Je následování vaší cesty v rozporu s cestou Ježíše, který řekl: „Já a můj Otec jsme jedním. Nikdo nemůže jít k Otci beze mne?“

Sri Chinmoy: Rozpor je v mysli hledajícího, ne v srdci hledajícího. Kristus říkal, že k realizaci vás dovede jen aspirace. Pokud uvažujete o Kristovi jen jako o někom, kdo zůstal na zemi třicet tři let, mýlíte se. Myslete na Krista jako na představitele Toho, jenž je bez zrození a bez smrti. Na druhou stranu, pokud si myslíte, že Ježíš byl první duší, která realizovala Boha, pak se znovu mýlíte. Sri Krišna a Pán Buddha žili před ním. Musíme vědět, že Kristovo vědomí, Buddhovo vědomí a Krišnovo vědomí jsou všechno nedílné součásti stejné nejvyšší Skutečnosti. Máte-li Mistra, kterému věříte, pak vám pomůže, abyste si Kristovo vědomí, Buddhovo vědomí a Krišnovo vědomí uvědomili. Na jedné straně tito velcí duchovní Mistři představují Absolutno, na druhé straně jsou sami Absolutnem. Nehledě na to, kterou cestou jdete, dovede vás k jednomu cíli. Vy ho můžete nazývat Kristovo vědomí, další mu bude říkat Krišnovo vědomí či Buddhovo vědomí. Nemůže tam být ale žádný rozpor, jelikož Pravda je jedna. Jakákoliv cesta, po které jdete, vám pomůže realizovat Pravdu.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga