V duchovním životě existují kořeny, které jdou hluboko, hluboko, hluboko, a já cítím, že tvoří pevnou, spolehlivou část našeho duchovního života. Jak můžeme tyto kořeny našeho duchovního života dále zpevnit a pracovat na nich?

Sri Chinmoy: Každé ráno víme, že jsme na duchovní cestě urazili stovky mil, tisíce mil, milióny mil nebo miliardy mil či dokonce bilióny mil. Někteří lidé urazili za ta léta mnoho, mnoho mil. Měli mnoho, mnoho inkarnací. Naopak někteří lidé urazili v duchovním životě řekněme jen deset mil, dvacet mil, třicet mil nebo čtyřicet mil.

Bez ohledu na to, kolik jsme silou naší modlitby a meditace už urazili mil, musíme zapomenout na vzdálenost, kterou jsme za ta léta překonali. Každé ráno musíme učinit nový pokus, čerstvý pokus, vyletět trochu výš, ponořit se trochu hlouběji, ujít trochu dále. Tyto tři věci musíme dělat. Ať už jsme jakkoli vysoko, každý den musíme udělat čerstvý, naprosto nový pokus.

Květina rozkvétá každé ráno. Každé ráno, když se na květinu podíváme, dostaneme obrovskou radost. V pozdním odpoledni nebo večer si pak všimneme, že povadla. Další den však vykvetou nové květy. Zatímco jsi brzy zrána v době, kdy se modlíš a medituješ, tou nejkrásnější čerstvou květinou, vypěstuj si nezdolnou sílu vůle, aby neexistoval žádný vnější svět dobra a zla — jen ty a tvá vnitřní existence, ty a Bůh. Neexistuje žádná třetí osoba s dobrými, špatnými či smutnými zprávami — žádná! Existuješ jen ty sám, přímo před svým vlastním Nejvyšším. Můžeš si své vlastní Nejvyšší představit, anebo když je to obtížné, můžeš za své Nejvyšší považovat moji Transcendentální fotografii.

Pokud jsem dal světu jedinou věc, které by si měl cenit, až půjdu na onen svět, tak je to můj Transcendentál. Před pár lety jsem jej však překonal. Vždycky říkám, že pokrok činí samotný Nejvyšší, což je pro mysl neuvěřitelné.

From:Sri Chinmoy,Dveře svého srdce jsem nechal doširoka otevřené, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/hdw