Jaký je rozdíl mezi Avatárem a částečným Avatárem?

Sri Chinmoy: Podle některých duchovních Mistrů mohou občas částeční Avatáři cítit, že ztratili kontakt se skutečností, kterou již dosáhli. Mohou být vnitřně neklidní, zmatení, nebo mohou mít obavy. Částeční Avatáři si nejsou dvacet čtyři hodin denně jistí svou vnitřní Božskostí a svého vnitřního dosažení. Ve vnitřním světě často cítí, že dosud něco hledají a neví, kdo vnitřně jsou. Ale plní Avatáři, ti, kteří dosáhli absolutně nejvyšší a nejplnější realizace Boha, nejsou nikdy neklidní, zmatení ani nemají obavy. Stále ví, co se děje ve vnitřním světě. Naneštěstí si někteří Mistři myslí, že předcházející Avatáři nebyli dokonce ani jogíni. Když Avatáři z Nebe vidí, že je někdo kritizuje, tak ho ve vnitřním světě opravdově potrestají. Jestliže Mistr bezdůvodně kritizuje Avatára, tak i kdyby tento Avatár neměl ani dvacet žáků, kosmické právo sjedná odplatu.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga