2 October 2006

```

Se svými přáteli láskou, oddaností a odevzdáním

si každý den silně potřásám rukou. ```

From:Sri Chinmoy,Můj hladový pláč po Bohu, Madal Bal, 2009
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ghc