Proč o Bohu mluvíte vždy v mužském rodě?

Sri Chinmoy: Když říkám „Otec“, nevynechávám Matku. Bůh je mužský i ženský. Je to jen proto, že západnímu světu je bližší slovo „Otec“, protože Kristus říkal vždy „Otec“. Používám tedy slovo „Otec“, neboť je vám bližší. Na Východě se často obracíme k ženskému aspektu. Myslíme na Nejvyšší Bohyni, Božskou Matku. Máme tolik bohyní: Mahákálí, Mahálakšmí, Mahásarasvatí a Mahéšvari. Je pro nás tedy snadné myslet na Boha v ženské podobě. Když jsem ale s vámi, musím používat takové slovo, které vám je zcela blízké, neboť cítím, že tímto způsobem budete lépe sdílet mé zážitky. Ve skutečnosti je Bůh mužský i ženský. Na druhou stranu není ani mužský, ani ženský; překračuje obojí. Je tím, čím věčně je: svou vizí a svou skutečností. Tato skutečnost překračuje mužskou i ženskou podobu a zároveň obě tyto podoby ztělesňuje.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga