Část I: Bůh, Avatáři a jogíni

Jak se před vámi Nejvyšší objevuje a jaká je podstata vašeho vztahu k Němu?

Sri Chinmoy: Obvykle vidím Nejvyššího v podobě zlaté Bytosti, nanejvýš osvícené a osvěcující zlaté Bytosti. Říkáme-li zde na zemi, že dítě je obzvláště krásné, posuzujeme jeho podobu. Rád bych ale řekl, že Nejvyšší je nekonečně krásnější, než jakékoliv lidské dítě, které můžeme vidět. Takto já vidím Nejvyššího, když s Ním hovořím. Tuto Jeho podobu mám nejraději. Zároveň si můj Milovaný může vzít beztvarou podobu. Jiní duchovní Mistři dávají přednost jiným podobám a Nejvyšší se před nimi objevuje v těchto podobách. Tímto způsobem nás nechává využívat svého Soucitu.

Náš vztah je vztahem Otce a syna. Ze svého nekonečného Soucitu ve mně zapálil plameny aspirace. Tyto plameny stoupají vysoko, výše, nejvýše. Má aspirace v sobě nese nepodmíněnou lásku, oddanost a odevzdanost.

V lidském životě si člověk často přestane vážit vztahu, který má, ale v duchovním životě se důvěrný vztah mezi hledajícím a Nejvyšším Kormidelníkem stále zintenzivňuje a prohlubuje. Sladkost, láska a zájem plynoucí mezi hledajícím a Nejvyšším se důvěrnějším vztahem nezmenší. Naopak, důvěrný vztah tyto kvality jen zvyšuje. Když jednám s osobním aspektem Nejvyššího, On zvyšuje mou lásku, oddanost a odevzdanost. Nechá mě uvědomit si, kým věčně je. Čím důvěrnější je náš vztah, tím větší je naše vždy naplňující jednota.

Osobní aspekt nemůže pravému hledajícímu vytvářet problémy. Když se sblíží dva lidé, jejich vztah často netrvá dlouho, protože v sobě navzájem vidí slabosti. Osobní aspekt Nejvyššího ale ví, kdo jsme. Nevidí nás jako nedokonalé; bere nás jako svá vlastní nekonečná prodloužení. Nevyhledává naše chyby ani na fyzické, ani na psychické úrovni. Je to On, kdo nás nese ke všepřesahující Dokonalosti.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga