Proč se mysl bojí navštívit Nebe?

Sri Chinmoy: Proč se tvoje mysl bojí navštívit Nebe? Umírám touhou navštívit Nebe a žít tam, a ty se ho bojíš! Takže, když použiješ mysl, abys navštívil Nebe, okamžitě ti připomene, kolik jsi udělal špatných věcí — špatných, neaspirujících, nebožských věcí. Stačí ti na Nebe jen pomyslet a tvoje mysl se vyděsí, protože tě napadne, že se tě Nebe vzápětí zeptá na všechno to, co jsi udělal špatně, nebo že o tom bude mluvit nebo to ukazovat.

Použiješ-li však srdce jako dítě, bude to úplně jiné. Dítě se vůbec nebojí přijít k matce nebo otci. Cítí, že je pro rodiče otevřenou knihou. Oni jsou odpovědní za to, že ho očistí, naučí ho mluvit pravdu a udělají z něj po všech stránkách dobrého člověka. Dítě se nebojí. Dítě přiběhne dokonce i k plameni či k ohni. Neví, že ho oheň popálí. Vždycky má radost z nového místa. Nebe je pro dítě nové místo.

Pokud použiješ srdce, nikdy se nebudeš obávat Nebe. Použiješ-li ale mysl, napadnou tě všechny věci, které jsi udělal špatně, a vyděsíš se. Když se student neučil, když neudělal domácí úlohu, bude se bát přijít do školy, že mu učitel vyhubuje. Když ale student ví, že se poctivě učil a domácí úlohu udělal, nebude se učitele bát. Ví, že zkoušku složí.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw