42.

```

Vděčné srdce

může s úsměvem osvítit

pochybující mysl.

```

From:Sri Chinmoy,Bůh mysli, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gmn