Má nějaký význam, když velký Avatár a nižší Mistr odejdou ze světa ve stejný den?

Sri Chinmoy: Nemá to žádný význam. Jen se stalo, že měli stejnou hodinu odchodu. Dejme tomu, že se velký Avatár a jiný Mistr narodili ve stejný okamžik. Astrologové tomuto budou přikládat velkou důležitost. Ale budete-li pátrat po okamžiku, kdy se velký Avatár narodil, zjistíte, kolik milionů koček se narodilo ve stejnou hodinu. A je v tom nějaký význam? Avatár a jiný učitel, kteří zemřeli ve stejnou chvíli, nemají žádné přímé spojení. Jen pro oba nastala jejich hodina. Jestliže jsou v kosmické hře dva lidé velmi duchovní, pak jejich společná existence na zemi může mít nějaký význam. Ale obyčejné lidi, kteří jsou výborní ve svém oboru a objeví se na pozemské scéně ve stejný okamžik, nemůžeme hned spojovat s duchovními Mistry.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga