30.

```

Existuje lidská bytost,

která by nebyla

ztělesněním protikladných skutečností?

```

From:Sri Chinmoy,Bůh mysli, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gmn