Část V: Vnitřní spojení

Co by měl žák dělat, aby získal stejnou sílu, jakou cítí, když medituje s Guruem, i když bude Guru daleko od něj?

Sri Chinmoy: Fyzicky nemůže být Mistr dvacet čtyři hodin s žáky; to je nemožné. Mistr má mnoho, mnoho žáků a také má mnoho, mnoho věcí na práci. Stejně tak žák může být s Mistrem ve dne v noci a nemusí od Mistra získat nic. Synovec Rámakrišny mu sloužil mnoho, mnoho let, ale nedostal od Rámakrišny prakticky nic. Na druhou stranu se podívejme na Vivékánandu. Na začátku k němu přicházel jedenkrát za dva nebo tři měsíce. A kolik dní strávil potom se svým Mistrem; takže to není o fyzické blízkosti, co se počítá nejvíc. Je to vnitřní uvědomění si svého vztahu s Mistrem. Kde je Mistr? Je v New Yorku nebo ve vašem srdci? Jestliže žák cítí, že Mistr je něco velmi posvátného a tajného a že Mistr je něco nezbytného v jeho životě, potom bez Mistra nemůže zůstat. Cítí-li, že potřeba Mistra má nejvyšší důležitost, cítí-li, že bez Mistra nemůže existovat, stejně jako nemůže existovat bez tepu svého srdce, jen tehdy je vztah mezi Mistrem a žákem jistý a úplný.

Až se budeš vracet do Venezuely, musíš cítit, že si mě neseš ve svém srdci, a ne, že jsi mě nechal v New Yorku. Neměj pocit, že je moje existence pouze v jedné části světa. Ne, musíš cítit, že má vnitřní existence je všude. Má vnější existence, mé fyzické tělo, které je pět stop a osm palců vysoké, mohou zůstat pouze na jednom místě; ale má vnitřní existence se může toulat po mnoha a mnoha místech. Takže musíš cítit potřebu vnitřního vztahu, vnitřního spojení s mým srdcem a s mou duší. Jen pak budeš moci udělat ten největší pokrok.

Pokud si žák již vytvořil vnitřní spojení s Mistrem a má s ním vytvořen pevný, nejintimnější, nejoddanější a odevzdaný vztah, pak v případě, že zůstane s Mistrem, bude mít samozřejmě možnost získat více. V jeho případě je už vnitřně sjednocen s Mistrem; nyní jeho vnější já pláče, aby se sjednotilo s vnitřním já. Pokud bude fyzicky blízko Mistra, přirozeně získá dvojí sílu a jeho pokrok bude nekonečně rychlejší.

Velmi často se ale z příliš blízkého vztahu rodí pohrdání. Když zůstáváte s Mistrem, vtipkujete a podobně, hned si řeknete: „On je úplně jako my.“ Ale on není jako vy. On může dělat mnoho, mnoho věcí ve vnitřním světě, které vy dělat nemůžete. Ve vnějším světě ale jí stejné jídlo, dává si zmrzlinu, a dělá vše jako vy. Hlavní ale je, že dokáže ve vnitřním světě dělat věci, které vy nedokážete. Proto se musíme nejprve k jeho vnitřní existenci přiblížit a uctívat ji. Pokud jste vnitřně Mistra potěšili, pak si můžete být jisti, že je to jen otázkou krátkého času, než potěšíte Mistra ve vnějším životě; ne naopak. Řekne-li Mistr navenek: „Potřebuji nějaké poštovní známky,“ hned půjdete na poštu a známky přinesete. Ale tento druh spojení vám významně nepomůže, pokud vaše vnitřní spojení není kompletní. Jestliže je vnitřní spojení kompletní, a já řeknu: „Prosím, vezměte mě na pláž,“ jestliže mě tam zavezete a uděláte mi tak radost, pak mě těšíte po všech stránkách. Už jste si se mnou vytvořili vnitřní spojení; tím jste mě nanejvýš potěšili a nyní jste si vytvořili také vnější spojení tím, že jste mě poslechli.

Kdybyste se mnou ale neměli vnitřní spojení, co by se stalo? Během těch dvou hodin, kdy jste mě vozili, vám naše vnější spojení bude dávat mír, radost a harmonii, nebo nějaký druh potěšení. Ale potom vše opět zmizí. Když někdo pět minut medituje, myslí na mě a nabízí mi svůj životní dech, potom toto ve vnitřním světě trvá věčně. Potom jste mě naplnili a já jsem naplnil vás.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga