Jak můžeme říci, že jsme potkali svého Mistra?

Sri Chinmoy: Na stejnou otázku už jsem odpovídal milionkrát. Takže já jsem duchovní Mistr a spolu jsme se tu dnes všichni sešli, abychom se modlili a meditovali a vytvořili duchovní atmosféru. Když jsem zavolal své žáky, aby za mnou přišli a meditovali, viděl jsem, že všichni ostatní v hledišti meditovali svým vlastním způsobem, což je naprosto správné. Každý člověk musí být jako učitel a oznámkovat vše, co ve mně vidí — Mír, Světlo, Blaženost nebo jakoukoliv duchovní vlastnost a také duchovní atmosféru, kterou tu nachází. Měl by dát deset nebo dvacet bodů ze sta, nebo tak podobně. Dá-li nula bodů ze sta, může to být podle něj úplně správně. Jestliže může dát alespoň osmdesát bodů ze sta, pozná, že je se svým pravým Mistrem.

Také to záleží na vnitřní úrovni a přípravě hledajícího. Hledající se musí připravit, aby svého Mistra dokázal přijmout. Nebude-li připraven, může svého Mistra vidět tváří v tvář, ale nepozná ho. Mistr ví, že je tento hledající určen pro jeho cestu, ale nemůže mu říci: „Ty jsi můj žák.“ Hledající si pomyslí: „Ó, jsem tak bohatý nebo mám velký vliv, proto chce, abych byl jeho žákem.“ Takto může Mistra podezřívat. Také když Mistr řekne: „Ne, ty nejsi mým žákem,“ hledající bude mít pocit: „Ó, je to proto, že mu nemám co nabídnout, jsem beznadějný a bezmocný.“ Cokoliv Mistr řekne, bude možné zpochybnit. Je to tedy hledající, kdo si musí vybrat. Potom záleží na Mistrovi, zda ho přijme, nebo mu řekne, že na něho čeká jiný Mistr.

Jakmile si hledající vybere Mistra a Mistr ho přijme, nesmí hledající cítit, že se stal automaticky jeho drahým, blízkým žákem. Hledající musí vědět, jak je upřímný. Pokud cítí „potřebuji Pravdu, potřebuji

Světlo“, pak je připraven pro skutečný duchovní život. Hledající musí vědět, zda je připraven dát Mistrovi vše, co má, a vše, čím je. Co hledající má, je aspirace, vnitřní pláč, a co právě teď je, je nevědomost. Když je plně připraven dát Mistrovi vše, co má, a vše, čím je, tehdy v něm Mistr může nanejvýš účinně působit, aby přeměnil celý jeho život. Hledající odevzdává Mistrovi svou existenci a pak je Mistrovou zodpovědností, aby ho osvítil a zdokonalil.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga