Velcí lidé a dobří lidé

1.

```

Velcí lidé

jsou

žongléři se slibem.

```

2.

```

Dobří lidé

jsou

ochránci slibu.

```

3.

```

Velcí lidé

se vyhýbají práci. ```

4.

```

Dobří lidé

se namáhají. ```

5.

```

Velcí lidé

mluví. ```

6.

```

Dobří lidé

konají. ```

7.

```

Velcí lidé

mají mnoho úst. ```

8.

```

Dobří lidé

mají pouze jedny ústa

a jedno srdce.

```

9.

```

Velcí lidé

oceňují

svět utrpení.

```

10.

```

Dobří lidé

nesou

svět utrpení.

```

11.

```

Velcí lidé

používají velká slova. ```

12.

```

Dobří lidé

jdou s Božím Požehnáním. ```

13.

```

Velcí lidé

se

opírají o svět.

```

14.

```

Dobří lidé

jsou ti,

co zvedají svět.

```

15.

```

Velcí lidé

mají silný hlas. ```

16.

```

Dobří lidé

mají správné volby. ```

17.

```

Velcí lidé

si myslí, že mají. ```

18.

```

Dobří lidé

vědí, že jsou. ```

19.

```

Velcí lidé

si myslí, že dobré myšlenky

jsou na zkoušení.

```

20.

```

Dobří lidé

vědí, že dobré myšlenky

jsou podstatou.

```

21.

```

Velcí lidé

jsou

srdcem v úpadku.

```

22.

```

Dobří lidé

jsou

srdcem extáze.

```

23.

```

Velcí lidé

nahání strach. ```

24.

```

Dobří lidé

jsou kamarádští. ```

25.

```

Velcí lidé říkají

„Ó světe,

pojď za mnou.“

```

26

```

Dobří lidé říkají

„Ó světe,

projdi se uvnitř zahrady mého srdce.“

```

27.

```

Velcí lidé

transformují temnotu,

a tím skončí!

```

28.

```

Dobří lidé

plně osvítí temnotu,

kompletně osvítí.

```

29.

```

Velcí lidé

jsou

zuřící velikostí.

```

30.

```

Dobří lidé

jsou

jednotou sladkosti.

```

31.

```

Velcí lidé

si myslí

že jsou bezchybní,

prostě se nikdy nespletou. ```

32.

```

Dobří lidé

cítí,

že jsou k chybám náchylní.

```

33.

```

Velcí lidé

si nepamatují

své chyby.

```

34.

```

Dobří lidé

si nepamatují

své dobré skutky.

```

35.

```

Velkým lidem

je z času na čas

skutečnost cizí.

```

36.

```

Dobří lidé

jsou vždy

součástí skutečnosti.

```

37.

```

Velcí lidé

jsou vlastníci sebeposuzování. ```

38.

```

Dobří lidé

se zřekli sebeposuzování. ```

39.

```

Velcí lidé

si nepřejí postavit se pravdě. ```

40.

```

Dobří lidé

si přejí být chráněni pravdou. ```

41.

```

Velcí lidé

ignorují fakta. ```

42.

```

Dobří lidé

uctívají fakta. ```

43.

```

Velcí lidé

mají hrůzu z

výtečné cesty upřímnosti.

```

44.

```

Dobří lidé

kráčejí po

výtečné cestě upřímnosti.

```

45.

```

Velcí lidé

pravdu pohlcují. ```

46.

```

Dobří lidé

pravdu objevují. ```

47.

```

Velcí lidé

zkouší prodloužit

svoji slávu.

```

48.

```

Dobří lidé

zkouší posílit

Boží Jméno.

```

49.

```

Velcí lidé

ničí své nepřátele. ```

50.

```

Dobří lidé

se modlí za své nepřátele. ```

51.

```

Velcí lidé

rádi ovládají

svět.

```

52.

```

Dobří lidé

milují vyzdvihování

světa.

```

53.

```

Velcí lidé

chtějí být posuzovaní

podle jejich slov.

```

54.

```

Dobří lidé

chtějí být posuzovaní

podle jejich skutků.

```

55.

```

Velcí lidé považují

akcent upřímnosti

za nevlastní.

```

56.

```

Dobří lidé považují

akcent upřímnosti

za dokonalý.

```

57.

```

Velcí lidé

jsou vývozcem

nadutosti.

```

58.

```

Dobří lidé

jsou dovozcem

lásky.

```

59.

```

Velcí lidé

milují hru

sebeobrany.

```

60.

```

Dobří lidé

milují hru

na obhajování pravdy.

```

61.

```

Velcí lidé

mají

komplikovanou mysl.

```

62.

```

Dobří lidé

mají

srdce jednoduchosti.

```

63.

```

Velcí lidé

milují

rozhlašování úspěchu.

```

64.

```

Dobří lidé

milují

stožár pokroku.

```

65.

```

Velcí lidé

nemají čas

naslouchat.

