{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Velcí lidé a dobří lidé

Velcí lidé a dobří lidé

1.

Velcí lidé

jsou

žongléři se slibem.


2.

Dobří lidé

jsou

ochránci slibu.


3.

Velcí lidé

se vyhýbají práci.


4.

Dobří lidé

se namáhají.


5.

Velcí lidé

mluví.


6.

Dobří lidé

konají.


7.

Velcí lidé

mají mnoho úst.


8.

Dobří lidé

mají pouze jedny ústa

a jedno srdce.


9.

Velcí lidé

oceňují

svět utrpení.


10.

Dobří lidé

nesou

svět utrpení.


11.

Velcí lidé

používají velká slova.


12.

Dobří lidé

jdou s Božím Požehnáním.


13.

Velcí lidé

se

opírají o svět.


14.

Dobří lidé

jsou ti,

co zvedají svět.


15.

Velcí lidé

mají silný hlas.


16.

Dobří lidé

mají správné volby.


17.

Velcí lidé

si myslí, že mají.


18.

Dobří lidé

vědí, že jsou.


19.

Velcí lidé

si myslí, že dobré myšlenky

jsou na zkoušení.


20.

Dobří lidé

vědí, že dobré myšlenky

jsou podstatou.


21.

Velcí lidé

jsou

srdcem v úpadku.


22.

Dobří lidé

jsou

srdcem extáze.


23.

Velcí lidé

nahání strach.


24.

Dobří lidé

jsou kamarádští.


25.

Velcí lidé říkají

„Ó světe,

pojď za mnou.“


26

Dobří lidé říkají

„Ó světe,

projdi se uvnitř zahrady mého srdce.“


27.

Velcí lidé

transformují temnotu,

a tím skončí!


28.

Dobří lidé

plně osvítí temnotu,

kompletně osvítí.


29.

Velcí lidé

jsou

zuřící velikostí.


30.

Dobří lidé

jsou

jednotou sladkosti.


31.

Velcí lidé

si myslí

že jsou bezchybní,

prostě se nikdy nespletou.


32.

Dobří lidé

cítí,

že jsou k chybám náchylní.


33.

Velcí lidé

si nepamatují

své chyby.


34.

Dobří lidé

si nepamatují

své dobré skutky.


35.

Velkým lidem

je z času na čas

skutečnost cizí.


36.

Dobří lidé

jsou vždy

součástí skutečnosti.


37.

Velcí lidé

jsou vlastníci sebeposuzování.


38.

Dobří lidé

se zřekli sebeposuzování.


39.

Velcí lidé

si nepřejí postavit se pravdě.


40.

Dobří lidé

si přejí být chráněni pravdou.


41.

Velcí lidé

ignorují fakta.


42.

Dobří lidé

uctívají fakta.


43.

Velcí lidé

mají hrůzu z

výtečné cesty upřímnosti.


44.

Dobří lidé

kráčejí po

výtečné cestě upřímnosti.


45.

Velcí lidé

pravdu pohlcují.


46.

Dobří lidé

pravdu objevují.


47.

Velcí lidé

zkouší prodloužit

svoji slávu.


48.

Dobří lidé

zkouší posílit

Boží Jméno.


49.

Velcí lidé

ničí své nepřátele.


50.

Dobří lidé

se modlí za své nepřátele.


51.

Velcí lidé

rádi ovládají

svět.


52.

Dobří lidé

milují vyzdvihování

světa.


53.

Velcí lidé

chtějí být posuzovaní

podle jejich slov.


54.

Dobří lidé

chtějí být posuzovaní

podle jejich skutků.


55.

Velcí lidé považují

akcent upřímnosti

za nevlastní.


56.

Dobří lidé považují

akcent upřímnosti

za dokonalý.


57.

Velcí lidé

jsou vývozcem

nadutosti.


58.

Dobří lidé

jsou dovozcem

lásky.


59.

Velcí lidé

milují hru

sebeobrany.


60.

Dobří lidé

milují hru

na obhajování pravdy.


61.

Velcí lidé

mají

komplikovanou mysl.


62.

Dobří lidé

mají

srdce jednoduchosti.


63.

Velcí lidé

milují

rozhlašování úspěchu.


64.

Dobří lidé

milují

stožár pokroku.


65.

Velcí lidé

nemají čas

naslouchat.


66.

Dobří lidé

mají celou Věčnost

pro naslouchání.


67.

Velcí lidé

jsou

rozporuplní.


68.

Dobří lidé

jsou

neustále se zdokonalující.


69.

Velcí lidé

vědí,

jak sami sebe ohodnotit.


70.

Dobří lidé

vědí,

jak sebe nepovažovat za důležité.


71.

Velcí lidé

se honí za štěstím.


72.

Dobří lidé

jdou po stopách štěstí.


73.

Velcí lidé

se odcizují rovnosti.


74.

Dobří lidé

zbožňují rovnost.


75.

Kdo je schopen potěšit

velkého člověka?

Nikdo!


76.

Kdo je schopen potěšit

dobrého člověka?

Každý!


77.

Velcí lidé

berou slib

jako slovo ze slovníku.


78.

Dobří lidé

berou slib

jako plně rozkvétající strom srdce.


79.

Když velcí lidé

řeknou, že nemohou,

znamená to, že nechtějí.


80.

Když dobří lidé

řeknou, že mohou,

znamená to, že již dávno začali.


81.

Velcí lidé přijmou,

pochybují a kontrolují

své přátele.


82.

Dobří lidé přijmou,

vítají a cení si

svých přátel.


83.

Velcí lidé

dělají vše

mocně.


84.

Dobří lidé

dělají vše

s vděčností.


85.

Velcí lidé

mluví dobře

jen o mrtvých.


86.

Dobří lidé

mluví dobře

jak o živých, tak o mrtvých.


87.

Velcí lidé

jsou vystrašení z publika.


88.

Dobří lidé

si plně cení publika.


89.

Velcí lidé

žijí ve světě dojmů a pojmů.


90.

Dobří lidé

jsou vyjádřením lásky.


91.

Velcí lidé

nemění

svůj názor.


92.

Dobří lidé

si cení

názoru světa.


93.

Velcí lidé

neustále zpochybňují

svět.


94.

Dobří lidé

neustále dávají

světu.


95.

Velcí lidé

jsou naklonění

ke zneužití své síly.


96.

Dobří lidé

jsou naklonění

k šíření své lásky.


97.

Velcí lidé si myslí,

že použití síly

je nádherné.


98.

Dobří lidé si myslí,

že použití lásky

není jenom nádherné,

ale také plodné.


99.

Velcí lidé

chtějí být nominováni.


100.

Dobří lidé

si přejí být sdílní.


101.

Velcí lidé

povznášejí sami sebe.


102.

Dobří lidé

obětují sami sebe.


103.

Velcí lidé

jsou hlasité bubny.


104.

Dobří lidé

jsou sladké flétny.


105.

Velcí lidé

jsou

hladoví po vítězství mysli.


106.

Dobří lidé

jsou hladoví po žití v harmonii

ve světě.


107.

Zvuk pýchy vábí

velké lidi.


108.

Ticho blaženosti vábí

dobré lidi.


109.

Velcí lidé

přikazují svým nepřátelům,

aby se okamžitě vzdali.


110.

Dobří lidé

nechávají dveře svého srdce

dokořán otevřeny,

aby přivítali své nepřátele.


111.

Velkým lidem

trvá roky

vystavět si důvěru ve svět.


112.

Dobří lidé

žijí

v důvěře světu.


113.

Pro velkého člověka

život je vskutku

bojištěm.


114.

Pro dobrého člověka

život je vskutku

zahradou.


115.

Velcí lidé

jsou Životem Boha.


116.

Dobří lidé

jsou Srdcem Boha.


117.

Velcí lidé

všechno znají.


118.

Dobří lidé

znají pouze jednu věc:

dobrotu srdce.


119.

Velcí lidé

mají mučící podezřívavou

a překrucující mysl.


120.

Dobří lidé

jsou naplněni bohatstvím víry

a srdcem pokladu víry.121.

Mělký

je dech vděčnosti

velkých lidí.


122.

Věčný

je dech vděčnosti

dobrých lidí.


123.

Velkým lidem říkám

„Probuďte se!“

a dobrým lidem

„Rozšiřte se!“


124.

Velký člověk

se může jednoduše a nepochybně stát

dobrým člověkem,

když se nadřazenost naplňující jeho mysl

odevzdá

extázi jednoty jeho srdce.


From:Sri Chinmoy,Velcí lidé a dobří lidé, (knižně nevydáno), 2001
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gp