{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Zlatá loď, část 2

Zlatá loď, část 2

1 Nemysli, nespi

NEMYSLI, NESPI


Když byl dítětem,

jednoho dne

mu jeho otec řekl:

“Nemysli, mé dítě.

Bůh nikdy nemyslí.


Od té doby, se nikdy nezajímal o to,

aby se naučil umění přemýšlet.


Když byl dítětem,

jednoho dne

mu jeho matka řekla:

“Nespi, mé dítě.

Bůh nikdy nespí.


Od té doby, se nikdy nezajímal o to,

aby se naučil umění spát.


2 Semínko inspirace, ...

SEMÍNKO INSPIRACE,

ROSTLINKA UVĚDOMĚNÍ,

STROM PROJEVENÍ


Včera

jsem v domě své duše

ukryl semínko inspirace.


Dnes

v místnosti svého srdce

ukrývám rostlinku uvědomění.


Zítra

u dveří svého těla

ukryji strom svého projevení.


3 Ó hledající

Ó HLEDAJÍCÍ


Ó hledající krásy ticha,

toužím po tom, abych s tebou létal.Ó hledající úsměvu duše,

toužím po tom, abych se rozšířil jako ty.


Ó hledající Skutečnosti Boha,

toužím po tom, abych byl

Světlem Syna svrchovaného Krále

jako ty, s tebou.


4 Slzy

SLZY


Ó chytré slzy

mých očí,

přestaňte sestupovat.


Ó tajné slzy

mého srdce,

začněte vystupovat.

Bůh očekává váš velký příchod.


Ó posvátné slzy

mé duše,

miluji vás;

miluji pouze vás.

Ne proto, že máte poklad světa,

ne proto, že jste pokladem světa,

ale proto, že jste si vybrali mě

jako svého velmi vlastního.


5 Ačkoli spím

AČKOLI SPÍM


Ačkoli spím

během své ranní meditace,

Bůh oceňuje můj pokus.

Proto Bohu děkuji.


Ačkoli spím

během své večerní meditace,

jsem pyšný na svůj pokus.

Proto miluji sám sebe.


6 Za jeden den

ZA JEDEN DEN


Za jeden den

jsem se stal starým:

když země odmítla přijmout

mou pomoc.


Za jeden den

jsem se stal znovu mladým:

když mi Nebesa nabídla

své Přátelství.


Za jeden den

jsem nasytil věčný hlad země:

když mi země ukázala

své zapadající slunce.


7 Boží úmysly

BOŽÍ ÚMYSLY


Hudbu, kterou si přeji slyšet,

Bůh zamýšlí složit.


Lásku, kterou si přeji cítit,

Bůh zamýšlí stvořit.


Radost, kterou se přeji stát,

Bůh zamýšlí nabídnout.


Dokonalost, kterou si přeji spatřit,

Bůh zamýšlí zasít.


8 Člověk božího významu

ČLOVĚK BOŽÍHO VÝZNAMU


Kým byl?

Člověkem skvostné Božskosti!


Kým je?

Člověkem uvězněné pýchy!


Kým se stane?

Člověkem Božího významu,

člověkem podstaty lásky.


9 Hádky s Bohem

HÁDKY S BOHEM


Ty se hádáš s Bohem,

protože

ti Bůh nedal realizaci.


On se hádá s Bohem,

protože

mu Bůh nedal draka aspirace.


Já se hádám s Bohem,

protože

mi Bůh nedal schopnost zcela Jej

projevit na zemi.


Bůh se hádá Sám se Sebou,

protože

Bůh cítí, že mohl stvořit

daleko lepší svět.


10 Proto jsi neuspěl

PROTO JSI NEUSPĚL


Byla to slabá příprava.

Proto

jsi neuspěl.


Byl to špatný odhad.

Proto

jsi neuspěl.


Byla to náhlá sklíčenost.

Proto

jsi neuspěl.


Bylo to bezdůvodné odevzdání.

Proto

jsi neuspěl.


11 Tvé vnitřní počasí

TVÉ VNITŘNÍ POČASÍ


Tvé vnitřní počasí

je vždy deštivé,

protože nesníš

o ušlechtilých skutečnostech.


Tvé vnitřní počasí

je vždy deštivé,

protože se bojíš postavit tváří v tvář

svému neživému stínu sám.


Tvé vnitřní počasí

je vždy deštivé,

protože máš rád život

ve svém drobném světě pokušení a představivosti.


12 Očekávání

OČEKÁVÁNÍ


Dokud jsou lidé smrtelní,

nic od nich neočekávám.

Nicméně jedno očekávám:

plameny jejich vděčnosti.


