40 Byl jsi ke mně shovívavý

BYL JSI KE MNĚ SHOVÍVAVÝ


Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý

před tím, než jsem aspiroval.

Proto

je Ti kůň mého vitálna vší vděčností.


Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý

před tím, než jsem si Tě uvědomil.

Proto

je Ti jelen mého srdce vší vděčností.


Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý

před tím, než jsem Tě projevil.

Proto

je Ti lev mé duše vší vděčností.


From:Sri Chinmoy,Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gb_3