Jak ti mohu nejlépe sloužit?

Sri Chinmoy: Nejlépe mi můžeš sloužit tak, že na mě budeš neustále myslet, modlit se ke mně a meditovat na mě. Když říkám „mě“, myslím tím Nejvyššího ve mně, který je tvým Guruem, mým Guruem a Guruem každého. Zkus cítit, že jsem nejen tvým nejlepším přítelem, ale také tvým jediným přítelem, zde na zemi i tam v Nebi. Tvoje žena je tady, ale musí mi odpustit — já jsem tvůj jediný přítel. Musíš vědět, že jsem na věky tvým nejlepším přítelem v Nebi i na zemi. Nejsem jen na věky tvým nejlepším přítelem, jsem také na věky tvým jediným přítelem. Všech svých nešťastných zkušeností v životě se můžeš zbavit, jen když budeš neustále cítit, že jsem tvým jediným přítelem.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga