Část II: Spojení a realizace.

Jaký je rozdíl mezi mystickým zážitkem a realizací Boha?

Sri Chinmoy: Realizace Boha stojí nekonečně výše než mystický zážitek. Při mystickém zážitku cítíte Boží Přítomnost jako něco velmi sladkého a jemného, mystický zážitek ale není trvalou věcí. Když máte mystický zážitek, můžete ho ztratit. Realizaci Boha však ztratit nemůžete — je trvalá. Jakmile realizujete Boha, nikdy neztratíte, co již máte. Básníci někdy získávají mystické zážitky. Básník může přijmout to nejjemnější světlo a mít hluboký mystický zážitek. Po dokončení svých básní se bohužel jeho vědomí může zhoršit, být nebožské, a on si svůj mystický zážitek nedokáže udržet. Mystický zážitek není trvalý. Když ale dojde k realizaci Boha, pak mystický zážitek, který člověk prožívá, bude mít trvalou sílu a může být stálý. Mezi realizací Boha a mystickým zážitkem je tedy velký rozdíl. Realizace Boha je cosi nekonečného, věčného a skutečného. Mystický zážitek je božský, ale pokud nepřijde po realizaci Boha, nebude stálý. Mystik se nachází mnohem níže než jogín. Nelze je srovnávat. Jogín neustále a bezvýhradně slouží Nejvyššímu a vědomě prožívá zážitky Boha. Mystik je spokojený s pouhými zážitky. Chce vejít do světla moudrosti, ale o svět se nezajímá. Jogín se o svět zajímá. Mystik chce jen zážitek a to, aby ho zážitek dovedl ke konečnému splynutí s Bohem.

From:Sri Chinmoy,Bůh, Avatáři a jogíni, Madal Bal, 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ga