Dokud jsou bohové nesmrtelní,

mnohé od nich očekávám.

Ale možná jen jedno si vytvoří:

neustálý zájem.


13 Pochybuj, zpochybňuj

POCHYBUJ, ZPOCHYBŇUJ


Ó mé pochybující oči,

když si myslím,

že jsem dokonalou dokonalostí,

pochybujte o mém neslýchaném objevení!


Ó má tázající se mysli,

když se chovám jako Bůh,

zpochybňuj mou pravomoc.


14 Nauč mě

NAUČ MĚ


Ó čilý mravenče,

buď mým sladkým učitelem.

Nauč mě, jak nemarnit čas.

Nauč mě, jak kráčet

po cestě trpělivosti.

Nauč mě prosté, plodné skutečnosti,

špatně pojmenované hloupé jednoduchosti.


15 Můj příteli

MŮJ PŘÍTELI


Když jsem

se svým Přítelem, Bohem,

sestupuji

z Nebe do pekla.

Se svým Přítelem

měním tvář pekla.


Když jsem

se svým druhem žebrákem, člověkem,

stoupám

z pekla do Nebe.

Se svým druhem žebrákem

se dívám, abych spatřil,

je-li spící Bůh vzhůru.


16 Zničil jsi mou pověst

ZNIČIL JSI MOU POVĚST


Drahá sklíčenosti,

zničila jsi

pověst mé inspirace.


Drahý pocite marnosti,

zničila jsi

pověst mé aspirace.


Drahá falešná představo,

zničila jsi

mou dokonalost Boha.


17 Má odvaha nejvyšší, ...

MÁ ODVAHA NEJVYŠŠÍ,

MŮJ SEN Ó BOHU


Bůh mě potřebuje.

Proto se dnes zrodila

má odvaha nejvyšší.

Potřebuji Boha.

Proto se dnes stal můj sen o Bohu

skutečností člověka.


18 Tady jsou

TADY JSOU


Pravda je tam, kde ji vidíš.

Láska je tam, kde ji cítíš.

Blaženost je tam, kde ji nalézáš.

Síla je tam, kde ji vzýváš.

Mír je tam, kde jej potřebuješ.

Světlo je tam, kde jej požaduješ.


19 Běda!

BĚDA!


Běda!

Den mé statečné Božskosti

klesl na dno propasti noci.


Běda!

Má léta si pospíšila

ke svému určenému konci.


Běda!

Učitel všech učitelů,

má vnitřní víra,

mě zapomněl učit

pravidelně,

božsky

a nanejvýš.


20 Komu mám sloužit?

KOMU MÁM SLOUŽIT?


Komu mám sloužit?

Smrtelnému mistrovi?

“Nikdy!Komu mám sloužit?

Nesmrtelnému Mistrovi?

“Vždy!Ale kde je?

“Je uvnitř tvé jeskyně srdce.Kým je?

“Je tvým čilým společníkem.Kdo jsi ty?

“Spící společník Jeho Věčnosti.21 Boží pozornost

BOŽÍ POZORNOST


Strach vzývá

Boží okamžitou pozornost.


Odvaha očekává

Boží okamžitou pozornost.


Pochybnosti vybízejí

Boží okamžitou pozornost.


Víra si cení

Boží věčné pozornosti.


22 Mají odpověď

MAJÍ ODPOVĚĎ


Byl kdy Bůh zrozen?

Mé srdce má odpověď.


Zemřel kdy Bůh?

Má duše má odpověď.


Bude Bůh kdy naplněn?

Loď mého snu má odpověď.


23 Nikdy se nevzdávej

NIKDY SE NEVZDÁVEJ


Tvůj život může

vyspět v dokonalost.

Nevzdávej se.

Bůh z tebe jistě učiní

dalšího Boha.

Nikdy se nevzdávej.


24 Nenavštěvovaní

NENAVŠTĚVOVANÍ


Bůh nenavštěvuje

lidský strach.


Lidský strach nenavštěvuje

Božskou odvahu.


Naplňující úspěch hledajícího

nenavštěvuje lidskou lásku.


Zvířecí minulost hledajícího

nenavštěvuje Božskou Lásku.


25 Mé vyučovací hodiny

MÉ VYUČOVACÍ HODINY


Ve škole

jednoduchosti

jsem se naučil:

Bůh je prostý

a v mém snadném dosahu.


Ve škole

rozmanitosti

jsem se naučil:

neúplná nejistota

je celým stvořením Boha.


Ve škole

složitosti

jsem se naučil:

Bůh je marností krajnosti.26 Ó má lodi snů, ...

Ó MÁ LODI SNŮ,

Ó MŮJ BŘEHU SKUTEČNOSTI


Ó lodi snů mé radosti,

nakonec

dosáhneš břehu Skutečnosti.

Ó břehu skutečnosti mé radosti,

nakonec

mě učiníš dalším Bohem.

Proto mě žádáš,

abych zarazil tornádo mé netrpělivosti

a abych se těšil

ze svobody,

na zemi přeměněné

a v Nebi zrozené.


27 Jeho chyby

JEHO CHYBY


Spí příliš mnoho.

Proto touží.


Přemýšlí příliš mnoho.

Proto pláče.


Bojí se.

Proto selhává tak brzy.


Pochybuje.

Proto umírá tak brzy.


28 Bůh a já ještě jsme

BŮH A JÁ JEŠTĚ JSME


Bůh a já ještě jsme.

Porazil jsem Boha tím,

že jsem Ho přežil ve světě moře nevědomosti.


Bůh porazil mě tím,

že mě přežil

ve světě bystrého slunce.


29 Život

ŽIVOT


Bezpečný a tichý život

jsem přijal.


Život bez lásky a duše

jsem odmítl.


Bezohlednému a zbytečnému životu

se vzpírám.


Život bez Boha a pravdy

končím.


30 Marné myšlenky

MARNÉ MYŠLENKY


V životě toužícího člověka

je uspokojení marnou nadějí.


V životě aspirujícího člověka

je sklíčenost zbytečným tématem.


V životě člověka, který realizoval Boha

je život popření bezvýsledným úkolem.


31 Kvůli

KVŮLI


Kvůli

své choré ctižádosti,

trpí bolestí.

Kvůli

svému zesnulému cíli,

jej Bůh inspiruje

a říká mu:

“Tvůj osud dozrává.

Naslouchej jasnému hlasu volání!32 Miluje a nenávidí

MILUJE A NENÁVIDÍ


Nenávidí blahobyt,

protože

blahobyt zraňuje jeho pokoru.


Nenávidí úspěch,

protože

úspěch ničí jeho pokrok.


Miluje upřímnost,

protože

upřímnost jej nikdy neopustí.


Miluje pokoru,

protože

pokora je Božím universálním

Světlem jednoty,

Mocí jednoty,

Letem jednoty.


33 Neocenil

NEOCENIL


Získal radost,

ale zapomněl ji ocenit.

Dosáhl úspěchu,

ale

zapomněl jej ocenit.


Získal lásku,

ale odmítl ji ocenit —

vědomě,

záměrně,

bez studu.


34 Mé jídlo

MÉ JÍDLO


Ó živote touhy,

chceš jíst mé jídlo?

Vzdechy pochybnosti jsou mým jídlem.


Ó živote aspirace,

chceš jíst mé jídlo?

Pokrok je mým jídlem.


Ó živote Realizace,

chceš jíst mé jídlo?

Jednota je mým jídlem,

mým jediným jídlem.


35 Ó prázdnoto

Ó PRÁZDNOTO


Ó prázdnoto věků,

jím jídlo tvého ticha,

proto

ti nabízím vděčnost svého srdce.


Ó ticho úsvitu Vize Věčnosti,

naplňuješ své projevení zvuku

skrze vnitřní pláč mého života.

Proto

ti nabízím přesvědčení své duše.


36 Bůh opatruje

BŮH OPATRUJE


Nepřekonatelnou rozlehlost

tvé mysli

Bůh tajně opatruje.


Nepřekonatelnou oběť

tvého srdce

Bůh oduševněle opatruje.


Nepřekonatelnou lásku

tvého života

Bůh posvátně opatruje.


37 Ó má aspirace

Ó MÁ ASPIRACE,

Ó MÁ ASPIRACE


Ó má spalující touho,

nejsi mou nestoudnou hanbou?

“Ano, jsem.

Ale Bůh mne stále miluje.Ó má planoucí aspirace,

nejsi mým naplňujícím slibem Bohu,

mému věčnému Otci?

“Ne, nejsem.

Jsem pouhým služebníkem Milosti

A synem Skutečnosti Boha.38 Pouze to

POUZE TO


Pouze to, co je stálé,

je svobodné.


Pouze to, co je svobodné,

je božské.


Pouze to, co je božské,

je naplňující.


Pouze to, co je naplňující,

je životadárné.


Pouze to, co je životadárné,

je Bohem se stávající.


39 Mluvkové

MLUVKOVÉ


Tělo, neměl jsem tušení,

že jsi takový zbytečný mluvka.


Vitálno, neměl jsem tušení,

že jsi takový velký mluvka.


Mysli, neměl jsem tušení,

že jsi takový skrytý mluvka.


Srdce, neměl jsem tušení,

že jsi takový tichý mluvka.


Duše, neměl jsem tušení,

že jsi nikdy nebyla mluvkou.

Bůh ti požehnej!


40 Světové plány

SVĚTOVÉ PLÁNY


Tvá hlava je domovem

plánů, které otřesou světem.


Tvé oči mají

plány, které pohltí svět.


Tvé srdce objímá

plány, které svět osvítí.


Tvá duše opatruje

plány, které se odevzdají světu.


41 Miluje svět

MILUJE SVĚT


Miluje nevděčný svět,

protože ví,

že květina vděčnosti

se na zemi nenachází.


Miluje nedokonalý svět,

protože ví,

že měsíc dokonalosti

se na zemi nenachází.


Miluje neaspirující svět,

protože ví,

že bude trvat,

než aspirace vstoupí do života.


42 Když jsou chabé

KDYŽ JSOU CHABÉ


Když je vzdělání

chabé,

život je úsilím hlouposti.


Když je osvícení

chabé,

život je frustrací nezbytnosti.


Když je realizace Boha

chabá,

život je sebevraždou skutečnosti.


43 Proto budu

PROTO BUDU


Tanec omlazuje duši.

Proto budu tančit.


Láska činí srdce oduševnělým.

Proto budu milovat.


Nabízení činí život plodným.

Proto budu nabízet.


Odevzdání uskutečňuje sen.

Proto se odevzdám.


44 Ještě jedno jméno

JEŠTĚ JEDNO JMÉNO


Mysli, copak nevíš,

že máš ještě jedno jméno:

nenasytná zvědavost.


Srdce, copak nevíš,

že máš ještě jedno jméno:

ničivá nejistota.


Duše, copak nevíš,

že máš ještě jedno jméno:

skutečnost Lodi snů.


45 Nevhodní

NEVHODNÍ


Tví nevhodní žáci

ti dávají svou nevědomost,

svého starého a jediného přítele minulosti.

Pro Boha, požehnej jim.


Tvůj nevhodný Mistr

ti dává, co má:

svého starého a jediného přítele, klam.

Pro Boha, odejdi od něj a jdi sám.


46 Zloději

ZLODĚJI


Ó sladký zloději v mém srdci,

nekraď jen to,

co mám, ale také to,

čím jsem.

Odteď budu mít

jen jednu potřebu:

tebe, jedině tebe.


Ó mrštný zloději světa kolem,

jenž jsi mě přišel okrást,

nechovej se jako blázen.

Nevyprazdňuj

můj šálek jedu.

Tvůj život světla skončí dříve,

než začne.


47 Možná budou

MOŽNÁ BUDOU


Protože je dobrý den k umírání,

požádej svého starého nevědomého přítele,

aby pro tebe zemřel.

Možná zemře.


Protože je dobrý den ke studiu,

požádej svého vědomého bratra,

aby za tebe studoval.

Možná bude.


Protože je buď dobrý den, nebo špatný den,

požádej svého soucitného bratra,

aby tě naplnil.

Jistě může a naplní.


48 Dva přátelé

DVA PŘÁTELÉ


Když sedím

na schůzkách své mysli,

můj starý přítel, Radost, mě okamžitě opouští.

Neradostný žebrák

bezmocně sestupuje.


Když si hraji

v hloubkách svého srdce,

můj starý přítel, Bůh, se přede mnou objevuje.

Dva přátelé společně pijí

světlo nektaru, dva přátelé se společně stávají

jednotnou duší Míru,

jednotným cílem Blaženosti.


49 Omluvy

OMLUVY


Bože, my jsme byli úplně bdělí,

ale náš kormidelník spal

celou cestu.

Proto jsme se zpozdili.


Bože, náš kormidelník byl úplně bdělý,

ale my jsme spali

celou cestu.

Ovšem že měl

naši vnitřní podporu a vnější schválení,

aby nás včas položil

k Tvým Nohám.


50 Usmívá se na mě

USMÍVÁ SE NA MĚ


Když spím

poté, co se pomodlím,

můj Pán se usmívá na mé dětské srdce.


Když spím

poté, co se soustředím,

můj Kapitán se usmívá na mou vojenskou vůli.


Když spím

poté, co medituji,

můj Milovaný se usmívá na můj odevzdaný život.


Když spím

poté, co kontempluji,

můj Přítel se usmívá na duši mé jednoty.


From:Sri Chinmoy,Zlatá loď, část 2, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gb_2