Můj hladový pláč po Bohu

sobota, 1. října 2005

```

Nemiluji Boha proto,

že je velký a dobrý,

ale protože je jedinou potravou

mého hladovějícího srdce. ```

neděle, 2. října 2005

```

Abych mohl vidět svého Pána,

potřebuji jen jedno oko

a tím okem je

k obloze stoupající pláč

mého srdce.

```

pondělí, 3. října 2005

```

Dokonce i když nejsem

na straně Boha,

On mě vezme na Projížďku

s Jeho ranní Láskou. ```

úterý, 4. října 2005

```

Ó kdo jsem

a co je má povinnost?

Jsem lovec

Boží Krásy Boha. ```

středa, 5. října 2005

```

Ó co je pravda,

ó co je pravda?

Pravda je sladká vůně lítosti.

```

čtvrtek, 6. října 2005

```

Srdce radosti,

prázdnota ztřeštěnosti. ```

pátek, 7. října 2005

```

Můj Pán chce,

abych létal

a statečně měřil oblohu.

```

sobota, 8. října 2005

```

Nemožnosti, nemožnosti,

už nejsi aktuální.

Hle!

Přistál jsem

u Boží zlaté Brány.

```

neděle, 9. října 2005

```

Nemožnosti, nemožnosti,

už tě neuvidím.

Abych pokořil tvou vystavěnou pýchu

můj Pán mi na to dal klíč. ```

pondělí, 10. října 2005

```

Nyní vím, proč

mne Bůh přivedl tak blízko:

protože jsem k Jeho Nohám

položil svou růži-srdce. ```

úterý, 11. října 2005

```

Nyní vím,

proč mne Bůh učinil svým tak blízkým:

protože ve mně bude sklízet

svůj vlastní Sen. ```

středa, 12. října 2005

```

Toužil jsem být

roztomilou hračkou svého Pána.

Jeho vybraným poslem.

```

čtvrtek, 13. října 2005

```

Boží Oko mne starostlivě pozoruje,

když se toulám.

Ale v panické obavě mi vnutilo Boží Srdce,

aby mě přivedlo zpět domů. ```

pátek, 14. října 2005

```

Bezesně řídím svou modrou loď srdce

ke Zlatému Pobřeží,

kde Boží Nebeští lvi

začali řvát na mé vítězství. ```

sobota, 15. října 2005

```

Můj Pán mi říká, že k tomu,

abych Jej miloval a těšil,

nepotřebuji žádnou zvláštní dovednost.

Jen jedinou věc:

Jeho samotné Jméno musí dát mému srdci

nesmírné rozechvění. ```

neděle, 16. října 2005

```

Můj Pán mi říká,

že můj život odevzdanosti je sladký.

Můj Pán mi říká,

že má mysl vzpoury je sladká.

Jen jediná věc:

Jeho Jméno nesmím nikdy opustit. ```

pondělí, 17. října 2005

```

Věk po věku,

věk po věku,

Bůh miluje život

v chaloupce mého srdce. ```

úterý, 18. října 2005

```

Má pochybující mysli,

jsi vedle!

Jsi vířením

‚ano‘ a ‚ne‘. ```

středa, 19. října 2005

```

Každý jeden den

Mysl prohlašuje válku

uvnitř i vně,

rozsáhle a daleko. ```

čtvrtek, 20. října 2005

```

Bůh povzbuzuje vítěze i poraženého stejnou měrou.

Vítězi Bůh říká: „Mé dítě,

jsi pýchou svého kraje.“

Poraženému Bůh říká: „Mé dítě,

existuje příště.“

```

pátek, 21. října 2005

```

Vzývej svůj vlastní

hojný žár srdce.

Nedráždi

své staré touhy. ```

sobota, 22. října 2005

```

Každá květina srdce vděčného Bohu

má zvláštní vůni.

Můj Pán chce, abych vdechoval

její trvalost. ```

neděle, 23. října 2005

```

Ó plameny mého srdce,

neváhejte, začněte!

V Boží kosmické Hře

hrajte svou roli. ```

pondělí, 24. října 2005

```

Byla doba, kdy jsem byl

duší zamilovanou do Boha.

Teď jsem ale dorazil

ke svému Bohem naplněnému cíli. ```

úterý, 25. října 2005

```

Ó má Boha neuspokojující mysli,

proč, proč jsi tak hloupá?

Ó mé Boha milující srdce,

proč, proč jsi tak plaché? ```

středa 26. října 2005

```

Jsem pro Boha,

a ne pro člověka.

Boží Oko miluji,

Boží Srdce, můj plán. ```

čtvrtek, 27. října 2005

```

Právě jsem spatřil Boží Oko.

Je nesmírně mocné.

Právě jsem se dotkl Božích Nohou.

Jsou neobyčejně štědré. ```

pátek, 28. října 2005

```

Obviňováním světa za svůj život neúspěchu,

co získávám?

Jsem hlupák,

jen posiluji

řetěz svého spoutání.

```

sobota, 29. října 2005

```

Běda, proč dávám chudáku Bohu vinu

za ostudná omezení mé mysli.

Běda, proč dávám chudáku Bohu vinu

za nekonečné nedokonalosti mého života. ```

neděle, 30. října 2005

```

Úplně každý Sen Boha

je jitrem duhy krásy.

Plameny srdce hledajícího

hrají na roh Vítězství Nejvyššího Pána. ```

pondělí, 31. října 2005

```

Ó, když miluji svět,

má duše mě s láskou obejme.

Avšak když svět nenávidím,

má duše mi řekne: ´hanba, hanba´. ```

úterý, 1. listopadu 2005

```

Ó, každou noc rád sním

o naději duhy,

která rozseká na kousky napjatý provaz poddanství

mého pozemsky spoutaného života. ```

středa, 2. listopadu 2005

```

Vyprazdňuji své srdce,

abych mohl plakat a plakat.

Vyprazdňuji své myšlenky,

abych mohl létat a létat. ```

čtvrtek, 3. listopadu 2005

```

Ach!

Čím jsem byl a kým jsem byl,

už dál nebudu.

Mé dětské dny záplavy náklonnosti,

roztomilosti, radosti sladkosti.

```

pátek, 4. listopadu 2005

```

Ó!

Čím jsem byl a kým jsem byl,

vím, že už dál nebudu.

Pryč je má hořká minulost neúspěchu

mého stromu života nevědomosti.

```

sobota, 5. listopadu 2005

```

Můj Pane, modlím se k Tobě,

abys zmenšil mou pýchu úspěchu.

Můj Pane, modlím se k Tobě,

abys, zvětšil mou jízdu pokroku. ```

neděle, 6. listopadu 2005

```

Můj Pán si nestěžuje.

Já také musím dělat to samé.

Můj Pán neobviňuje svět.

Proto já nesmím obviňovat. ```

pondělí, 7. listopadu 2005

```

Můj Pane, chceš,

abych byl velký?

Můj Pane, chceš,

abych, byl dobrý?

„Ani jedno, mé dítě,

ani jedno, mé dítě.

Chci pouze

tvou potravu odevzdání.“ ```

úterý, 8. listopadu 2005

```

Má duše a mé srdce říká:

„Boží Cesta je ta jediná Cesta.“ ```

středa, 9. listopadu 2005

```

Ó, můj navigátore lodi srdce,

učiň mě svým bezesným sluhou. ```

čtvrtek, 10. listopadu 2005

```

Můj Pane, kéž je mé srdce

plné Světla Lásky.

Kéž toužím pouze po Blaženosti Nektaru.

```

pátek, 11. listopadu 2005

```

Byla doba,

kdy jsem byl žalostné nic.

Ale teď jsem

Boží vyvolené dítě, pro Něho zpívám. ```

sobota, 12 .listopadu 2005

```

Má modlitba se sepjatýma rukama

rozbila mé řetězy spoutanosti.

Má hluboká meditace

je mou fontánou Radosti Boha. ```

neděle, 13 .listopadu 2005

```

Bůh má vždy

v oblibě lásku.

Každý milující Boha

je Jeho holubicí. ```

pondělí, 14 .listopadu 2005

```

Když tvé srdce lásky k Bohu

s nadšením plane,

Bůh tě vábí,

aby ses k Němu přidal v Jeho kosmické Hře. ```

úterý, 15. listopadu 2005

```

Nemožné pochybovat o Bohu,

nehledě na to, jak moc se snažím.

Možné vždy vidět Boha,

když mé srdce a já pláčeme. ```

středa, 16. listopadu 2005

```

Aby pracovaly pro Boha,

ruce nejsou nikdy příliš slabé.

Aby naplnilo Boha,

srdce je vždy příliš rychlé. ```

čtvrtek, 17. listopadu 2005

```

Věrný námořník dokonce

i na bouřlivém moři

v extázi zhluboka pije

Boží Jméno. ```

pátek, 18. listopadu 2005

```

Nejprve se staň duší hladovějící po Bohu,

a pak hraj roli toho, jenž mění svět. ```

sobota, 19. listopadu 2005

```

Včera

jsem byl plující myslí,

ale dnes

jsem vznášejícím se srdcem. ```

neděle, 20. listopadu 2005

```

Když Bůh přijde

k tvému prahu,

modli se k Jeho Nohám

v každém tichém okamžiku. ```

pondělí, 21. listopadu 2005

```

Má víra v Boha

mě nese všude.

Mé odevzdání Bohu

je svobodou plnosti a jednoty. ```

úterý, 22. listopadu 2005

```

Můj Nejvyšší,

kéž je zrození mého zítřka

naprosto bez plačtivých trápení.

```

středa, 23. listopadu 2005

```

Můj Pán a já

cestujeme ruku v ruce.

Úplně každý útes

je zemí srdce jednoty. ```

čtvrtek, 24. listopadu 2005

```

Svou bolestivou minulost

chci smazat,

teď, když ve mně

vyrostly Boží Úsměvy. ```

pátek, 25. listopadu 2005

```

Hledající potěšení,

hledající potěšení!

Jsi předurčen prohrát.

Na každém poli

tvého pozemského života

budeš svým vlastním

nožem sebezničení.

```

sobota, 26. listopadu 2005

```

Mé srdce se modlí dnem i nocí

bez oddechu.

Už více žádné mučení nevědomosti,

vše je světlo, blaženost. ```

neděle, 27. listopadu 2005

```

Má je trýznivá touha srdce

potěšit mého Pána.

Konečně jsem roztrhal na kusy

provaz mého odvěkého otroctví. ```

pondělí, 28. listopadu 2005

```

Bůh na mě dohlíží

s velkým zájmem.

Mé slzy a já se modlíme a modlíme

v nitru hnízda našeho srdce. ```

úterý, 29. listopadu 2005

```

Bůh mi s požehnáním říká,

„Poslyš, mé milované dítě, poslyš.

Pro tebe, naprosto přímá je cesta do Nebe.

Nikterak klikatá cesta do Nebe.“ ```

středa, 30. listopadu 2005

```

Nikdy se nevzdávej

svého pohledu upřeného do nitra.

A nikdy se nezastav

ve svém závodě k Bohu. ```

čtvrtek, 1. Prosince 2005

```

Nechci odejít do důchodu,

nechci.

Ať mé srdce a já

nejsme nikdy chyceni

léčkou potěšení.

```

pátek, 2. prosince 2005

```

Chci, aby má mysl byla

agitátorem Boha.

Chci, aby mé srdce bylo

odborníkem Boha. ```

sobota, 3. prosince 2005

```

Bůh a já máme rozdílné touhy.

Bůh ode mne chce zábavu.

Já chci od Boha osvícení.

Bůh a já máme rozdílné touhy. ```

neděle, 4. prosince 2005

```

Bůh a já máme den za dnem stejné touhy.

Chceme, abychom se vzájemně hledali,

a chceme jeden druhého pevně obejmout.

Bůh a já máme den za dnem stejné touhy. ```

pondělí, 5. prosince 2005

```

Nemohu nemilovat Boha

nehledě na to, co dělá.

V mém životě smutku a radosti

Mu vždy dávám jedničku s hvězdičkou. ```

úterý, 6. prosince 2005

```

Má mysli, má mysli,

má hloupá mysli, začni, začni!

Pochop svět mým srdcem

služby a lásky k Bohu. ```

středa, 7. prosince 2005

```

Můj Pane Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,

můj Pane Nejvyšší!

Kéž mé květy modlitby sytí

naprosto každý sen. ```

čtvrtek, 8. prosince 2005

```

Když je Bůh

Božím plným Světlem Spravedlnosti,

mé srdce pohlcuje

Jeho Blaženost Milosti. ```

pátek, 9. prosince 2005

```

Můj Pane,

budeš za mě přemýšlet,

když k Tvým Nohám

položím klíč mého srdce? ```

sobota, 10. prosince 2005

```

Kdo, když ne ty,

bude hledat Boží Milost?

Kdo, když ne ty,

bude stopovat Boží kroky? ```

neděle, 11. prosince 2005

```

Miluji vážnou Náladu mého Pána —

odhaluje Jeho nejvyšší baldachýn Boha. ```

pondělí, 12. prosince

```

Ó, když mě má duše

volá z hloubky nitra,

nořím se dovnitř, nořím,

a hraji na své housle srdce. ```

úterý, 13. prosince 2005

```

Když má duše sestoupila z Nebe,

Bůh řekl: „Buď mocná a zůstaň mocná.“

Až má duše opustí Zemi,

Bůh řekne: „Buď míruplná a zůstaň míruplná.“ ```

středa, 14. prosince 2005

```

Můj Pán a já —

jeden druhého vlastníme.

Nikdy se neodvažujeme

žít sami. ```

čtvrtek, 15. prosince 2005

```

Pane, kdo jsem,

abych mohl obejmout Tvé Oko?

Pane, kdo jsem,

abych se mohl dotknout Tvých Nohou?

Pane, kdo jsem,

abych mohl hledat Tvou Milost?

Pane, kdo jsem,

abych mohl cítit Tvé Objetí? ```

pátek, 16. prosince 2005

```

Běda, proč Boha kvůli

všemu mučím?

Měl bych bezesně

na Jeho Zvon Vítězství zvonit. ```

sobota, 17. prosince 2005

```

Dokonce i Boha každý den kritizují —

jak mohu já být výjimka?

Nalézt dokonalost v Božím Stvoření

je vskutku jen zbožné přání. ```

neděle, 18. prosince 2005

```

Křičím, můj Milovaný Nejvyšší křičí,

když je má mysl přeplněná myšlenkami. ```

pondělí, 19. prosince 2005

```

Bůh si ho zvolil.

Nežárli, nebuď necitlivý.

Buď velkorysý,

buď dobrosrdečný.

Bůh si ho zvolil.

```

úterý, 20. prosince 2005

```

Má mysli, Bůh nikdy nechybuje.

Začni zpívat Boží Píseň Vítězství! ```

středa, 21. prosince 2005

```

Můj Pane Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,

můj Pane Nejvyšší,

říkáš mi, že mé rozkvétající srdce

je Tvým drahocenným snem. ```

čtvrtek, 22. prosince 2005

```

Neboj se nesnází.

Probouzí novou Skutečnost. ```

pátek, 23. prosince 2005

```

Nikdy není pozdě

Boha opět milovat.

Nikdy není pozdě

svůj život osvobodit. ```

sobota, 24. prosince 2005

```

Zítřejší problémy

budu řešit zítra.

Ale s dnešní radostí

musí můj život a já zářit. ```

neděle, 25. prosince 2005

```

Dnešní nejnovější zprávy od Boha.

Všichni se musí zapojit

do Boží kosmické Hry.

```

pondělí, 26. prosince 2005

```

Správný způsob, jak milovat Boha:

ne mluvením,

ne děláním,

ale stanutím se Jeho plně rozkvetlým snem. ```

úterý, 27. prosince 2005

```

Můj Pane, Tvé Oko

je živá věc.

Můj Pane, Tvé Srdce

je zářivá Bytost.

Můj Pane, u Tvých Nohou

rozkvétám. ```

středa, 28. prosince 2005

```

Každý den

zpívám Boží Píseň Vítězství, zpívám a zpívám.

Každý den

se tisknu a tisknu k Božím Lotosovým Nohám. ```

čtvrtek, 29. prosince 2005

```

Pravda, pravda, můj Pán Nejvyšší

mě miluje.

Ale mé srdce vděčnosti miluje více,

a můj život bezesného sebedávání

miluje nekonečně více,

určitě, určitě. ```

pátek, 30. prosince 2005

```

Lotos je má květina srdce —

oblíbená Hodinou Boha. ```

sobota, 31. prosince 2005

```

Miluji milovat, miluji milovat,

uvnitř, vně, dole, nahoře. ```

neděle, 1. ledna 2006

```

Mistři jsou Božská Požehnání.

Jsou také svým Učením Nektaru. ```

pondělí, 2. ledna 2006

```

Modlím se pro mysl hledající Boha.

Modlím se pro srdce

stoupající nahoru k Bohu.

Modlím se pro život sloužící Bohu a

pro nevědomost zabíjející oštěp.

```

úterý, 3. ledna 2006

```

Má utrpení se promění v radost,

pokud budu myslet na sebe jako na hračku

vytvořenou Bohem.

```

středa, 4. ledna 2006

```

Ó, když vidím svět

svým třetím okem,

na křídlech extáze

letím a letím a letím. ```

čtvrtek, 5. ledna 2006

```

Mysl může být velká, ale ne dobrá.

Srdce může být dobré, ale ne dokonalé.

Život může být dlouhý, ale pustý.

Nic není volbou radosti Boha. ```

pátek, 6. ledna 2006

```

Jen několik slov mého Mistra –

můj život je přeměněn.

Jsem vybrán do Boží Armády,

prostě jsem o tom informován. ```

sobota, 7. ledna 2006

```

Kradu svou pozemskou mysl.

Nacházím Nebe, všude Nebe.

Probouzím své spící srdce,

aby vidělo, jak praskne můj řetěz spoutání. ```

neděle, 8. ledna 2006

```

Přiznávám.

— Nemohu žít bez toho,

abych neměl Boží Milost Soucitu.

Bůh přiznává.

— Nemůže žít bez toho,

aby neviděl mou tvář. ```

pondělí, 9. ledna 2006

```

Hledající Boha přichází a odchází,

ale milující Boha ne.

Ti, kdo o Bohu mluví, nepřijdou.

Ti, kdo o Bohu přemýšlí, mají stejný osud. ```

úterý, 10. ledna 2006

```

Když se snažím dosáhnout Boha,

lehce to zvládnu.

Když se mě snaží dosáhnout Bůh,

běda, uspěje zřídka. ```

středa, 11. ledna 2006

```

Potřebuji srdce

zpěváka milujícího Boha.

Potřebuji dech

hledajícího sloužícího Bohu. ```

čtvrtek, 12. ledna 2006

```

Čas nevěří na legraci.

Čas mi říká:

„Běž, běž, mé dítě!

Běž!“ ```

pátek, 13. ledna 2006

```

Jestliže Čas umí létat,

co je se mnou?

Musím, musím chytit Čas

v rozlehlosti oblohy. ```

sobota, 14. ledna 2006

```

Mluvení´ je

chodec na nejdelší vzdálenost.

,Dělání´ je

sprintér na nejkratší vzdálenost. ```

neděle, 15. ledna 2006

```

Vím, vím, jestliže skutečně miluji Boha,

Bůh se nemůže schovat.

Jestliže skutečně potřebuji Boha,

Bůh mne každý den sveze. ```

pondělí, 16. ledna 2006

```

Bohu nezáleží na tom,

jestli jsem špatný nebo dobrý —

chce moji lásku,

ne mou svatost. ```

úterý, 17. ledna 2006

```

Vím, že to, co potřebuji,

mi může dát jen Bůh.

Vím, že to, co chci,

bude Věčností stejně zapřeno. ```

středa, 18. ledna 2006

```

Jsem vskutku Boha dbající duše.

Už jsem dosáhla svého Cíle. ```

čtvrtek, 19. ledna 2006

```

Jestliže se dokážu stát

upřímným fanouškem mého Pána,

podělí se se mnou

o svůj plán na každou vteřinu. ```

pátek, 20. ledna 2006

```

Běda, i jen na můj

drobný úsměv

můj Pán dlouho čeká.

```

sobota, 21. ledna 2006

```

Co dělám,

když jsem úplně sám?

Přemýšlím o tom, že

mi Bůh zatelefonuje! ```

neděle, 22. ledna 2006

```

Žádná zkáza, pro mě není žádná zkáza!

Žiji v Místnosti Srdce mého Pána. ```

pondělí, 23. ledna 2006

```

Velké změny jsem nyní učinil

ve svém vnějším životě, vím.

Konečně jsem se proto stal

žárem a proudem. ```

úterý, 24. ledna 2006

```

Pláču a pláču po Boží Pozornosti.

Bůh pláče a pláče po mé dokonalosti. ```

středa, 25. ledna 2006

```

Přeji si být nesmírný tím,

že budu meditovat na Nepoznatelné. ```

čtvrtek, 26. ledna 2006

```

Můj život tužeb žije

v tak složitém světě.

Mé srdce aspirace je proto

tak rozhořčené. ```

pátek, 27. ledna 2006

```

Klaním se a klaním a klaním

Boží Vznešené Vůli.

Boží Srdce objímá mé srdce

s Rozechvěním Plnosti. ```

sobota, 28. ledna 2006

```

Pokud si zvolím účast

v Boží kosmické Hře,

má opičí mysl a mé oslí tělo,

můj Pane, jistě zkrotne. ```

neděle, 29. ledna 2006

```

Můj Pane, jak mohu svázat

Tvé Nohy?

„Mé dítě, udržuj svou mysl

čistou a přehlednou.“ ```

pondělí, 30. ledna 2006

```

Abych miloval svět,

potřebuji požehnání od Otce Nebe.

Abych nasytil svět,

denně čtu Knihu Srdce Matky Země. ```

úterý, 31. ledna 2006

```

Podivný je náš život zde na zemi.

Zde zrození je smrtí, smrt je zrozením. ```

středa, 1. února 2006

```

Potkávám svého Pána všude.

Nepřítomnost Jeho Úsměvu nikde. ```

čtvrtek, 2. února 2006

```

Na čem jiném záleží kromě lásky.

Uvnitř, vně, dole, nahoře. ```

pátek, 3. února 2006

```

Vidím Boha uvnitř mé krásy srdce.

Cítím Boha uvnitř mé povinnosti života. ```

sobota, 4. února 2006

```

Můj Pane, co je moje, je Tvoje.

„Mé dítě, jsi vskutku zcela božské.“ ```

neděle, 5. února 2006

```

Můj Pán mi říká:

„Skonči svou vnější zábavu.“

Můj Pán mi říká:

„Začni své vnitřní osvícení.“ ```

pondělí, 6. února 2006

```

Nazývám Boha svým Spasitelem.

Bůh mě nazývá svým Zesilovačem. ```

úterý, 7. února 2006

```

Moudrost, světlo a blaženost

tvoří jednotu.

Jednota je radostí Boha,

rozkvětem. ```

středa, 8. února 2006

```

Prvotřídní dech oddanosti

si vynucuje smrt nevědomosti. ```

čtvrtek, 9. února 2006

```

V mysli jsme zmatení.

V srdci jsme všichni spolu. ```

pátek, 10. února 2006

```

Nejprve je potřeba

intenzita koncentrace.

A potom,

nezměrnost meditace. ```

sobota, 11. února 2006

```

Lpím na Bohu,

Bůh lpí na mně.

Tato posvátná pravda

Je naším největším tajemstvím. ```

neděle, 12. února 2006

```

Věřte nebo ne,

stále jsem začátečníkem —

vskutku však v Józe jsem

sebedávajícím. ```

pondělí, 13. února 2006

```

Běda, běda,

přicházíme a odcházíme!

k nekončícímu břehu

s našimi loďmi se plavíme! ```

úterý, 14. února 2006

```

Kdo je nakloněn Bohu

se nikdy necítí osamělý. ```

středa, 15. února 2006

```

Mé dobré dny

a Boží dobré dny —

stále dosud kvetou.

Musím se chovat jako Bůh,

necítit se odsouzen k zániku.

```

čtvrtek, 16. února 2006

```

Bože, můj Pane,

zbožňuji tě, zbožňuji!

"Mé dítě, šťastně

v tobě přetrvávám, přetrvávám.

"

```

pátek, 17. února 2006

```

Každý den v mé zahradě srdce

sadím novou naději.

Proto ve světě zoufalství a selhání

nikdy netápu. ```

sobota, 18. února 2006

```

Moje oddanost

je mou silou intenzity Boha.

Moje odevzdanost

je mou sprchou nesmírnosti Boha. ```

neděle, 19. února 2006

```

Každý den

mé srdce aspirace prahne

po tichu

mých vln myšlenek mysli. ```

pondělí, 20. února 2006

```

Každým okamžikem aspirace mého srdce

stavím památník Božího vítězství. ```

úterý, 21. února 2006

```

Když naslouchám Bohu

s pevným odhodláním,

Boží Oko a Srdce

vyřeší všechny mé problémy. ```

středa, 22. února 2006

```

Umírám

pro naplnění svých potřeb.

Bůh umírá

pro dokonalost mých skutků. ```

čtvrtek, 23. února 2006

```

Co nás nutí

dělat jeden život po druhém stejné chyby?

Nic jiného než

námi opatrovaný nůž noci nevědomosti. ```

pátek, 24. února 2006

```

Přišel jsem se naučit

něco zcela nového:

oprávnění manifestace

Bůh vydává jen málokomu. ```

sobota, 25. února 2006

```

Všechno mé

pokládám k Nohám svého Pána.

Všechno Jeho

Můj Pán chce, abychom sdíleli. ```

neděle, 26. února 2006

```

Nikdy nepodceňuji

nejvyšší Výšku svého Pána.

Nikdy nepřeceňuji

půvab svého srdce. ```

pondělí, 27. února 2006

```

Buď srdcem

Soucitu Boha.

Buď životem

šampióna Boha. ```

úterý, 28. února 2006

```

Dnes jsem bojoval

proti noci nevědomosti.

Zítra budu tančit

v Boží Blaženosti Vítězství. ```

středa, 1. března 2006

```

Bůh ke mně mluví

prostřednictvím krásy přírody.

Já mluvím k Bohu

prostřednictvím mé povinnosti života. ```

čtvrtek, 2. března 2006

```

Miluji létat

na křídlech aspirace.

Mé srdce bezesně zpívá

Píseň Božího Vítězství. ```

pátek, 3. března 2006

```

Nejchudší modlitba k Bohu:

"Bože, dej mi sílu peněz."

Nejbohatší modlitba císaře:

"Bože, převezmi můj život."

```

sobota, 4. března 2006

```

Každý dělá chyby.

Někteří to přiznají, zatímco jiní ne.

Ti, kdo se okamžitě přiznají

jsou zřídka chyceni novými chybami. ```

neděle, 5. března 2006

```

Má vděčnost a odevzdání

běží spolu, nikdy nezávodí.

Společně si hrají, usmívají se a zpívají

a v Boží Zahradě se objímají. ```

pondělí, 6. března 2006

```

Má naděje a víra se navzájem inspirují,

aby milovaly Boha stále víc.

Oduševněle, dychtivě a intenzivně

mě nesou ke Zlatému Břehu. ```

úterý, 7. března 2006

```

Když Bůh přijde,

jsem veškerým rozechvěním.

Z každého Jeho Úsměvu

každý dech mého srdce vzkvétá. ```

středa, 8. března 2006

```

Ó, kde je zkáza?

Má radost v oddanosti Bohu

je v plném rozkvětu.

```

čtvrtek, 9. března 2006

```

Pokaždé, kdy jsem s Bohem

tváří v tvář,

plavu a plavu

v Moři Milosti. ```

pátek, 10. března 2006

```

Když Bůh přijde,

veškerá slavnost úsměvu;

radost a tanec

konečného s Věčností. ```

sobota, 11. března 2006

```

Mé srdce aspirace

je vyzyvatelem nemožného.

Můj život zasvěcení

je nositelem Vítězství mého Pána. ```

neděle, 12. března 2006

```

Kde je Místo, kde se Bůh schovává,

ne-li uvnitř mé kvetoucí tváře? ```

pondělí, 13. března 2006

```

Kde je Boží Věk Věčnosti,

ne-li uvnitř chaloupky mého srdce? ```

úterý, 14. března 2006

```

Vím, jediným učitelem mého srdce

je Zlaté Oko mého Pána.

Toto Oko učí mé srdce,

jak létat po Obloze Nekonečnosti. ```

středa, 15. března 2006

```

Život není bezcenný

a zbytečný sen.

