38.

```

Bůh tě zoufale hledá,

aby od tebe dostal

kopii klíče tvého srdce.

```

From:Sri Chinmoy,Bůh mysli, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gmn