Část IV — První setkání

1.

Během jejich prvního setkání řekl autorovi prezident Gorbačov vřele: „Tolik jsem toho slyšel o vás a o vaší práci. Musíme společně pracovat pro světový mír.“ Setkání se odehrálo 29. května 1990 v rezidenci generálního guvernéra Kanady v Ottawě.

Sri Chinmoy nabízí prezidentu Gorbačovovi svoji nejvyšší vděčnost slovy: „Jste univerzální klíč k srdci světa. Vysvobodil jste svět z noci otroctví a vynesl do popředí vnitřní svobodu, kterou tak naléhavě potřebujeme. Dříve byli lidé v temnotě, a nyní jste jim přinesl světlo.“

Sri Chinmoy čte slova písně, kterou složil pro prezidenta Gorbačova. Na zadní straně brožury je fotografie prezidenta s paní Gorbačovovou, které si později prezident povšiml s velkou radostí. Přihlíží prezidentův tlumočník.

Na stejném setkání předává Rabindra David Hamilton, student Sri Chinmoye, prezidentu Gorbačovovi knihu dopisů od významných Kanaďanů, vyjadřujících své nejhlubší uznání práci sovětského představitele pro světový mír.

From:Sri Chinmoy,Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, Madal Bal, 2002
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gmk