Život je milovník

odhalující Nejvyššího. ```

čtvrtek, 16. března 2006

```

Bolest, bolest, uvnitř, navenek,

bolest selhání,

abych získal

Oko Soucitu mého Pána. ```

pátek, 17. března 2006

```

Chci chytit Boha,

Bůh chce chytit mě —

nejmocnější Hra

Věčnosti. ```

sobota, 18. března 2006

```

Není co říct,

není co říct —

pro Boží Vítězství

se bezesně modlím. ```

neděle, 19. března 2006

```

Navždy si budu cenit

písně mého srdce, která těší Boha.

Navždy budu hrát

na gong Vítězství Boha mé duše. ```

pondělí, 20. března 2006

```

Miluji zároveň svého Pána i člověka.

Toto je ve skutečnosti můj plán, Bohem naplněný. ```

úterý, 21. března 2006

```

Nyní, když je mé srdce naplněno radostí,

má cesta k Bohu za chvilku začne. ```

středa, 22. března 2006

```

Nepotřebuji žádnou dovednost,

žádnou zvláštní dovednost,

slzami svého srdce

uchvacuji svého Pána. ```

čtvrtek, 23. března 2006

```

Blaženost, blaženost,

nektarová blaženost.

Navždy je zrušen

můj let nevědomosti! ```

pátek, 24. března 2006

```

Splnil jsem svou nejvyšší úlohu.

Sluním se v Boží Hrdosti, Radosti a Odevzdání. ```

sobota, 25. března 2006

```

Bůh miluje uvnitř, vně,

dole, nahoře.

Chce, aby každá bytost

byla Jeho nejlaskavější holubicí. ```

neděle, 26. března 2006

```

Můj sebedávající život

Bůh potřebuje.

Nektarem Blaženosti

On sytí. ```

pondělí, 27. března 2006

```

Slzy modlitby

jsou čistější než nejčistější.

Hloubky meditace

jsou mocnější než nejmocnější. ```

úterý 28. března 2006

```

Můj život je nebesky krásný,

když je mé srdce zcela naplněné slzami po Bohu. ```

středa, 29. března 2006

```

Nestěžuj si!

Nestěžuj si!

Tvé srdce zmešká

letadlo do Nebe. ```

čtvrtek, 30. března 2006

```

Neobviňuj svět,

neobviňuj!

Tvůj život Bůh pak nikdy, nikdy,

nikdy nezkrotí. ```

pátek, 31. března 2006

```

Mé srdce zpívá Boží

písně Vítězství, zpívá,

když můj život lpí na Bohu,

lpí pouze na Bohu. ```

sobota, 1. dubna 2006

```

Aby spatřil a miloval

Oko zlaté Pravdy,

hledající potřebuje

srdce fontány soucitu. ```

neděle, 2. dubna 2006

```

Má velikost nepřetrvá,

má dobrota ano.

Má dobrota je Boží Radostí,

Boží Hrdostí a ještě víc. ```

pondělí, 3. dubna 2006

```

Noci mého neúspěchu jsou pryč, už nikdy víc!

Přistál jsem u Břehu Míru a Blaženosti. ```

úterý, 4. dubna 2006

```

Mé srdce je září krásy.

Můj život je proudem povinnosti. ```

středa, 5. dubna 2006

```

Každé srdce je plné krásy.

Každý dech je plný Boha. ```

čtvrtek, 6. dubna 2006

```

Každý den

buď nádherně dynamický.

Každou vteřinu

buď nesmírně nadšený. ```

pátek, 7. dubna 2006

```

Jak meditovat,

když se Bůh rychle blíží?

Staň se srdcem oddanosti

a životem sebedávání. ```

sobota, 8. dubna 2006

```

Můj Pán Milovaný Nejvyšší se objevuje,

aby požehnal a ukojil slzy mého srdce. ```

neděle, 9. dubna 2006

```

Jen dávej a dávej a dávej,

abys žil v Boží Radosti a Hrdosti. ```

pondělí, 10. dubna 2006

```

Raduji se z blaženosti a krásy svého srdce.

Nikde nevidím neústupnou noc nevědomosti. ```

úterý, 11. dubna 2006

```

Hodina přeměny mého života

se rychle přibližuje a přibližuje. ```

středa, 12. dubna 2006

```

Narodil jsem se,

abych byl dobrý,

a byl neobyčejným jídlem Boha.

```

čtvrtek, 13. dubna 2006

```

Bůh považuje mé srdce

za své zvláštní místo,

protože ho uchovávám

čisté, bezchybné a krásné. ```

pátek, 14. dubna 2006

```

Neobávej se

Božího Oka Síly.

Hle!

Tam je Obloha Jeho Soucitu. ```

sobota, 15. dubna 2006

```

Mé je srdce čisté jako květina —

má cesta k Bohu brzy začíná. ```

neděle, 16. dubna 2006

```

Když se ponořím hluboko dovnitř, vidím,

že mě volá Dech Věčnosti. ```

pondělí, 17. dubna 2006

```

Má mysl je prázdnou hloupostí —

nechodí do Školy Boží Moudrosti. ```

úterý, 18. dubna 2006

```

Být u paty Stromu Božího Soucitu

je nevídaným vítězstvím mého života. ```

středa, 19. dubna 2006

```

Boží srdce je milostivé, nekonečně milostivé

aby mě požehnalo životem bez pochybností a beze strachu. ```

čtvrtek, 20. dubna 2006

```

Pryč, pryč, pryč je

moje pýcha-arogance;

můj dech je zaplaven

Vůní Srdce Boha. ```

pátek, 21. dubna 2006

```

V blízké nebo vzdálené budoucnosti

vyjde slunce mého srdce.

Já to vím, já to vím jistě:

žádné překvapení, žádné překvapení. ```

sobota, 22. dubna 2006

```

Bohužel, po celý čas

se mysl nechová správně.

Není žádný okamžik,

kdy se můj Pán nedívá. ```

neděle, 23. dubna 2006

```

Hudba mysli je pozemská.

Hudba srdce je oduševnělá.

Hudba duše je plná Boha.

Hudba života je bolestivá. ```

pondělí, 24. dubna 2006

```

Má duše blaženosti tvoří.

Mé srdce světla šíří. ```

úterý, 25. dubna 2006

```

Otázka Boha je poloviční odpovědí.

Odpověď Boha je plná zanícení. ```

středa, 26. dubna 2006

```

Dávej, dávej, dávej všechno sebe-dávajíce.

Přijímej, přijímej, přijímej všechno radostně. ```

čtvrtek, 27. dubna 2006

```

Stížnosti mysli jsou škodlivé.

Tolerance srdce jsou moudré. ```

pátek, 28. dubna 2006

```

Mysl je vždy bláznem

pochybujícím o Bohu.

Srdce je vždy studujícím

ve Škole Vize Božího Oka. ```

sobota, 29. dubna 2006

```

Děkuji Pánu,

ne proto, že si zaslouží můj dík.

Děkuji mu,

protože můj život a já jsme známkou Jeho Soucitu. ```

neděle, 30. dubna 2006

```

O hledající, buď moudrý, buď chytrý!

Tvůj poslední krok je novým začátkem. ```

pondělí, 1. května 2006

```

Žádné dvě duše nejsou stejné,

přesto, žádný boj, žádné napadání.

Každá duše je novým snem

Našeho Pána Milovaného Nejvyššího. ```

úterý, 2. května 2006

```

Nechci být

padající hvězdou jména a slávy.

Já prostě chci být

hráčem v Boží globální Hře. ```

středa, 3. května 2006

```

Netoužím po životě Boha sklizně.

Hladovím po Božím Hnízdě soucitného Srdce

.

```

čtvrtek, 4. května 2006

```

No harm, if you are a self-starter,

But now become a God-relier.

Nevadí, jsi-li samostatný začínající,

teď se ale staneš spoléhajícím se na Boha. ```

pátek, 5. května 2006

```

Potěšit Pána Nejvyššího, je třeba potěšit,

před tím, než začneš o Boží Milost prosit. ```

sobota, 6. května 2006

```

Ó nezpozdi se, ó nezpozdi,

toužíš-li po nejjasnější budoucnosti. ```

neděle, 7. května 2006

```

O be not late, O be not late;

You will not be beckoned by the Golden Gate.

Ó nezpozdi se, ó nezpozdi,

Zlatá Brána tě jinak neobejme. ```

pondělí, 8. května 2006

```

Přijď včas, přijď včas,

Bůh Sám rozezní tvůj zvon. ```

úterý, 9. května 2006

```

Jen přijď včas, jen přijď včas;

Boží Radost a Pýcha bude s tebou zas. ```

středa, 10. května 2006

```

God wants my breath to be His compeer;

He wants to be my life-Charioteer. ```

čtvrtek, 11. května 2006

```

Alas, a life of comfort

I do not disdain.

Alas, a mind of self-doubt

I still sustain. ```

pátek, 12. května 2006

```

Our Lord does not want us To remain in obscurity.

He wants us all to shine

With our inner Divinity.

```

sobota, 13. května 2006

```

We know, we know, our teeming faults we know;

Yet, we allow our ignorance-river to flow. ```

neděle, 14. května 2006

```

We know, we know, our teeming faults we know;

Yet, aimless, shameless, our life-boat we row. ```

pondělí, 15. května 2006

```

The weak have wisdom

To offer to the strong.

O strong ones, strike together

The oneness-gong! ```

úterý, 16. května 2006

```

Each time wrong thoughts we think,

Helpless, deeper we sink. ```

středa, 17. května 2006

```

Each time I see God's Face,

Stronger becomes God's Grace. ```

čtvrtek, 18. května 2006

```

Each time I clasp God's Eye,

Higher and higher I fly. ```

pátek, 19. května 2006

```

Each time I kiss God's Feet,

I am fed by His Heartbeat. ```

sobota, 20. května 2006

```

I know, silence-delight is my only role;

God has all under His control. ```

neděle, 21. května 2006

```

Wisdom frightens pleasure.

Treasure wisdom, treasure. ```

pondělí, 22. května 2006

```

Self-proclamation, self-proclamation!

Be not a stark fool — no destination. ```

úterý, 23. května 2006

```

Quick, start singing God's Victory-Song!

To you the world-seekers must throng. ```

středa, 24. května 2006

```

One step at a time, one step at a time —

Your heartbeats with God's Heartbeats shall rhyme. ```

čtvrtek, 25. května 2006

```

Nothing, nothing, world-fame — nothing!

The world-server is a God-fulfilled being. ```

pátek, 26. května 2006

```

Inseparable — anxiety and attachment.

Shun both, all yours enlightenment. ```

sobota, 27. května 2006

```

My head and I bow to God all the time.

Together we live with God in His Heart-Clime. ```

neděle, 28. května 2006

```

Run, run, in the inner world run, run!

God's Lightning-Smiles have already begun. ```

pondělí, 29. května 2006

```

When I think of God,

He is so beautiful.

When I pray to God,

He is so bountiful. ```

úterý, 30. května 2006

```

When I love God,

I become divine.

When I serve God,

He becomes all mine. ```

středa, 31. května 2006

```

Be not averse

To God-service-light

If you want to reach

Your ecstasy's height. ```

čtvrtek, 1. června 2006

```

Be the divine eye of a mystic.

You will grow into God's Heart-Music. ```

pátek, 2. června 2006

```

I am surprised at my mind's stupidity.

I am astonished at my heart's generosity. ```

sobota, 3. června 2006

```

My inner road is clear

Of all obstructions dire.

I am now the fast climbing

Aspiration-fire. ```

neděle, 4. června 2006

```

Soul descends,

Heart ascends,

Life transcends —

God-Presents. ```

pondělí, 5. června 2006

```

I need, I need

God's Forgiveness-Feet,

My heart, my mind,

My life to feed. ```

úterý, 6. června 2006

```

In each tiny smile

God sings for a while. ```

středa, 7. června 2006

```

My life is deafened

By the outer noise.

My heart is awakened

By the inner voice. ```

čtvrtek, 8. června 2006

```

My God-love is

Invincible.

My God-faith is

Unconquerable. ```

pátek, 9. června 2006

```

I know, everything divine

Is born to rise and shine. ```

sobota, 10. června 2006

```

My Lord does not

Charge fees

When He brings down my pride-head

To His Knees. ```

neděle, 11. června 2006

```

When God knocks

At my heart-door,

He shows me

My life's Golden Shore. ```

pondělí, 12. června 2006

```

A true miracle:

Each joyful thought

By stark ignorance

Not caught. ```

úterý, 13. června 2006

```

I shall not expect,

But I shall adore.

At God's Feet

My soul shall roar. ```

středa, 14. června 2006

```

I am a chosen

God-seer.

God's Victory all-where

I cheer. ```

čtvrtek, 15. června 2006

```

O desire-world,

I am no longer your citizen —

God has given me a special role

In His global Plan. ```

pátek, 16. června 2006

```

I am a God-slave

Skilled.

Therefore, my life

Fulfilled. ```

sobota, 17. června 2006

```

How can you ever

Declare God's Victory?

You live always

In your mind-factory. ```

neděle, 18. června 2006

```

When the heart

Is all sweetness,

The life becomes

God-fulness. ```

pondělí, 19. června 2006

```

Truth I speak;

I please and fulfil God.

Truth I speak;

The world comes to me

With an iron rod.

```

úterý, 20. června 2006

```

My Lord, I do not know,

Alas, what to say.

"My child, saying is not needed.

Just pray and pray." ```

středa, 21. června 2006

```

Shout at your self-doubt, shout!

In your heart, faith will sprout. ```

čtvrtek, 22. června 2006

```

God's Will to save my life

Shall prevail.

To my Goal my life-boat

I shall sail. ```

pátek, 23. června 2006

```

I love the beauty of my heart-dreams,

I love.

I need the fragrance-bliss of my soul

Above. ```

sobota, 24. června 2006

```

Žádné selhání, žádné selhání, žádné selhání!

Jen pros a pros své srdce, aby vydrželo. ```

neděle, 25. června 2006

```

Neběžíme nebezpečný,

ale drahocenný závod,

abychom spatřili zlatou krásu Tváře

našeho Pána Nejvyššího. ```

pondělí, 26. června 2006

```

Beze snu jsme všichni ztraceni.

Bůh nám žehná svým život zachraňujícím

plánem.

```

úterý, 27. června 2006

```

Dříve nebo později se pýcha unaví.

Těšíme se z naší Bohem požehnané hry jednoty. ```

středa, 28. června 2006

```

Pozvedám svůj život, pozvedám a pozvedám,

zatímco zpívám bezesnou, bezdechou chválu mého Pána. ```

čtvrtek, 29. června 2006

```

Ó nezůstávej hluchý a slepý!

Temnota pozře lidstvo. ```

pátek, 30. června 2006

```

Můj Pán je stále svou kynoucí Rukou,

která nám pomáhá bezpečně žít v Jeho Zemi Štědrosti Srdce. ```

sobota, 1. července 2006

```

Každý den musím mému Pánu

připravit rozechvění-překvapení tím,

že potěším a naplním Jeho Vůli Vize.

```

neděle, 2. července 2006

```

Mého Pána mohu pocítit a spatřit,

když utiším hluk mého světa. ```

pondělí, 3. července 2006

```

Každý krok je radostí mé cesty k Bohu.

Každá dobrá myšlenka je velikým poslem mého Pána. ```

úterý, 4. července 2006

```

Mé ztracené příležitosti se dnes vrátily.

Zapojuji se do kosmické Hry mého Pána. ```

středa, 5. července 2006

```

Přišel jsem do světa,

abych stoupal a stoupal,

a ne abych byl překvapením světa.

```

čtvrtek 6. července 2006

```

Když je spatřen Bůh,

chyby světa jsou skrovné. ```

pátek, 7. července 2006

```

Kyne mi Domov Srdce mého Nejvyššího.

Běda, dosud se toulám po poušti svého života. ```

sobota, 8. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Bůh si zvolil mé srdce za své hnízdo. ```

neděle, 9. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Bůh si zvolil mé srdce za svou Pokladnici. ```

pondělí, 10. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Boží Oko, Srdce a Nohy na mně spočívají. ```

úterý, 11. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Každý den šplhám na Vrchol Soucitu mého Pána. ```

středa, 12. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Bezesně je můj bezdechý život pod Božím Rozkazem. ```

čtvrtek, 13. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Velmi dobře jsem zvládl test realizace Boha. ```

14. července 2006

```

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!

Můj Pán je vždy na prvním místě a pak vše ostatní. ```

15. července 2006

```

Správně, správně,

cokoli dělám je vždy správně.

Proč, proč?

Protože můj Pán je stále Světlem Soucitu. ```

16. července 2006

```

Můj život je celý Milostí Zájmu mého Pána.

Ve všem vidím Jeho usmívající se Tvář. ```

17. července 2006

```

O dokonalost usiluji;

Boží Příkaz prospívá mi. ```

18. července 2006

```

Nejsem to, co svět myslí, že jsem;

jsem stálou pýchou a radostí mého Pána. ```

19. července 2006

```

Jsem tak šťastný, že jsem na Boží Straně.

Bůh je tak šťastný, že je po mém Boku. ```

20. července 2006

```

Každý den jsem na výsluní Božího Soucitu.

A On mi dává splnit nový úkol. ```

21. července 2006

```

Když je Bůh mým Lodivodem,

loď mého života se plaví rychleji než nejrychleji.

Když jsem já lodivodem mé lodi života,

běda, neustále se potápí a selhává. ```

22. července 2006

```

Můj Pane, má jednota se zemí

mě učinila tak smutným.

Bezmocný, zbytečný,

opravdu jsem rozčilený. ```

23. července 2006

```

Mapa mysli je příliš omezená.

Mapa srdce je Bohem rozšířená. ```

24. července 2006

```

Narodil jsem se ze zvláštního snu

všemožně těšit mého Pána Nejvyššího. ```

25. července 2006

```

Když se nadechnu síly čistoty,

můj život se stane délkou neomezenou. ```

26. července 2006

```

Mé srdce je růží růžové zahrady;

proto můj život plyne a plyne. ```

27. července 2006

```

Mihotající se, mihotající se hvězdy naplňují můj život;

proto je můj život prostý sváru. ```

28. července 2006

```

Mé nejšťastnější dny teprve přijdou,

až bude mé srdce

schopno tlouci

na buben extáze Boha. ```

29. července 2006

```

Můj život byl tak bezvýznamný,

ale můj Pán z něj učinil památník své Hrdosti. ```

30. července 2006

```

Bůh zkouší mé srdce a tvář

předtím, než mě zahrne svou Milostí. ```

31. července 2006

```

„Nic nevím“ je vskutku lež.

Přetrhne pouto tvé jednoty s Bohem. ```

1. srpna 2006

```

Ztiš se má mysli, ztiš se, ztiš!

Pokud ne, rozdrtí tě zamračený pohled světa. ```

2. srpna 2006

```

Bůh v nás vždy hledá to nejlepší;

denně Ho můžeme těšit tolika způsoby. ```

3. srpna 2006

```

Na obloze svého srdce vidím duhu jednoty.

Boží Radost a má radost spolu letí a letí. ```

4. srpna 2006

```

Vděčnost nezná neštěstí.

Je Boží Melodií Blaženosti. ```

5. srpna 2006

```

Pokud vždy zůstaneš na povrchu,

nezískáš Boží vzhůru šplhající Milost. ```

6. srpna 2006

```

Bůh sestupuje a sestupuje a sestupuje,

a mé hladové srdce přesahuje a přesahuje. ```

7. srpna 2006

```

V noci nevědomosti už dál nebudu tápat;

dnes mi můj Pán žehná nadějí duhy.

.

```

8. srpna 2006

```

Lví řev své duše slyším,

pouze když nechávám otevřené své dveře srdce. ```

9. srpna 2006

```

Musím pohltit, musím pohltit, musím –

každý den Zlatý Prach Nohou mého Pána. ```

10. srpna 2006

```

Nesmím si vybírat, nesmím si vybírat.

Běda, slepě si vybírám, jen abych ztratil. ```

11. srpna 2006

```

Nechávám hořet své vnitřní plameny dnem i nocí,

abych získal zvláštní roli v Boží Kosmické Hře. ```

12. srpna 2006

```

Když je má mysl čistá a svobodná,

Bůh vyskakuje, aby mě pozdravil. ```

13. srpna 2006

```

Když je má oddanost neochvějná,

Boží usmívající se Tvář je neutuchající. ```

14. srpna 2006

```

Svou nepokojnou mysl krotím

nadechováním Božího Jména. ```

15. srpna 2006

```

Musíme cvičit svou mysl, musíme,

navždy zůstat v Boží Radosti Srdce. ```

16. srpna 2006

```

Bůh mi říká, abych se nikdy neohlížel, nikdy neohlížel,

pokud chci být na Jeho Vizí zaplavené Stezce. ```

17. srpna 2006

```

Ach, když selžeme!

Ach, když selžeme!

Pro oko světa se staneme příliš malými,

ale ne v Srdci našeho Nejvyššího –

dál ztělesňujeme Jeho Vizi naplňující Sen.

```

18. srpna 2006

```

Lidské ve mně pláče a umírá.

Božské ve mně běží a letí. ```

19. srpna 2006

```

Abych v závodě porazil nevědomost,

těším se z tempa své aspirace. ```

20. srpna 2006

```

Věz!

Mé vyzývající a troufající srdce

rozbilo pýchu šípu temnoty.

```

21. srpna 2006

```

Když Boží Vůli uskutečníme v činu,

co se stane?

Vrosteme do dokonalé Dokonalosti.

```

22. srpna 2006

```

Drobný úsměv Božího Slunečního Paprsku

Rozechvívá všechny mé činy během dne. ```

23. srpna 2006

```

Jakmile jsem jednou ve svém srdci objevil Boží domov,

stal jsem se Nebesky moudrým a pozemsky chytrým. ```

24. srpna 2006

```

Boží Oko je pro mě plné slz,

protože Jej nepovažuji za své Vše. ```

25. srpna 2006

```

Překvapena přes míru, má drobná pozemská kostra-

Bůh ji pozval, aby se zúčastnila Jeho Kosmické Hry. ```

26. srpna 2006

```

Přišel jsem na svět prasknout balón svého ega,

abych se stal sluncem síly a měsícem krásy. ```

27. srpna 2006

```

Přišel jsem na svět,

abych objal Nohy svého Pána Nejvyššího.

Každý den zvláštním způsobem

naplňuje můj cenný sen. ```

28. srpna 2006

```

Abych Boha udržoval zaneprázdněného, pláču a pláču;

Abych Boha udržoval usmívajícího, snažím se a snažím se. ```

29. srpna 2006

```

Už více ne noci zmatení mé mysli;

Můj dech je pozřen Božím Světlem a Blažeností. ```

30. srpna 2006

```

Zvonit na Zvon Božího Vítězství

znamená, že spadnul strom nevědomosti. ```

31. srpna 2006

```

Boha, člověk ví, jak obviňovat.

Člověka, Bůh ví, jak zkrotit. ```

1. září 2006

```

Jediný způsob, jak těšit mého Pána Nejvyššího, vím,

je držet mou pyšnou hlavu nízko, velmi nízko. ```

2. září 2006

```

Nebuď obyvatelem jeskyně, nebuď!

To není správný způsob, jak hledat Boha. ```

3. září 2006

```

Ohromilo mě, když jsem se doslechl, že mě Bůh stále miluje.

A co víc, bude mě milovat věčně. ```

4. září 2006

```

Potřebuji Boží Záplavu Soucitu.

A Bůh potřebuje mé poupě zahrady srdce. ```

5. září 2006

```

Můj Pán mě miluje víc, než si uvědomuji;

Proudí mnou Jeho Řeky Odpuštění a Soucitu. ```

6. září 2006

```

Hmotný život není pro mě,

říká mi nanejvýš tajně můj Pán. ```

7. září 2006

```

Co pro mě může udělat božská Milost?

Může zaplavit mé srdce extází. ```

8. září 2006

```

Můj Pane, půjdu s Tebou až na konec cesty.

„Mé dítě, naučím tě, jak si zpívat a hrát." ```

9. září 2006

```

Můj život pokroku nezná hranic.

Mé srdce pokroku nezná porážku. ```

10. září 2006

```

Buď opravdový hledající Boha —

uvnitř, vně, žádný strach. ```

11. září 2006

```

Pokora nezná úpadek.

Božskost nezná prodlení. ```

12. září 2006

```

Srdce zářící čistoty —

prosté nejistoty. ```

13. září 2006

```

Síla slunce mé duše stoupá;

Krása měsíce mého srdce se prohlubuje ```

14. září 2006

```

Pokaždé, když se já a můj Pán potkáváme,

žehná mou hlavu a já se dotýkám Jeho Nohou. ```

15. září 2006

```

Země je místo, kde máme být stateční

a nemáme hloubit jeskyni a žít v ní. ```

16. září 2006

```

Má mysl ví, jak vyprávět příběhy světa.

Mé srdce ví, jak zpívat Slávu Boha. ```

17. září 2006

```

Předstírání dokonalosti — lidských bytostí je mnoho.

Dokonalost dosažena — skoro žádné duše. ```

18. září 2006

```

Modli se, modli se, modli se na svých kolenou;

Ocitneš se na pokraji míru. ```

19. září 2006

```

Žij stále v Království Srdce Boha —

hluboce zakořeněná moudrost duše. ```

20. září 2006

```

Už žádné stížnosti, už žádné stížnosti, už ne!

Dorazil jsem k Božímu Zlatému Břehu. ```

21. září 2006

```

Každý nesobecký čin

urychluje můj vynález Boha. ```

22. září 2006

```

Vlastnění je dovoz temnoty.

Sebedávání je vývoz světla. ```

23. září 2006

```

Každý den v Nebi vidím Boží Tvář.

Každý den na zemi získávám od Boha Objetí. ```

24. září 2006

```

Matka Země je mým sladkým domovem.

Proč se neustále toulám? ```

25. září 2006

```

Mé srdce, vzbuď se právě teď!

Bezpodmínečně musíš hledat osvícení. ```

26. září 2006

```

Mysl nemá žádného opravdového přítele.

Tento náš svět je cizí země. ```

27. září 2006

```

Rok v rychlém sledu následuje rok.

Běda, kde je z pout vysvobozené osvobození světa? ```

28. září 2006

```

Dnešní život neúspěchu se nikdy nevrátí.

Nezdolné, neporazitelné, mé odhodlání. ```

29. září 2006

```

Dnešek je radostí sebezdokonalení mého života.

Dnes se můj život stal hračkou odevzdání se Bohu. ```

30. září 2006

```

Co je Boží potrestání?

Rychle se blížící osvícení hledajícího. ```

1 October 2006

```

Bůh k nám přichází s nadějí,

jen abychom ho nemilosrdně odmítli. ```

2 October 2006

```

Se svými přáteli láskou, oddaností a odevzdáním

si každý den silně potřásám rukou. ```

3 October 2006

```

Žádné překvapení, žádné překvapení, žádné překvapení!

Bůh ke mně přichází s každým svítáním. ```

4 October 2006

```

Soucitem zaplavující pohled mého Pána

se stává kopím vyzývajícím na souboj nevědomost. ```

5 October 2006

```

Ponoř se hluboko do nitra, ponoř!

Odhoď spánek letargie. ```

6 October 2006

```

Mysl žila tisíce let v noci nevědomosti.

Proto trvá velmi dlouho,

než se objeví světlo.

```

7 October 2006

```

Each soul enjoys a pilgrimage on earth,

Defying ever-increasing ignorance-birth. ```

8 October 2006

```

He who does not care for God-commitment,

For him there will be no enlightenment. ```

9 October 2006

```

Not my wish but my Lord's Plan,

To send messages to Heaven. ```

10 October 2006

```

The lower worlds are for the fools

Where rank deception rules. ```

11 October 2006

```

The higher worlds are for the God-seekers;

They are ignorance-world-breakers. ```

12 October 2006

```

Within ecstasy, without ecstasy,

When you banish shameless jealousy. ```

13 October 2006

```

Think of Heaven —

You will be loved by your soul.

Serve the world —

God will praise your role. ```

14 October 2006

```

Each aspiration-heart

Is a God-composed song.

Each dedication-life

Is a God-struck gong. ```

15 October 2006

```

What has God given me?

A human life.

What have I given God?

My poison-knife. ```

16 October 2006

```

My sorrow, my sorrow, my sorrow —

Forget not, there is a tomorrow. ```

17 October 2006

```

To please God, bravely challenge death.

Try your best, to the last breath. ```

18 October 2006

```

Day and night, God is flooded with Ruth.

Never swerve from the path of Truth. ```

19 October 2006

```

My soul-promise is stronger than the strongest.

My heart-hope is vaster than the vastest. ```

20 October 2006

```

My prayers are made of fears and tears.

My meditations are made of God-clapped cheers. ```

21 October 2006

```

My duty, my only duty:

To become the inner beauty. ```

22 October 2006

```

Today's inner dissatisfaction,

Tomorrow's outer frustration. ```

23 October 2006

```

Today's inner belief,

Tomorrow's great relief. ```

24 October 2006

```

When I agree with God's Cause,

I hear God's loud Applause. ```

25 October 2006

```

I need only one thing:

My heart-ecstasy.

Therefore I pray to God

To imprison me. ```

26 October 2006

```

My Lord, please save me a seat in Your Heart.

"My child, first smash the pride of ignorance-dart." ```

27 October 2006

```

When my heart is full of devotion-tears,

I see and hear God-Cheers. ```

28 October 2006

```

My ignorance-life was a nightmare.

Now I live in God's Compassion-Care. ```

29 October 2006

```

To maintain our inner peace,

We transform our lives into heart-trees. ```

30 October 2006

```

Each life is suffering incarnate;

Nowhere I see God's golden Gate. ```

31 October 2006

```

Ignorance-night

Knows how to fight.

I am now totally freed

From that plight. ```

1 November 2006

```

Spirituality is the elevation of heart-culture.

Dive deep within and be God's Rapture. ```

2 November 2006

```

Each prayer comes from earth's heart-tears.

Each meditation comes from Heaven's soul-cheers. ```

3 November 2006

```

God comes to me

My life to tame,

And helps me become

A player in His Game. ```

4 November 2006

```

Enjoy divine peace-permanence.

Cast aside the life of ignorance! ```

5 November 2006

```

When I hear God's Heart-Melody,

My life becomes the heart of ecstasy. ```

6 November 2006

```

My each heart-song

Cancels my one wrong. ```

7 November 2006

```

My each heart-performance

Keeps far, very far, ignorance. ```

8 November 2006

```

Do not live in the world of self-doubt.

Attacked, shout — loudly shout! ```

9 November 2006

```

Prayer removes ignorance-layer.

Prayer enjoys wisdom-fair. ```

10 November 2006

```

My Lord, imprison me eternally.

I shall love You unconditionally. ```

11 November 2006

```

At last, truth is spoken —

Ignorance-chain is broken. ```

12 November 2006

```

To fly in the aspiration-sky,

My prayer-life I must intensify. ```

13 November 2006

```

The heart's beauty-fragrance

Shuns life's indolence. ```

14 November 2006

```

The full-timers God's Heart feeds;

No part-timers God ever needs. ```

15 November 2006

```

One limitation I vanquished —

God's Joy and Pride I cherished. ```

16 November 2006

```

The inner power is invincible;

The outer strength is perishable. ```

17 November 2006

```

The mind has hundreds of jealousy-eyes.

The heart has twinkling oneness-skies. ```

18 November 2006

```

In the small hours

Of the morning,

At the Feet of God

I sing and sing. ```

19 November 2006

```

When I do not think,

Ecstasy I drink. ```

20 November 2006

```

What do I see?

I see

My life at the foot of God-Tree.

```

21 November 2006

```

Do not blame God, do not!

Blame your mind's narrowness-knot. ```

22 November 2006

```

Alas, I am not what I used to be:

A God-lover, God-server, pure and free. ```

23 November 2006

```

Within, without, strive, strive!

You and your heart shall thrive. ```

24 November 2006

```

"No God, no God," ah, when I say,

My life's bondage-night and I play. ```

25 November 2006

```

In the heart-world we are perfect,

Never caught by ignorance-net. ```

26 November 2006

```

The soul of the heart

Loves comedies.

The life of the mind

Loves tragedies. ```

27 November 2006

```

Only when God is my home,

My mind and I do not roam. ```

28 November 2006

```

I was enslaved

By my outer success,

But now I am liberated

By my inner progress. ```

29 November 2006

```

My heart is no more

A false hope.

I have smashed my life's

Ignorance-rope. ```

30 November 2006

```

To be God's Beauty-dove

I need a God-hunger-love. ```

1 December 2006

```

My Lord's Victory I sing and sing

Sleeplessly within my own being. ```

2 December 2006

```

My Lord does not recognise me

When I climb up the ignorance-tree.

My Lord does not recognise me

When I climb up the ignorance-tree. ```

3 December 2006

```

When God-thoughts occupy my mind,

God-Beauty's Heart-Garden I find. ```

4 December 2006

```

When my heart is crying,

I see God walking. ```

5 December 2006

```

When my soul is smiling,

I see God unfolding. ```

6 December 2006

```

When I am striving,

I see God dancing. ```

7 December 2006

```

Go forward, go forward, go forward —

To win from God His highest Award. ```

8 December 2006

```

Established inner joy —

I now am God's toy! ```

9 December 2006

```

Today God is begging me

To come to His Heart-Nest.

Today God is begging me

To be His special guest. ```

10 December 2006

```

Lift your mind, lift, lift!

God is waiting with a rare gift. ```

11 December 2006

```

When I see nobody ever small,

I become a joy-bringer to all. ```

12 December 2006

```

Granted only to the purest soul:

The highest God-manifestation-role. ```

13 December 2006

```

I see God seated on His golden Throne —

No longer am I tearful and alone. ```

14 December 2006

```

No night, no stark ignorance-night.

I am inside my heart of delight. ```

15 December 2006

```

Every morning God tames my mind, tames,

To be good at playing all God-Games. ```

16 December 2006

```

O seeker, for your full enlightenment

You need to make a full commitment. ```

17 December 2006

```

If you do not stop your complaining attitude,

Your life will never be flooded with beatitude. ```

18 December 2006

```

O seeker, to fly to a higher level,

Your dry mind-tree you must fell. ```

19 December 2006

```

Day and night with God to play,

I must install newness every day. ```

20 December 2006

```

Sound is mind-intervention.

Silence is God's best invention. ```

21 December 2006

```

The outer knowledge loves flatteries.

The inner wisdom is beyond boundaries. ```

22 December 2006

```

When I am God's selfless friend,

God becomes His lavish Hand. ```

23 December 2006

```

Do not regret; just try again.

You will be blessed by victory's reign. ```

24 December 2006

```

O my mind, not enough —

What you have already known.

Just give silence

The microphone! ```

25 December 2006

```

Be careful and remain smart —

The last step is a new start. ```

26 December 2006

```

Where is peace, where is peace,

If not in your around-the-clock God-service? ```

27 December 2006

```

The emptiness of fame

Can never play God-Game. ```

28 December 2006

```

Shun, shun ignorance-dart.

Yours will be a God-cherished heart. ```

29 December 2006

```

I live in the inner heart of silence.

I need no outer protection-fence. ```

30 December 2006

```

In my aspiration-heart,

Wisdom is installed:

I come to my Lord

Without being called. ```

31 December 2006

```

We cannot please God through inaction.

Action is needed for God-satisfaction. ```

1. ledna 2007

```

Your mind-castle

Shall collapse one day.

Start praying for a God-heart-cottage

Of God-Streak-Ray. ```

2. ledna 2007

```

The morning prayer ascends;

The evening peace descends. ```

3. ledna 2007

```

Desire-life is perishable;

Aspiration-heart is valuable. ```

4. ledna 2007

```

Do not nurture your intelligence-mind constantly.

Nurture your heart-joy ceaselessly. ```

5. ledna 2007

```

I try and try with every breath

To give lethargy a quick death. ```

6. ledna 2007

```

For God there is only one correct gift:

Lift your ignorance-veil, lift! ```

7. ledna 2007

```

I dare, I dare and I dare —

My self-improvement-adventure. ```

8. ledna 2007

```

Wisdom is needed to cultivate skill.

God-surrender knows not how to belittle.

```

9. ledna 2007

```

The mind embodies nothing nice.

It knows only the volleys of advice. ```

10. ledna 2007

```

From Above light descends;

From below life transcends. ```

11. ledna 2007

```

Gone my ignorance-days, gone!

My life is a fresh breath of dawn. ```

12. ledna 2007

```

I know there is only one crown

That will forever last.

That crown is made of

My Lord's Feet-Dust. ```

13. ledna 2007

```

Do not stay on the surface.

Dive deep within to be blessed by God's Grace. ```

14. ledna 2007

```

No more my mind is overcast with cloud-confusion.

My life enjoys now God-Breath-infusion. ```

15. ledna 2007

```

When my heart is a God-Ocean-swimmer,

God proclaims me His Heart-Pride-winner. ```

16. ledna 2007

```

Be brave, my heart!

Aspire at home — be brave!

For God-realisation, needed no mountain-cave.

```

17. ledna 2007

```

Do not force, O my heart, do not force.

Prayerfully let things take their course. ```

18. ledna 2007

```

Divinity's freedom —

God-obedience-wisdom. ```

19. ledna 2007

```

Surprise will shine upon you, surprise.

Before long your inner sun will rise. ```

20. ledna 2007

```

Today's God-loving and God-dreaming heart,

Tomorrow's ignorance-shattering dart. ```

21. ledna 2007

```

My heart's permanent God-oneness

Removes my life's utter helplessness. ```

22. ledna 2007

```

To converse with God perfectly,

Your heart must cry soulfully. ```

23. ledna 2007

```

Failure-peace is no peace at all, I know.

Real peace needed, then shun ignorance-flow. ```

24. ledna 2007

```

Silence invokes God-Arrival.

God-Arrival is man-festival. ```

25. ledna 2007

```

Do not allow opportunities to slip away;

Nowhere to be found God-Arrival day. ```

26. ledna 2007

```

Always dream of God, always dream;

He is your life's All Supreme. ```

27. ledna 2007

```

Only by God's infinite Grace

My heart shall be able to see God's Face. ```

28. ledna 2007

```

Only by doing the right thing,

God's Feet nearer I bring. ```

29. ledna 2007

```

Truth must prevail, truth must prevail,

To the Golden Shore your life-boat to sail. ```

30. ledna 2007

```

Everything becomes simpler and simpler

When you obey God-Whisper. ```

31. ledna 2007

```

Our crying eyes send messages upstairs.

God's smiling Heart sends Messages downstairs. ```

1. února 2007

```

My Lord's Heart is all Thrill

To see my sleepless faith-vigil. ```

2. února 2007

```

Study not at the deception-school;

The merciful Lord you can never fool. ```

3. února 2007

```

I am the sun-child

Of Eternity;

My heart-cries and my soul-smiles

Breathe Infinity. ```

4. února 2007

```

God's Vision-Heart-Age I shall know

When I stop my mind's ignorance-river-flow. ```

5. února 2007

```

Be not nervous before God, never!

His Heart is all for you, forever. ```

6. února 2007

```

God's Heart I can have for the asking

If at His Feet I continue basking. ```

7. února 2007

```

God is not coming to me — why?

Because my heart-cries do not fly. ```

8. února 2007

```

I do not please God — why?

Just because I do not try. ```

9. února 2007

```

Oh I need God, oh I need God

To break my head with His iron rod. ```

10. února 2007

```

My Supreme, my Supreme, my Supreme!

Do bless me every night with a new dream. ```

11. února 2007

```

My Lord Supreme, where are You, how far?

"My child, I am in your heart's twinkling star." ```

12. února 2007

```

True, God loves me more and more.

True, I am now touching the Golden Shore. ```

13. února 2007

```

Strange, God tells me I am His Heartbeat.

Strange, He tells me with me He is complete. ```

14. února 2007

```

My life's slumber-chamber

I have demolished.

God-awareness I have

Utterly established. ```

15. února 2007

```

I pray to You,

My Lord Beloved Supreme,

To give me a role

In Your World-Oneness-Symphony-Dream. ```

16. února 2007

```

A traveller of thought-worlds

I am no more.

I am now at God's

Will-Fulfilment-Shore. ```

17. února 2007

```

To deny God is to deny myself.

To accept God is to become God's other self. ```

18. února 2007

```

God closes His Eye

When I do not fly.

God opens His Eye

When I dare measure the sky. ```

19. února 2007

```

Like history, I never sleep.

Like my soul, my heart is very deep. ```

20. února 2007

```

My mind is utterly confused.

Pride is my God-Power misused. ```

21. února 2007

```

Drink, drink once again ambrosia!

No, no room in your heart for nostalgia. ```

22. února 2007

```

No more am I

My life's emptiness-heart.

My soul has smashed

The pride of stark ignorance-dart. ```

23. února 2007

```

Each thought is a God-made reality.

Each heart is a God-cherished divinity. ```

24. února 2007

```

All our failure-nights

Shall be devoured by Light —

This is our aspiration-heart's

Deathless birthright. ```

25. února 2007

```

Do not listen to the mind-microphone —

Your ignorance-night will speedily be grown. ```

26. února 2007

```

Helpless and hopeless and useless,

I used to hide,

But now my Lord gives my heart

A daily aspiration-ride. ```

27. února 2007

```

A heart of gratitude

Is, indeed, joy-plenitude. ```

28. února 2007

```

The mind has volleys of questions, we know.

Each question is an ignorance-blow. ```

1. března 2007

```

We need lethargy's death.

We need dynamism-breath. ```

2. března 2007

```

Sound-life is my greed;

Silence-heart is my need. ```

3. března 2007

```

The mind-castle is my greed;

The heart-cottage is my need. ```

4. března 2007

```

To see God in my life, I am wakeful.

To clasp God in my heart, I am watchful. ```

5. března 2007

```

My life divine has just begun;

I am blessed by God's Compassion-Sun. ```

6. března 2007

```

To receive enlightenment,

I need lifelong self-improvement. ```

7. března 2007

```

My life-gratitude is God's dove;

My heart-gratitude is God's love. ```

8. března 2007

```

Until God opens His Heart-Door,

Helpless, we crawl on ignorance-floor. ```

9. března 2007

```

A galaxy of stars welcomes my climbing breath,

Where forbidden is the presence of death. ```

10. března 2007

```

My devotion self-givingly bows;

God proudly my heart-field ploughs. ```

11. března 2007

```

Alas, God's Hour comes and goes;

My ignorance-life-river still flows. ```

12. března 2007

```

God-Whispers heeded,

Nothing else needed. ```

13. března 2007

```

No, no!

No weak aspiration

Will ever be granted God-realisation.

```

14. března 2007

```

Never too late to be

The flames of aspiration.

Never too late to reach

The God-Destination. ```

15. března 2007

```

I only need an iota of love;

God is eager to make me His dove. ```

16. března 2007

```

When my heart is a God-admirer,

God becomes my life-supporter. ```

17. března 2007

```

Modlím se, modlím, celý den, celou noc,

abych bojoval proti pánu nevědomosti. ```

18. března 2007

```

Plavím se svou lodí k bezcílnému břehu,

když mé tělo a já nejsme u Dveří Božího Srdce. ```

19. března 2007

```

Musíme se probudit v Boží Zvolenou Hodinu,

abychom se stali Jeho Květinou Krásy Srdce. ```

20. března 2007

```

Každá jednotlivá lidská inkarnace

je očekáváním Božího příchodu. ```

21. března 2007

```

Nevím čemu věřit —

svobodným životem nebo životem svázanosti žít… ```

22. března 2007

```

Blaženost v nitru, všude blaženost,

už více neskryta ve stínu noci. ```

23. března 2007

```

Každý den zpívám pro Boha novou píseň srdce.

Bůh Sám pro mě udeří na nový gong vítězství. ```

24. března 2007

```

Každý hledající musí být božský,

aby udržel čistý svůj oltář srdce. ```

25. března 2007

```

Srdce čisté jako sníh

může snadno čelit úderu temnoty. ```

26. března 2007

```

Chceš-li Boží Vítězství,

trpělivost je jediným klíčem. ```

27. března 2007

```

Má duše, mé srdce a já letíme a letíme,

abychom pozvedali a oslavovali Nohy mého Nejvyššího. ```

28. března 2007

```

Když jsem úplně sám s Boží Vůlí,

mé srdce se stává nejhlubším vzrušením extáze. ```

29. března 2007

```

Můj život je delší než nejdelší modlitbou,

abych se vyhnul nesprávné otázce a nesprávné odpovědi světa. ```

30. března 2007

```

Každý den se jenom modli o trochu víc.

Brzy ti pokyne Zlatý Břeh. ```

31. března 2007

```

Povstaň, povstaň, ó mé sdrce, povstaň

a pozdrav Ráj Přítomnosti mého Pána. ```

1. dubna 2007

```

Hledající, kteří se modlí, nepoznají záhubu;

v jejich srdcích vykvete mír a blaženost. ```

2. dubna 2007

```

Nejvyšší výšku Nebe zdolat můžeme,

pokud se v člunu života odevzdání plavit dokážeme. ```

3. dubna 2007

```

Straň se, straň se smutku ze svého neúspěchu,

těš se ze své jednoty se štěstím světa. ```

4. dubna 2007

```

Nikdy nás nezklame, Boží Hodina.

Vzývej Déšť Božího Soucitu! ```

5. dubna 2007

```

Naše modlitby na kolenou nám přinesou Boží Světlo,

abychom porazili sílu noci nevědomosti. ```

6. dubna 2007

```

Mé srdce je vždy závislé na Milosti,

když zvýším svou rychlost oddanosti. ```

Předmluva editora k prvnímu vydání

Tyto jedinečně okouzlující a svrchovaně moudré rýmované básně byly pravidelně psány Sri Chinmoyem v období od října 2005 do října 2007. Básně byly původně publikovány na týdenních letáčcích ilustrovaných jeho kresbami ptáčků a byly v mnoha obchodech volně k disposici zákazníkům.

Dne 31. května 2006 Sri Chinmoy řekl o této sérii: "Než vyjdou tyto básně v knižní podobě, upravím je do dokonalého rytmu. Teď jsem kladl větší zájem na rým, ale za pár měsíců, až je budeme publikovat, dám je do perfektního a bezvadného rytmu."

Sri Chinmoy nakonec neměl příležitost k přepracování těchto básní, takže jsou zde reprodukovány tak, jak byly původně vytištěny, s drobnými opravami.

Od 21. dubna do 22. června 2007 a od 25. srpna do 14. září 2007 nebyly vydány žádné básně.

From:Sri Chinmoy,Můj hladový pláč po Bohu, Madal Bal, 2009
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ghc