12 Bohu nevadí...

```

Bohu nevadí,

jestliže Mu nerozumíš,

když k tobě mluví.

Můžeš si být jist,

že se nevyjádří jasněji

jen proto, že chceš,

aby tě přiměl porozumět tomu,

co říká.

Jeho Světlo Vize není něco,

co se má pochopit,

ale cosi, co se má milovat a milovat

a nakonec do něj vrůst. ```

From:Sri Chinmoy,Ber své hledání Boha vážně, Madal Bal, 1994
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gss