13.

```

Vidím v druhých jedinečnost.

To znamená,

že mě Bůh již požehnal svou plností.

```

From:Sri Chinmoy,Bůh mysli, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gmn