Když Mistr odejde z pozemského vědomí, měli by jeho žáci pomáhat ostatním?

Sri Chinmoy: Když žák získá od Mistra pomoc, není povinen pomáhat druhým. Vztah mezi Mistrem a žákem je vzájemný a oboustranný. Protože vám dávám soucit, vy mi dáváte zasvěcení. Pokud jsem učitelem ve vnějším světě a vy se ode mě něco naučíte, stáváte se také učitelem. Jestliže se naučíte abecedu, můžete ji učit někoho jiného. V duchovním životě to ale tak není. Nemůžete učit, dokud nemáte plné poznání. Budete moci učit hatha jógu, ale budete-li chtít učit skutečnou meditaci, nebude to možné, neboť nedokážete pozvednout vědomí hledajících.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga