Může mít někdo zážitek nirvikalpa samádhi?

Sri Chinmoy: Nejen někdo, ale každý člověk má příležitost dosáhnout nirvikalpa samádhi. Jak může kdokoliv od úplného začátečníka vstoupit do nirvikalpa samádhi? Musíme mít Gurua. Jestliže je někdo upřímný, pak musí dostat toho Gurua, kterého dostat má. Je to naše srdce, které nám to řekne. Mysl nerozumí, ale srdce ví, zda někoho skutečně milujeme nebo ne. Ve svém srdci můžete cítit, jestli mám s vámi spojení. Nemůžeme podvést své srdce, ačkoliv můžeme snadno podvést svou mysl. Tak jako mysl podvádí nás, i my jsme dost chytří a můžeme podvést svou mysl. Naše srdce nás ale nikdy nepodvede a my také nesmíme podvést své srdce.

Obtíž je, že tady na Západě je velmi slabé povědomí o tom, kdo Guru je. Prosím o prominutí, ale nekritizuji Západ. Zdaleka ne. Velmi Západ obdivuji. Na Západě je ale představa Gurua a chela (žáka) velmi podivná, velmi podivná. Lidé na Západě tomu nerozumí a nechtějí rozumět. Na Západě si myslí, že to ví lépe. Ale na Východě cítí skutečnou jednotu těchto dvou duší. Tady na Západě se stále cítíme být někomu zavázáni. Jsme zavázáni tady a tam, a závazek ke Guruovi přichází vždy jako poslední. Nejdřív musím navštívit své přátele; musím udělat toto a tamto. Tady na Západě nedáváme důležitost Guruovi na druhé místo, ale na třetí místo. Na Východě tomu tak ale není. Na Východě má Guru tu nejvyšší důležitost. Neříkám to jako kritiku; jen uvádím, jaká je pravda.

Náš Guru od nás nechce nic. Chce jen, abychom mu absolutně věřili. Věříme-li svému Guruovi, náš Guru pro nás udělá všechno. Ale nevěříme-li svému Guruovi, chudák náš Guru je ztracen. Proč? Žák za jeho jednáním najde nějaký skrytý motiv, i když Mistr chce přijít a pomoci svému žákovi z celého srdce. Bude si myslet: „Mistr chce něco víc. Chce ode mě peníze. A proto to všechno dělá.“ Guru přichází k žákovi jako nezvaný host.

Opravdový Guru se nestará o vaši kritiku nebo o váš názor. Dává vám své Světlo za každou cenu, tak jako matka. Když má dítě horečku, nechce si vzít lék. Ale matka dítě neposlechne. Jestliže je to opravdový Guru, pak žáka vnitřně přinutí, aby jeho Světlo přijal. Guru řekne: „Nechci od tebe nic. Přišel jsem, protože vím, co ti můžu nabídnout a co pro tebe znamenám.“ Matka zná spojení mezi ní a dítětem, a tak přinutí dítě, aby si vzalo potřebný lék. Guru v duchovním životě také vnitřně nutí žáky. Na vnější úrovni ale nedělá nic, protože vnější mysl žáků by mu nemusela rozumět.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga