Plamenné vlny, část 8

Může nám meditace pomoci vyléčit fyzické nemoci, jako například vysoký tlak?

Sri Chinmoy: Když meditujeme, zkoušíme jít vědomě ke Zdroji, kterým je celková dokonalost. Meditace znamená vědomě vnímat svůj Zdroj. Náš Zdroj je Bůh, náš Zdroj je Pravda, náš Zdroj je Světlo, náš Zdroj je Dokonalost. Meditace nás přivádí k našemu Zdroji, ve kterém není žádná nedokonalost, kde nejsou nemoci. A kde je ten Zdroj? Je uvnitř nás.

Když meditujeme, čeho dosáhneme ve vnějším životě? Ztišíme a zklidníme svou mysl. Pro většinu lidských bytostí je téměř nemožné mít mír mysli. Ten, kdo nemá mír mysli, je opravdový žebrák. Je jako opice v lidském těle. Nemá žádné uspokojení. Ale máme-li mír mysli na jedinou prchavou vteřinu, cítíme, že jsme v životě dosáhli mnoho. Máme-li mír mysli, naše vitálno a naše tělo se stanou míruplnými; a kde je mír, není žádná disharmonie. Pouze ve světě úzkosti, nespokojenosti, napětí a zmatku existuje disharmonie. Jinak by žádná onemocnění neexistovala. A tak meditace je odpovědí. Meditace nám nabízí mír a klid mysli. Pokud je v mysli mír, všechna utrpení lidského života mohou skončit. Když je mysl klidná, je v ní stálý proud harmonie. Tato harmonie vstupuje do vitálna a z vitálna do fyzického. Když je v celém systému harmonie, nemůže tam být žádná nemoc.

Vysoký krevní tlak, selhání srdce a všechny nemoci, které známe v Božím stvoření, jsou výsledkem přítomnosti negativních sil. Tyto negativní síly můžeme překonat, jen když se odevzdáme pozitivní síle. Když meditujeme, snažíme se stát dokonalým průchodem pro pozitivní sílu. Pozitivní silou je světlo a negativní silou je temnota. Pozitivní silou je láska, ne nenávist. Pozitivní ­silou je víra, ne pochybnost. Pozitivní síla nám pomáhá v každém okamžiku našeho života, protože nás vědomě vede k našemu cíli, jímž je dokonalost.

Je-li naše mysl klidná a tichá, je-li naše vitálno dynamické, jestliže si naše tělo uvědomuje, co dělá, tehdy se nacházíme v paláci spokojenosti, kde nemůže existovat žádná nemoc, žádné utrpení, žádná nedokonalost, žádná překážka pro náš trvalý mír, trvalé světlo, trvalou spokojenost. Meditace je prostředek; je to způsob; je to cesta. Kráčíme-li po této cestě, dosáhneme svého cíle, který je veškerou dokonalostí.

Ale když jsme zmatení a nervózní, jak nám může tehdy meditace vůbec pomoci?

/Sri Chinmoy Když někoho ve fyzickém světě bolí hlava anebo břicho, jde k lékaři a ten o vyléčí. Pokud je někdo nemocný, jak můžeme říci, že se už nikdy neuzdraví? Pokud užívá léky, je pravděpodobné, že se uzdraví. Pro nemocného člověka je lék řešením. Je-li někdo napaden úzkostí, starostmi a zmatkem, lékem je meditace. Jen proto, že se stal obětí, nemůžeme říci, že neexistuje záchrana. Záchrana existuje za předpokladu, že se člověk chce vyléčit. Dejme tomu, že je někdo napaden zmatkem a negativními silami, které vyčerpávají všechnu jeho energii a odebírají mu ze života všechnu radost. Má depresi a kvůli bezpočtu problémů ve svém životě se odevzdal zklamání. Berme ho jako pacienta; potřebuje lékaře, potřebuje léčbu. Když člověk trpí několika chorobami v mentálním světě, musí jít k někomu, kdo mu nabídne určitý mír mysli, určité světlo, určitou vnitřní jistotu. To je duchovní učitel. Duchovní učitel je jako lékař, který člověku poradí, jak se může osvobodit od strachu, pochybností, zmatku, napětí a všech negativních sil, které ho trápí. A tak jestliže má někdo v hlavě zmatek a obrovsky v mentálním světě trpí, potom jde za někým, kdo mu může okamžitě pomoci a vyléčit jej.

Když trpíme mentálními problémy, je skutečně nezbytné vyhledat pomoc? Nemůžeme prostě meditovat a najít odpověď sami?

Sri Chinmoy: Dejme tomu, že říkáte: „Trpím určitými mentálními problémy, ale vím, že odpověď je uvnitř. Nyní je vše noc, ale já cítím, že uvnitř mého srdce je světlo.“ To je to, co cítíte, ale je pro vás těžké jít hluboko dovnitř a toto světlo objevit. Tehdy musíte jít k někomu, kdo dokáže světlo, které máte uvnitř sebe, vynést do popředí. Je to stejné, jako když ztratíte klíče od svého domu a nevíte, jak si otevřít. Ale váš přítel přichází se světlem a pomáhá vám klíče hledat. Poté, co je s jeho pomocí najdete, si otevřete a on odejde. Jste-li připraveni hledat potmě klíče, které jste ztratili, můžete se o to pokusit. Když ale máte přítele, který má světlo, můžete mít větší jistotu, že klíče najdete. Učitel je tedy pomocník, věčný přítel, který vám pomáhá v hledání. Pomůže-li vám klíče najít, nenechá si je. Neřekne, že jsou to jeho klíče. Ne! Jsou to vaše klíče, váš dům, vaše světlo. Pak vejdete do domu a získáte vše, co jste potřebovali a chtěli.

Mluvíte o noci a světle. Věříte, že části našeho života jsou temné a nedokonalé?

Sri Chinmoy: Život je složen z dokonalosti, ale můžeme říci, že existuje menší dokonalost a větší dokonalost. Nemůžeme říci, že tato strana je černá a tamta strana je bílá; řekneme, že na této straně je ve srovnání s druhou stranou méně světla. Takže není žádné negativní a ­pozitivní, je jen pozitivní. Ale to, co je méně pozitivní, má menší schopnost a někdy tomu říkáme negativní.

Je nějaký skutečný rozdíl mezi jednotlivými náboženstvími?

Sri Chinmoy: Není žádný podstatný rozdíl mezi jednotlivými náboženstvími, protože každé náboženství v sobě nese konečnou Pravdu. Každé náboženství je pravé, naprosto pravé, protože každé předává poselství Pravdy svým vlastním způsobem. Je jen jedna Pravda, ale různí lidé ji nazývají odlišně. Vaše náboženství může říkat jednu věc a moje náboženství může říkat něco jiného. Pokud se však jedná o nejvyšší Pravdu, naše náboženství se nikdy nebudou lišit. Konečným Cílem každého náboženství je uvědomit si nejvyšší Pravdu. Na cestě k našemu Cíli si navzájem nemusíme rozumět. Proč? Právě proto, že je mnoho cest, které vedou k Cíli. Někteří půjdou jednou cestou a někteří jinou. Každá dokáže nabídnout inspiraci. Jeden člověk řekne, že jeho cesta je zdaleka nejlepší, protože jej uspokojuje. Někdo jiný řekne, že jeho cesta je nejlepší. Ale až oba dosáhnou svého cíle, budou u stejného Cíle: Pravdy. V Pravdě není žádný konflikt. Pravda nebo realizace Boha překonává všechna náboženství.

Jaký je nejlepší způsob inspirovat ostatní v duchovním životě?

Sri Chinmoy: Nejefektivnějším způsobem, jak inspirovat ostatní, je stát se samotnou aspirací. Stanete-li se ztělesněním aspirace, ostatní automaticky získají inspiraci. Možná nejste aspirací zaplaveni neustále, ale určité množství máte, protože vedete duchovní život a oduševněle se snažíte získat mír, světlo a blaženost v nezměrné míře.

Nemůžete jít na ulici a každému říkat: „Mám Mír, mám Světlo a Blaženost. Jen pojď a vezmi si je ode mne.“ Řeknete-li někomu, že mu to můžete dát, jen se vám bude smát. Musíte se dívat kolem, pozorovat, kdo je nablízku a potom se ponořit hluboko dovnitř a zevnitř se snažit pocítit, koho byste mohli oslovit. Když uvnitř ucítíte, že toho a toho by to mohlo zajímat, tak jen potom mu můžete nabídnout svou inspiraci.

A tak nejprve zkuste zevnitř zjistit, zda budou nebo nebudou vaše poselství, vaše pravda a zájem přijaty. Jen tehdy získáte toho správného člověka. Jinak můžete jít na ulici, vykřikovat, že můžete něco nabídnout, ale nikdo nepřijde. Ale jestliže si vyberete zevnitř, tak tam bude možnost, že se vám podaří inspirovat ostatní.

Proč Bůh stvořil zlo?

Sri Chinmoy: To, co vy nazýváte zlem, já nazývám nevědomostí. Mezi zlem a nevědomostí je veliký rozdíl. Nevědomost je zkušenost a tato zkušenost mě nakonec zavede k vyšší pravdě. Jdeme od malého světla k většímu světlu a k největšímu světlu. To, co vy nazýváte zlem a hříchem, jsou ve skutečnosti zážitky spoutání a nedokonalosti. Zlo je v naší mysli. V našem aspirujícím srdci není nic takového jako zlo, ale jen nedokonalost. A tato nedokonalost může být snadno zdokonalena, když se modlíme k Bohu pro Světlo, Mír a Blaženost.

Sloužit vám

Jsem každému z vás nanejvýš vděčný za to, že jsem vám mohl posloužit. Sloužit vám, znamená sloužit našemu Věčnému Otci.

Sri Chinmoy zpívá Gájatrí mantru:

```

Aum bhur bhuvah svah

Tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yo na pracodayat.

```

From:Sri Chinmoy,Plamenné vlny, část 8, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/fw_8