19 Běda!

BĚDA!


Běda!

Den mé statečné Božskosti

klesl na dno propasti noci.


Běda!

Má léta si pospíšila

ke svému určenému konci.


Běda!

Učitel všech učitelů,

má vnitřní víra,

mě zapomněl učit

pravidelně,

božsky

a nanejvýš.


From:Sri Chinmoy,Zlatá loď, část 2, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gb_2