50 Nikdy se neobávám

NIKDY SE NEOBÁVÁM


Nikdy se neobávám

pekla,

a proto mě peklo vždy opomíjí.

Nikdy se neobávám

Nebes.

Proto mě Nebesa vždy zkouší.

Nikdy se neobávám Boha.

Proto mě Bůh vždy

bezvýhradně učí,

neustále mě miluje,

bezúnavně mě zdokonaluje.


From:Sri Chinmoy,Zlatá loď, část 1, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gb_1