Jsou Sat, Čit a Ánanda na stejné úrovni, nebo na různých úrovních?

Sri Chinmoy: Sat-Čit-Ánanda je trojité vědomí. Sat je existence, Čit je vědomí a Ánanda je blaženost. Chcete-li, můžete je oddělit a zároveň je můžete považovat za jedno. Dosáhne-li člověk existence, zažívá v ní vědomí samotné. A má-li člověk vědomí, je zde i blaženost. Je to jako byt nebo pozemek. Chcete-li, můžete pozemek pojmenovat jedním jménem nebo ho můžete rozdělit a každou část pojmenovat jinak. Existence jednoho je ale spojena s existencí toho druhého. Navzájem se doplňují. A tak je můžete buď oddělit, nebo je můžete držet pohromadě. Sat-Čit-Ánanda je trojité vědomí na té nejvyšší úrovni, a ta je pro několik absolutně vybraných. Dosáhnout Sat-Čit-Ánanda je nanejvýš obtížné. Nanejvýš dvacet nebo třicet Mistrů této úrovně dosáhlo a zůstalo na ní a jen jeden nebo dva ji dokážou ztělesnit. Někteří Mistři této úrovně dosáhli a okamžitě sestoupili dolů, neboť to pro ně bylo příliš vysoko. Pro člověka je mnohem snazší dosáhnout osvícené mysli nebo Supermysli, ale Sat-Čit-Ánanda je naprosto to Nejvyšší. Toto vědomí je téměř nedosažitelné dokonce i pro duchovní Mistry.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga