{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Zlatá loď, část 3

Zlatá loď, část 3

1 Hladovíš po lásce?

HLADOVÍŠ PO LÁSCE?


Hladovíš po lásce?

Mé modré oči tě bezpochyby

nasytí.

Jen chvilku počkej,

potřebuji dovolení

od svého Pána Nejvyššího.


Hladovíš po lásce?

Mé bílé srdce tě bezpochyby

nasytí.

Jen chvilku počkej,

potřebuji dovolení

od svého Pána Nejvyššího.


Hladovíš po lásce?

Má zlatá duše tě bezpochyby

nasytí.

Jen chvilku počkej,

potřebuji dovolení

od svého Pána Nejvyššího.


2 Čtyři uvědomění

ČTYŘI UVĚDOMĚNÍ


Má klec těla si uvědomila,

že rychlá sláva volnosti

netrvá a nemůže vytrvat.


Má jeskyně mysli si uvědomila,

že rychlý slib volnosti

netrvá a nemůže vytrvat.


Plamen mého srdce si uvědomil,

že rychlá přeměna volnosti

netrvá a nemůže vytrvat.


Má květina duše si uvědomila,

že rychlá dokonalost volnosti

netrvá a nemůže vytrvat.


3 Děkuji

DĚKUJI


Můj Pane,

ve svém snu

jsem Tě viděl plout.

Jak krásně jsi vypadal!

Musím říct,

že jsi mnohem krásnější než já.

“Děkuji, Mé dítě.”


Můj Pane,

viděl jsem Tě jako jediný

Zlatý Břeh.

Jak uspokojujícím jsi se ukázal!

Musím říct,

že jsi více uspokojující než já.

“Děkuji, Mé dítě.”4 Tvůj Bůh

TVŮJ BŮH


Střetly se dobré hvězdy.

Proto se tvým Bohem stal horoskop.

Kdo ti dokáže prominout tvé bláhové objevení?

Ne, dokonce ani Bůh;

myslím tím pravého Boha.


Ve tvé dlani

se zrodily dobré rýhy.

Proto se tvým Bohem stalo věštění z ruky.

Kdo ti dokáže prominout tvé bláhové objevení?

Ne, dokonce ani Bůh;

myslím tím pravého Boha.


5 Jestliže nevěříš

JESTLIŽE NEVĚŘÍŠ


Vidím Boha.

Jestliže tomu nevěříš,

pak je to tvá vážná chyba

a ne moje.


Bůh mě miluje nejvíce.

Jestliže tomu nevěříš,

pak je to tvá odsouzeníhodná chyba

a ne moje.


Bůh mě učiní dalším Bohem.

Jestliže tomu nevěříš,

pak je to tvá neomluvitelná chyba

a ne moje.


6 Volnost

VOLNOST


Volnost země:

katastrofální šílenství.


Volnost Nebes:

harmonická jednota.


Volnost Boha:

vzkvétající odevzdání.


7 Ó samolibosti

Ó SAMOLIBOSTI


Ó samolibosti,

nebuď si nevědoma

své naprosté podřadnosti.

Hle, hodina přeludů

se ti vysmívá.

Skonči své bezdůvodné

uspokojení.

Zadrž, zadrž svou prodlužovanou

chytrou cestu.


8 Když jsem myslel na Boha

KDYŽ JSEM MYSLEL NA BOHA


Strach mě poslouchal,

když jsem myslel na Boha.


Pochyby se mi odevzdaly,

když jsem meditoval na Boha.


Neúspěch mi dal radost,

když jsem miloval Boha.


Nevědomost mě opustila,

když jsem mluvil k Bohu.


9 Jedna nutnost

JEDNA NUTNOST


Věř tomu nebo ne,

modrý úsměv Nebes

je krásou mé duše.


Věř tomu nebo ne,

zelený pláč země

je povinností mého těla.


Věř tomu nebo ne,

zlatý Slib Boha

má jednu nutnost:

skutečnost mého odevzdání.


10 Jestliže miluji Boha

JESTLIŽE MILUJI BOHA


Jestliže se modlím k Bohu

denně,

můj život poroste

oduševněle.


Jestliže medituji na Boha

denně,

můj život potrvá

naneurčito.


Jestliže miluji Boha

denně,

můj život bude naplněn

věčně.


11 Vyzývám

VYZÝVÁM


Extáze nebes,

vyzývám tvou krásu.


Extáze noci,

vyzývám tvou nevědomost.


Extáze Boha,

vyzývám tvou povinnost.


Extáze člověka,

vyzývám tvou neskutečnost.


12 Vyhnán

VYHNÁN


Když tančím s pochybností,

jsem vyhnán

z Božího Království Světla.


Když zpívám se strachem,

jsem vyhnán

z Božího Království Blaženosti.


Když mluvím s žárlivostí,

jsem vyhnán

z Božího Království Lásky.


13 Stoupám

STOUPÁM


Stoupám

po žebříčku ctižádosti

jen proto, aby mě chytil

obr frustrace.


Stoupám

po žebříčku aspirace

jen proto, aby mě objal

otec mé Realizace.


Stoupám

po žebříčku odevzdání

jen proto, aby

mě Matka mé Dokonalosti

učinila nesmrtelným.


14 Žiji pouze pro ty

ŽIJI POUZE PRO TY


Bývala doba,

kdy jsem žil

pouze pro ty,

kteří mi řekli,

že milují pouze mě.


Bývala doba,

kdy jsem žil

jen pro ty,

kteří mi řekli,

že milují Boha stejně jako mě.


Ale nyní žiji

jen pro ty,

opakuji,

jen pro ty,

kteří milují jedině Boha.


15 Oni neví

ONI NEVÍ


Důvod a vášeň

neví, jak hovořit.

Proto

se navzájem nenávidí.


Důvod a víra

neví, jak milovat.

Proto

se navzájem nenávidí.


Důvod a pochybnost

neví, jak se dívat.

Proto

se navzájem nenávidí.


16 Nepotřebuji vás!

NEPOTŘEBUJI VÁS!


Černá křídla smrti,

nepotřebuji vás!

Proto se nedotýkejte

chrámu mého těla.


Rudá křídla pekla,

nepotřebuji vás!

Proto se nedotýkejte

svatyně mého srdce.


Šedá křídla nevědomosti,

nepotřebuji vás!

Proto se nedotýkejte

dítěte mé duše.


17 Slavnosti

SLAVNOSTI


Včera jsem slavil

nesmrtelný zánik mé mysli.

Satan byl svědkem.


Dnes slavím

nesmrtelný pláč mého srdce.

Bůh je svědkem.


Zítra budu slavit

nesmrtelné odevzdání mého života.

Matka Země bude svědkem.


18 Hrál si

HRÁL SI


Hrál si

se svým sousedem nevědomostí.

Proto

jeho jméno zemřelo

dříve než jeho tělo.


Hrál si

se svým bratrem znalostí.

Proto

jeho jméno žilo

dlouho po smrti jeho těla.


Hrál si

se svou Matkou Soucitu.

Proto

Matka Země prohlásila

jeho jedinečnou krásu.


Hrál si

se svým Otcem Ticha.

Proto

Otec Nebes prohlásil

jeho naplněnou povinnost duše.


19 Bůh mě naučil

BŮH MĚ NAUČIL


Před první hodinou

mého spánku

mě Bůh naučil,

jak spát.


Během druhé hodiny

mého spánku

mě Bůh naučil,

Jak se probudit.


Poslední hodinu

mého spánku

mě Bůh naučil,

jak Jej získat,

jak Jej vlastnit,

jak Jej opatrovat.


20 Pochybnost

POCHYBNOST


Tři nedostatky pochybnosti:

pochybnost nevidí

krásu Pravdy.


Pochybnost neprohlašuje

skutečnost Pravdy.


Pochybnost se obává

nesmrtelnosti Pravdy.


21 Má matka

MÁ MATKA


Můj dávný Otec

mi řekl:

má Matka byla Soucitem.


Můj dnešní Otec

mi říká:

má matka je Láskou.


Můj budoucí Otec

mi řekne:

má Matka je

Univerzální Volbou

a

Transcendentálním Hlasem.


22 Můj otec

MŮJ OTEC


Má dávná Matka

mi řekla:

můj Otec byl Tichem.


Má dnešní Matka

mi říká:

můj Otec je Zvukem.


Má budoucí Matka

mi řekne:

můj Otec je Výškou Realizace

a

Světlem Dokonalosti.


23 Plač, miluj, získej

PLAČ, MILUJ, ZÍSKEJ


Ačkoli

mě peklo miluje,

budu plakat po Nebi.


Ačkoli

mě peklo mučí,

budu milovat Boha.


Ačkoli

si mě peklo dožaduje,

získám Boha.


24 Viděl jsem sebe

VIDĚL JSEM SEBE


Viděl jsem sebe

jako nic,

a za tímto ničím

nebylo opravdu nic.

Byl jsem hrdý na své sebe objevení.


Vidím sebe

jako vše

a za tímto vším

je opravdu vše.

Jsem hrdý na své objevení Boha.


25 Pták Boha

PTÁK BOHA


Ó ptáku času,

chci tě

a

potřebuji tě.


Ó ptáku úspěchu,

potřebuji tě

a

potřebuji tě.


Ó ptáku pokroku,

druzí tě možná potřebují,

ale

já tě nikdy nepotřebuji.


Ó ptáku Boha,

kde jsi?

Nepotřebuješ mě?


26 Ó mé hladové aspirující srdce

Ó MÉ HLADOVÉ ASPIRUJÍCÍ SRDCE


Ó mé hladové aspirující srdce,

pro tebe nejsou žádné čelisti smrti,

žádná ústa pekla.

V tobě je ticho

starobylé minulosti.

V tobě je odpuštění

slepé lačnosti světa.

V tobě je tornádo

přeměny života světa.


27 Ó slávo

Ó SLÁVO


Ó mlhavá slávo,

ó kratochvíle Nekonečnosti,

kdy zazáříte

v srdci Věčnosti?


Ó nebesky zrozená slávo,

dokážeš změnit

neodvratné otroctví

lidského života.


Ó slávo Bohem osvícená,

tvůj je život,

který prozařuje skrze bahnitou nečistotu

spalující nepříčetnosti světa.


28 Svírají jej

SVÍRAJÍ JEJ


Strach jej svírá,

když myslí na člověka.


Pochybnost jej svírá,

když myslí na Boha.


Nejistota jej svírá,

když myslí na lásku Boha.


Frustrace jej svírá,

když myslí na své sebe překonání.


29 Když jsem spatřil

KDYŽ JSEM SPATŘIL,

KDYŽ JSEM SE DOTKL


Když jsem spatřil

plamen žijící lásky,

můj život nářku

se stal Úsměvem Božskosti.


Když jsem se dotkl

dýchající Svatyně Boha,

mé srdce blaženosti

se stalo Pýchou Nesmrtelnosti.


30 Námaha

NÁMAHA


S nejvyšší námahou

jsem miloval Boha

a realizoval Boha.


S nejmenší námahou

jsem odhalil Boha

a projevil Jej.


Bez námahy

budu Boha velebit

a rozdávat.


31 Život odevzdání

ŽIVOT ODEVZDÁNÍ


Usiloval o Mír.

Mír nepřišel.

Usiloval o Radost.

Radost nepřišla.

Usiloval o Sílu.

Síla nepřišla.

Usiloval o život Odevzdání.

Hle,

Mír přišel bezvýhradně,

Radost přicházela nestále,

Síla přišla bezmezně.

A kdo následoval?

Ne kosmický bůh,

ale Samotný Bůh,

Absolutní Nejvyšší.


32 Sílu potřebuješ

SÍLU POTŘEBUJEŠ,

SÍLU DOSTANEŠ


Je třeba

síla činu.

Více třeba je

síla milosti.

Nejvíce třeba je

síla odevzdání.


Jak získat sílu činu?

Plač uvnitř.

Jak získat sílu milosti?

Zůstaň uvnitř.

Jak získat sílu odevzdání?

Létej uvnitř.


33 Nikdo není dokonalý

NIKDO NENÍ DOKONALÝ


Nikdo není dokonalý.

Dokonce ani Bůh.

Jsem

nedokonalým projevením Boha?

Nikdo není bez dokonalosti.

Dokonce ani můj nejhorší nepřítel.

Kdo je mým nepřítelem,

ne-li hudba Projevení Boha

Dokonalosti Duše?


34 Mé myšlenky mi říkají

MÉ MYŠLENKY MI ŘÍKAJÍ


Konvenční myšlenky mé mysli

mi říkají,

že jsem daleko od Boha.


Láskou rozkvétající myšlenky mého srdce

mi říkají,

že Bůh je blíže než mé oči.


Život naplňující myšlenky mé duše

mi říkají,

že Bůh je mé vlastní osvícené vyšší Já.


35 Bůh a já milujeme

BŮH A JÁ MILUJEME


Bůh a já milujeme

bílou jednoduchost duše.


Bůh a já milujeme

zelenou čistotu srdce.


Bůh a já milujeme

modrou nesmírnost očí.


36 V podstatě

V PODSTATĚ


Touha je v podstatě

zraňující.


Aspirace je v podstatě

plodná.


Milost je v podstatě

silou úspěchu.


Odevzdání je v podstatě

světlem pokroku.


Bůh je v podstatě

Výškou Dokonalosti.


37 Za nebesa

ZA NEBESA


Za nebesa

drobného, těsného života

nelétá drak strachu,

nelétá oštěp pochybnosti,

nevedou dveře příležitosti,

nedýchá sen člověka,

neustává Skutečnost Boha.


38 Přitažlivosti

PŘITAŽLIVOSTI


Včera

mě, mou zmatenou mysl, přitahovala

nicota věcí.


Dnes

mě, mé bezmocné srdce, přitahuje

pozemská krása věcí.


Zítra

mě, můj osvícený život, bude přitahovat

Nebeská blaženost věcí.


39 Výjimečná aspirace

VÝJIMEČNÁ ASPIRACE


Výjimečná indická aspirace:

projevení moci.


Výjimečná americká aspirace:

projevení míru.


Výjimečná aspirace země:

slunce dokonalosti.


Výjimečná aspirace Nebes:

moře zájmu.


40 Byl jsi ke mně shovívavý

BYL JSI KE MNĚ SHOVÍVAVÝ


Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý

před tím, než jsem aspiroval.

Proto

je Ti kůň mého vitálna vší vděčností.


Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý

před tím, než jsem si Tě uvědomil.

Proto

je Ti jelen mého srdce vší vděčností.


Můj Pane, byl jsi ke mně shovívavý

před tím, než jsem Tě projevil.

Proto

je Ti lev mé duše vší vděčností.


41 Šli cestou

ŠLI CESTOU


Má víra šla cestou

svého univerzálního přijetí.


Má aspirace šla cestou

svého transcendentálního vzezření.


Mé odevzdání šlo cestou

svého naprostého ujištění.


42 Pojď ke mně

POJĎ KE MNĚ


Ó ráno Nekonečnosti,

pojď ke mně

s pláčem své Nekonečnosti.

Mé srdce bude plakat s tebou.


Ó ráno Věčnosti,

pojď ke mně

s úsměvem své Věčnosti.

Má duše se bude usmívat s tebou.


Ó ráno Nesmrtelnosti,

pojď ke mně

s láskou své Nesmrtelnosti.

Můj Cíl tě bude milovat.


43 Nikdy nemohou být mí

NIKDY NEMOHOU BÝT MÍ


Žádná zbabělá duše

nemůže být nikdy má.


Žádné bláhové srdce

nemůže být nikdy mé.


Žádná pyšná mysl

nemůže být nikdy má.


Žádné divoké vitálno

nemůže být nikdy mé.


Žádné líné tělo

nemůže být nikdy mé.


Žádný život neprojeveného Boha

nemůže být nikdy můj.


44 Skutečné a neskutečné

SKUTEČNÉ A NESKUTEČNÉ


Život mé touhy

učinil můj pozemský život

neskutečným.


Život mé aspirace

činí můj Nebeský život

Božsky a nanejvýš skutečným.


Život mé realizace

učiní život mé smrti

neskutečným.


45 Tenkrát a nyní

TENKRÁT A NYNÍ


Byla doba,

kdy jsem byl smutkem

skličující myšlenky.


Byla doba,

kdy jsem byl bláznovstvím

nesnesitelné myšlenky.


Ale nyní

jsem rozlehlostí

myšlenky bez obzoru,

jsem jasností

sluneční myšlenky.


46 Snadné dosáhnout

SNADNÉ DOSÁHNOUT


Ve skutečnosti je snadné dosáhnout

realizace Boha.

Jen plač

jako tříleté dítě.


Ve skutečnosti je snadné dosáhnout

odhalení Boha.

Jen běž

jako mladý atlet.


Ve skutečnosti je snadné dosáhnout

projevení Boha.

Jen miluj a staň se

Božskou Nejvyšší Skutečnost uvnitř sebe.


47 Květina lásky

KVĚTINA LÁSKY,

DUŠE NEVDĚČNOSTI,

ŽIVOT SKLÍČENOSTI.


Všechny věci nakonec pominou,

kromě

květiny lásky.


Všechny věci nakonec přežijí,

kromě

duše nevděčnosti.


Všechny věci nakonec vyhrají,

kromě

života sklíčenosti.


48 Kde jsi?

KDE JSI?


Ó Fontáno neustálé Lásky,

kde jsi?

Skutečně existuješ?

“Jsem v těle tvého srdce.”


Ó Fontáno neustálého Míru,

kde jsi?

Skutečně existuješ?

“Ano, jsem v srdci tvé mysli.”


Ó Fontáno neustálé Blaženosti,

kde jsi?

Skutečně existuješ?

“Ano, jsem, žiji v životě tvé duše.”49 Dědicové

DĚDICOVÉ


Věř tomu nebo ne,

pochybnost je dědicem

nenaplněného snu

těla mysli.


Věř tomu nebo ne,

strach je dědicem

nenaplněného snu

těla vitálna.


Věř tomu nebo ne,

úzkost je dědicem

nenaplněného snu

těla srdce.


50 Ó velká tího dnešních hodin

Ó VELKÁ TÍHO DNEŠNÍCH HODIN


Ó velká tího dnešních hodin,

zítra budu meditovat

a odletím.


Ó velká tího dnešních hodin,

zítra budu meditovat

a své srdce učiním Bohem.


Ó velká tího dnešních hodin,

zítra budu meditovat

a pták Věčnosti mi nabídne

svá křídla,

abych létal po obloze duše

Nesmrtelnosti Nekonečnosti.


From:Sri Chinmoy,Zlatá loď, část 3, (knižně nevydáno), 2014
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gb_3