ale lidé, kteří dávají náboženství život a kteří dýchají v dechu náboženství, musejí vyjít do popředí a vytvořit v srdci lidstva novou aspiraci. Až toto udělají, tak všechna náboženství budou schopna pracovat společně, aniž by cokoliv svého vlastního ztratila; naopak, všechno získají, protože se stanou jedním.

Posouvá se lidstvo od organizovaného náboženství k meditaci?

Sri Chinmoy: Je pravda, že se v některých zemích lidé přesouvají z organizovaného náboženství směrem k meditaci. V jiných zemích se zase lidé věnují svému náboženství a věří, že náboženství je jedinou odpovědí. Jako celek se mnoho lidí uchyluje k meditaci, a zároveň ale cítí, že jim meditace žádným způsobem neklade překážky k jejich náboženství. Naopak, meditace zvyšuje sílu a světlo jejich vlastní náboženské víry.

Lidé se často obávají duchovních cvičení, jako například meditace, které nejsou předepsané v jejich vlastním náboženstvím. Proč tomu tak je?

Sri Chinmoy: Někteří lidé se cvičení meditace obývávají jen proto, že je meditace pro ně něčím novým. Vše, co je pro nás nové, v nás často vyvolává strach. A navíc, zvláště na západě, je dáván mnohem větší význam modlitbě než meditaci. Lidé se domnívají, že když budou namísto modlení meditovat, budou svému náboženskému přesvědčení nevěrní. Toto je jeden z důvodů, proč někteří lidé, zvláště na západě, obávají meditace. Nebyli zvyklí meditovat, avšak byli zvyklí na společné modlitby. A tak cokoliv je pro náš systém, pro naši mysl, pro naše zvyklosti nové, vytváří v nás určitý vědomý nebo nevědomý strach.

Je vaše cesta náboženstvím?

Sri Chinmoy: Ne, je to cesta. Cesta nemůže být náboženstvím; cesta jen přijímá — s radostí přijímá — stoupence a následovníky všech náboženství. Je to cesta, a tak ji může následovat kdokoliv. Lidé rozličných zemí, kultur a prostředí mohou jít po stejné cestě, ale možná nebudou moci následovat stejné náboženství. Člověk může jít po duchovní cestě nezávisle na náboženství, kultuře i nezávisle na svém vnitřním a vnějším růstu.

Jak může být náboženství duchovnější?

Sri Chinmoy: Náboženství může být duchovnější jen tím, že bude přijímat více širší víry, více ozařujícího soucitu a více naplňující spokojenosti, což je založeno na tom, že se zasvětí Boží Vůli. Aby bylo náboženství duchovnější, musí být do srdce náboženství přinesena duchovnost ve své původní čistotě.

From:Sri Chinmoy,Plamenné vlny, část 7, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fw_7