```

66.

```

Dobří lidé

mají celou Věčnost

pro naslouchání.

```

67.

```

Velcí lidé

jsou

rozporuplní.

```

68.

```

Dobří lidé

jsou

neustále se zdokonalující.

```

69.

```

Velcí lidé

vědí,

jak sami sebe ohodnotit.

```

70.

```

Dobří lidé

vědí,

jak sebe nepovažovat za důležité.

```

71.

```

Velcí lidé

se honí za štěstím. ```

72.

```

Dobří lidé

jdou po stopách štěstí. ```

73.

```

Velcí lidé

se odcizují rovnosti. ```

74.

```

Dobří lidé

zbožňují rovnost. ```

75.

```

Kdo je schopen potěšit

velkého člověka?

Nikdo!

```

76.

```

Kdo je schopen potěšit

dobrého člověka?

Každý!

```

77.

```

Velcí lidé

berou slib

jako slovo ze slovníku.

```

78.

```

Dobří lidé

berou slib

jako plně rozkvétající strom srdce.

```

79.

```

Když velcí lidé

řeknou, že nemohou,

znamená to, že nechtějí.

```

80.

```

Když dobří lidé

řeknou, že mohou,

znamená to, že již dávno začali.

```

81.

```

Velcí lidé přijmou,

pochybují a kontrolují

své přátele.

```

82.

```

Dobří lidé přijmou,

vítají a cení si

svých přátel.

```

83.

```

Velcí lidé

dělají vše

mocně.

```

84.

```

Dobří lidé

dělají vše

s vděčností.

```

85.

```

Velcí lidé

mluví dobře

jen o mrtvých.

```

86.

```

Dobří lidé

mluví dobře

jak o živých, tak o mrtvých.

```

87.

```

Velcí lidé

jsou vystrašení z publika. ```

88.

```

Dobří lidé

si plně cení publika. ```

89.

```

Velcí lidé

žijí ve světě dojmů a pojmů. ```

90.

```

Dobří lidé

jsou vyjádřením lásky. ```

91.

```

Velcí lidé

nemění

svůj názor.

```

92.

```

Dobří lidé

si cení

názoru světa.

```

93.

```

Velcí lidé

neustále zpochybňují

svět.

```

94.

```

Dobří lidé

neustále dávají

světu.

```

95.

```

Velcí lidé

jsou naklonění

ke zneužití své síly.

```

96.

```

Dobří lidé

jsou naklonění

k šíření své lásky.

```

97.

```

Velcí lidé si myslí,

že použití síly

je nádherné.

```

98.

```

Dobří lidé si myslí,

že použití lásky

není jenom nádherné,

ale také plodné. ```

99.

```

Velcí lidé

chtějí být nominováni. ```

100.

```

Dobří lidé

si přejí být sdílní. ```

101.

```

Velcí lidé

povznášejí sami sebe. ```

102.

```

Dobří lidé

obětují sami sebe. ```

103.

```

Velcí lidé

jsou hlasité bubny. ```

104.

```

Dobří lidé

jsou sladké flétny. ```

105.

```

Velcí lidé

jsou

hladoví po vítězství mysli.

```

106.

```

Dobří lidé

jsou hladoví po žití v harmonii

ve světě.

```

107.

```

Zvuk pýchy vábí

velké lidi. ```

108.

```

Ticho blaženosti vábí

dobré lidi. ```

109.

```

Velcí lidé

přikazují svým nepřátelům,

aby se okamžitě vzdali.

```

110.

```

Dobří lidé

nechávají dveře svého srdce

dokořán otevřeny,

aby přivítali své nepřátele. ```

111.

```

Velkým lidem

trvá roky

vystavět si důvěru ve svět.

```

112.

```

Dobří lidé

žijí

v důvěře světu.

```

113.

```

Pro velkého člověka

život je vskutku

bojištěm.

```

114.

```

Pro dobrého člověka

život je vskutku

zahradou.

```

115.

```

Velcí lidé

jsou Životem Boha. ```

116.

```

Dobří lidé

jsou Srdcem Boha. ```

117.

```

Velcí lidé

všechno znají. ```

118.

```

Dobří lidé

znají pouze jednu věc:

dobrotu srdce.

```

119.

```

Velcí lidé

mají mučící podezřívavou

a překrucující mysl.

```

120.

```

Dobří lidé

jsou naplněni bohatstvím víry

a srdcem pokladu víry.

```

121.

```

Mělký

je dech vděčnosti

velkých lidí.

```

122.

```

Věčný

je dech vděčnosti

dobrých lidí.

```

123.

```

Velkým lidem říkám

„Probuďte se!“

a dobrým lidem

„Rozšiřte se!“ ```

124.

```

Velký člověk

se může jednoduše a nepochybně stát

dobrým člověkem,

když se nadřazenost naplňující jeho mysl

odevzdá

extázi jednoty jeho srdce. ```

From:Sri Chinmoy,Velcí lidé a dobří lidé, (knižně nevydáno), 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gp